AKI NEM SZELEKTÍVEN GYŰJTI A SZEMETET, AZ TÖBBSZÖRÖS DÍJAT FOG FIZETNI

A fő cél az újra-hasznosított hulladék arányának növelése.

Az elmúlt időszakban Lengyelország különböző vidékein egy sor hulladéktároló kigyulladt és a tüzek komoly környezetszennyezéssel jártak. A lengyel Környezetvédelmi Minisztérium törvény-javaslatot dolgozott ki a hulladékgazdálkodás területén tapasztalható fegyelmezetlenség megszüntetésére.

A Kormány Jogszabály Előkészítő Központjának honlapján közzétett javaslat szerint a cél az ország közösségi hulladék-kezelő rendszereinek korszerűsítése, az önkormányzatok e tevékenységgel kapcsolatos ellenőrző szerepének erősítése és az újra-hasznosított hulladék arányának növelése.

A jogi szabályozás egyik legfontosabb változása a hulladék-gyűjtésre, illetve feldolgozására vonatkozó megbízatások  kettéválasztása. A módosítástól azt várják, hogy kevesebb hulladékot borítanak le jogellenesen az erdők és az utak mentén.

Egy másik, hasonló célú intézkedés, hogy figyelemmel kísérik majd minden lengyel háztartás hulladék-kezelési gyakorlatát. Azok a háztartások, amelyek a keletkező hulladékot válogatás nélkül távolítják el, a szelektíven gyűjtött hulladékhoz képest kettőtől négyszeres mértékű szemét-szállítási díjat kell, hogy fizessenek.

A lengyel PAP hírügynökség információi szerint az újra-hasznosításra előkészített hulladék elszállítási díja havi 8 zloty lesz, míg a válogatás nélkül kukába szórt szemétért 32 zlotyt kell fizetni (1 zloty =76,01 Ft).

A Környezetvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a jogszabály tervezett hatályba lépése 2019. január 1.