Ők Magyarország legnagyobb tőkebefektetői

Piaci alapon szerveződő tapasztalt csapatok, korai fázisú tőkebefektetők, és számos más, startupokat, egyedi innovációkat támogató kezdeményezések hiánypótló listáját szedtük most össze. Főként azoknak, akik nem elégszenek meg az uniós vagy központilag támogatott tőkebefektetési lehetőségek hatalmas választékával, vagy kiegészítésként piaci alapú, de szakértő partnerkeret (is) keresnek egyedi, innovatív ötleteik (azaz főként cégcsíráik) sikeres vállalkozássá formálásához.

Egy jó, valóban ígéretes startupra legalább két, de inkább három inkubátor vagy accelerátor és legalább két további tőkebefektető jut. Ez két dolgot jelent: egyfelől, hogy nagyon jól állunk tőkésekkel (ami csak részben igaz, de erről később); illetve hogy a startupjaink, pontosabban a kellően ígéretes, piacra vihető innovatív projektjeink száma relatíve alacsony.

Sajnos ez utóbbi az igaz inkább, semmint az előbbi megállapítás. Mert bár jól állunk tőkével, annak odaítélési feltételei talán túl szigorúak, illetve túlzottan nagy tulajdonrészt kérnek az első befektetők, olyannyira nagyot, hogy nehézzé válik a további befektetők bevonása, ha az első évek jól sikerülnek a vállalatnál. (Ez a nyomás enyhült némiképp, főként a Jeremie alapok 2016 tavaszáig tartó „egyeduralma” idején volt jellemző.)

Szerencsére ugyanakkor egyre jobbak és jobbak azok az innovációs projektek (avagy startup kezdemények, cégcsírák, agilis csapatok) , amelyek bemutatkoznak, így talán egyszer a projektek is „utolérik” az ország méretéhez képest hatalmas, sok tekintetben ma már kellően sokrétű startup-infrastruktúrát.

Most a kisebb cégeknek, a munka elején tartó csapatoknak szóló lehetőségek közül szeretnénk egy csokorra valót felvillantani. Akadnak, akik több mint egy évtizede foglalkoznak a cégekkel, de vannak újonnan alakult formációk is.

Egy-egy startup csapat akkor jár a legjobban, ha – egy online előszűrést követően – legalább 3-4 támogató intézménnyel személyes tárgyalásokat kezdeményez és a feltételek mellett a szakosodásra, illetve a kölcsönös szimpátiára is figyelnek.

A nagy állami, uniós finanszírozású, kissé rugalmatlan és 50-60 millió alatt be sem fektető kockázatitőkés formációkkal szemben (pontosabban akár azokat kiegészítve) a piaci gondolkodású – összefoglaló néven – inkubációs csapatok óriási előnye a rengeteg éles cégépítési tapasztalatuk.

Mert például a klasszikus, kifizetés jellegű, eredményességet kevéssé (vagy rossz módszerrel) számon kérő uniós támogatásokkal „kipárnázva” alapesetben jóval könnyebb egy-egy innovítív kezdeményezésnek megélnie, vagy egyszerűen csak túlélnie. A felsorolt inkubációs csapatok szakmai támogatásuk is erősebb lehet, ha forrásaik csak néhány csapat támogatását teszik lehetővé, így figyelmük nem aprózódik el túlzottan.

Persze a részben piaci forrásokat használó, saját pénzüket (is) kockáztató csapatok sokkal inkább szelektálnak, csak olyan projekteket támogatnak, amelyek 100 százalékosan a saját érdeklődésük homlokterében van, amelyek profilba vágnak, és amelyekben ők is hisznek!

Kissé külön esetet jelentenek az egyre népszerűbb, nagyvállalati indíttatású startup programok (például MVM, MKB, MOL, Telenor), melyeknek sokféle az indíttatása, de gyökerét tekintve persze hasonló a cél. Ezek elsősorban olyan csapatokat, ötleteket, projekteket keresnek, mellyel a meglévő ügyfélkörüket tudják sokkal jobban ellátni, illetve a nagyvállalati rendszerekbe a mainál több rugalmasságot, innovációt tudnak vinni. Nyilván itt a vállalat valamilyen erősebb, vagy áttételesebb érdekeltségből támogatja a startupokat, azaz a szerződéses feltételeket itt is érdemes végigböngészni, mielőtt Dávid és Góliát” összefogna. Persze ugyanez igaz lényegében a legkisebb, vagy akár nagyobb, startup programban, illetve befektetési történetben elvállalt szerepre, részvételre. Akkor is, ha az adott programban nem kérnek részesedést a cégből.

A sokféle program persze nem rossz, csak azt jelenti, hogy nem minden ágazat, nem minden projekt alkalmas minden versenyen, befektetési szisztémában történő részvételre – ez az a pont, ahol a befektető, illetve támogató-választásnál akár hozzáértő tanácsadót is érdemes lehet bevonni, még a döntés meghozatala előtt. De tanácsadót csak akkor vegyünk igénybe, ha magunk nem igazodunk el a dzsungelben.

A jelenleg működő ismertebb startup-segítő műhelyek, ahová korai fázisú innovatív projekteket (is) várnak – laborok, inkubátorok, accelerátorok, befektetői csapatok 

Név Főbb fókuszterületek Kér-e a projektből részesedést? Alapítás ideje Vezető
A3 Ventures Vegyes Igen 2017 Weiszbart Zsolt
Baconsult Vegyes Igen 2017 Balogh Péter
BnL Partners B2B, Fintech Igen 2017 Bálint Viktor
Climate KIC (KIK) Zöldipar Nem 2013 Kovács Zoltán
Creative Accelerator Egészségipar Igen 2016 Fürjes Balázs
Demola Budapest Vegyes, hardverfejlesztés Nem   Bacsa László
Design Terminál Vegyes, illetve: design, divat, okos városok Nem 2013 Böszörményi-Nagy Gergely
Kitchen Budapest Vegyes Nem 2007 Forster Orsolya
MKB FintechLab Fintech Igen 2016 Léder Tamás
MOL csoport (a Design Terminállal) Energia, kereskedelem, logisztika, big data Nem 2017 Winkler Zsolt
Negos Egészségipari Inkubátor Egészségipar Igen 2016 Fürjes Balázs
OXO Labs Vegyes Igen 2015 Oszkó Péter
Quantum Leap Zöldipar, megújuló energiák, autóipar Igen 2016 Miskolczy Csaba
Smart Future Labs, MVM Energia, IoT, okos városok Igen 2016 Bertalan Zsolt
SparkLab Insurtech Nem 2016 Südy István
Startup Campus Vegyes Igen 2016 Kovács Zsolt
Telenor Accelerate Vegyes Igen 2016 Takács Zoltán
Virgo Ventures Mobil és PC-s szoftverfejlesztés, IoT eszközök Igen 2016 Laczkovich Bence
WSC Incubator főként női startupok Sikerdíjat kér 2017 Müller Tamás

 

Forrás: Hiventures.hu és Növekedés.hu gyűjtés

Megjegyzések: A felsorolás közel sem teljes körű, várjuk azokat, akik úgy érzik, lemaradtak erről a listáról, vagy ismernek olyan csapatot, amely e listáról hiányzik. Több, különféle fókuszú, más-más nagyságrendű, és sokféle üzleti modellel bíró kezdeményezést jelenítünk meg összefoglaló táblázatunkban, sokan immár NKFIH akkreditációt nyertek. Némelyik inkább szakmai támogatást, más befektetést is ad a startup projekteknek. Több (főként nagyvállalati) inkubátor saját ügyfélkörével is összeköti a projekteket, lehetőségekhez juttatva őket; illetve vannak angyal, magvető és akár nagyobb befektetésekkel foglalkozó tőkés csoportokhoz kapcsolható csapatok is a felsoroltak közt. Több új innovációs-támogató csapat pedig rövidesen kiléphet a nyilvánosság elé.