Tudta, hogy bankkártyával is befizetheti az adóját?

Már bankkártyával is fizethetjük adónkat. Mutatjuk, mikor és hogyan van rá lehetőség.

Átutalás vagy sárga csekk – általában e két formában szoktuk eljuttatni az adónkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), valamint teljesíteni az egyéb fizetési kötelezettségeinket. Pedig azoknak, akik a törvény szerint nem kötelesek pénzforgalmi számlát nyitni, van még egy lehetőségük – feltéve, hogy rendelkeznek bankkártyával. Ők a plasztikjukkal a NAV valamennyi központi ügyfélszolgálatán, kirendeltségein, a Kormányablakokban működő NAV Ablakoknál, valamint a vámhatóság egyes telephelyein lévő POS-terminálok egyikén, a nyitvatartási idő alatt egyenlíthetik ki az állami adó- és vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségüket. (A bankkártyás befizetésre kijelölt ügyfélszolgálatok elérhetőségéről, nyitva tartásáról a NAV ügyfélszolgálat kereső programjának segítségével ezen az elérhetőségen: http://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg lehet tájékozódni.)

Valamivel szűkebb a lehetősége azoknak, akik a törvény szerint kötelesek pénzforgalmi számlát nyitni. Ilyenek a belföldi jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek, ideértve az egyéni vállalkozókat is. Ők kizárólag az eljárási illetéket, az állami adó- és vámhatóságnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat, az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díjat, valamint az egyszerűsített foglalkoztatáshoz fűződő közteher-fizetési kötelezettségüket az Elektronikus Fizetési és Elszámolás Rendszeren (EFER) keresztül teljesíthetik POS-terminál útján is.

Ugyanígy a végrehajtás alatt álló adózók is befizethetik bankkártyával a végrehajtói letéti számlára a NAV felé fennálló fizetési kötelezettségüket. Továbbá az árverési vételárat, illetve a vételárelőleget is rendezni lehet plasztikkal.

Fizetni az ismert logókat – Visa, Visa Electron, American Express, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro – viselő összes típusú bankkártyával lehet – függetlenül attól, hogy az melyik kibocsátótól származik.

Magánszemély kizárólag a saját nevében róhatja le adó- és egyéb kötelezettségeit bankkártyával, arra ugyanis nincs mód, hogy a magánszemély helyett az ő nevére kiállított bankkártyával más fizessen, erre nem adhat meghatalmazást. Ezzel szemben az egyéb szervezet, gazdasági társaság a képviselője, illetve meghatalmazott képviselője, meghatalmazottja, pénzügyi képviselője útján is, már amennyiben a képviseleti jogosultságát igazolja. Ez utóbbi vizsgálata a hatályos jogszabály szerint történik.

A letéti kartonra történő befizetés, illetve az árverési vételár és vételárelőleg megfizetése kivételével a NAV felé történő kötelezettségeit bankkártyával teljesítőnek nyilatkoznia kell, hogy a plasztikkal rendezett pénzt az állami adó- és vámhatóság mely adónemekre, milyen összegben számolja el.  

Érdemes tudni, hogy a bankkártyás adófizetés egyetlen fillérjébe sem kerül az adózónak, annak költségeit ugyanis az állam állja.