Elmarad a Magyar Telekom részvényvisszavásárlási aukciója

Befektetés2024. máj. 17.F. P.

A Magyar Telekom lemondta tervezett részvény-visszavásárlási aukcióját időközben bekövetkezett jogszabály-változás miatt.

A Magyar Telekom bejelentette, hogy a 2024. május 9-én meghirdetett részvény-visszavásárlási aukciót nem tudja lefolytatni, tekintettel arra, hogy a vonatkozó Európai Uniós rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU Rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról(MIFIR)) alapján a közelmúltban
változtak a befektetési vállalkozásokra vonatkozó kereskedési kötelezettség technikai szabályai.

A közlemény szerint ez ellehetetleníti a Budapesti Értéktőzsde MMTS1 Aukciós Kereskedési Rendszerének használatát a
tervezett részvény-visszavásárlási aukció megvalósítására, valamint az UniCredit Bank Hungary Zrt., mint megbízott ajánlattevő közreműködését.

A rendelkezés oka és célja

A rendelkezés változása nem véletlen, hisz a tőzsde célja eleve az, hogy a kereskedés átláthatóan, mindenki számára hozzáférhetően történjen, így az árfolyamalakulás tükrözzön minden információt, minden hatást egy adott termék, ezesetben részvény keresletére és kínálatára vonatjozóan.

Egy, a normál tőzsdei kereskedéstől függetlenül alkalmazott rendszerben lefolytatott aukció ezt nem valósítja meg, így ott a piacitól eltérő ár alakulhat ki, ami adott esetben előnyt is jelenthet az aukción résztvevőknek a piacon kereskedőkkel szemben, így piaci torzulás keletkezhet.

A lemondott vásárlás pótlásának lehetőségei

Kérdés, hogy a társaság által tervezett sajátrészvény-vásárlásra mikor és milyen formában kerül sor, esetleg elmarad-e. Utóbbi nem tenne jót egy már eldöntött részvényesi érték-visszajuttatási programnál, ezért valószínű, hogy vagy más, a jogszabályokkal összahangban lévő aukciós formában, vagy folyamatos piaci vásárlásokkal kerül sor a műveletre.

Árfolyamhatás

Az árfolyam a hírre 1,35 százalékkal esett, ami nem vészes mérték, hisz lehet, hogy egyes résztvevők előre vásároltak, hogy eladjanak az aukción, de részvényeik mennyisége ne változzon, ugyanakkor most ezen tételek egy részének eladása mellett dönthettek.