Az adatvédelmi alapelvek kialakítása az alábbi törvények figyelembe vételével történt:

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (ismertebb nevén reklámtörvény)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (infótörvény)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (eker törvény)

Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása, Av törvény 3§.

Cookie beállítások

„A cookie olyan kisméretű fájl, amit a webhelyek az első felkeresésükkor a felhasználó merevlemezére helyeznek. A cookie tekinthető úgy, hogy az a felhasználót azonosító névjegykártya. Az a feladata, hogy bejelentse a webhelynek a felhasználó ismételt látogatását.
A cookie-k segítik, hogy a felhasználó eredményesebb legyen. A cookie-k teszik lehetővé a beállítások és a felhasználó nevének tárolását, a termékek és szolgáltatások regisztrálását, valamint a lapok személyre szabását.”
Forrás:http://www.microsoft.com/hun/protect/computer/basics/cookie.mspx

A cookiek engedélyezésével, letiltásával kapcsolatos beállításokat a honlap látogató a saját böngészőjének adatvédelemmel kapcsolatos pontjánál teheti meg.

Jogorvoslat

Az érintett kérésére a kezelt adatokat törölni, módosítani lehet. Panasszal, jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Hivatal: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Web: www.naih.hu