Kampányidőszakban minden tizedik gépjármű-tulajdonos vált biztosítót

Biztosítás2020. okt. 29.Növekedés.hu
A rovat támogatója:

A mabisz.hu oldalán napokon belül frissülő Díjnavigátoronminden érdekelt összehasonlíthatja valamennyi piaci szereplő aktuális kötelezőgépjármű felelősségbiztosítási (kgfb) ajánlatát. A novemberi kampányidőszakban mégmindig több mint 1,1 millió gépjármű üzembentartó érintett, derül ki a MagyarBiztosítók Szövetsége (MABISZ) közleményéből.

A biztosítók idén is legkésőbb november 2-áig teszik közzé az év végi évfordulósszerződésekre vonatkozó kgfb díjaikat. Az érdekelt ügyfeleknek erről az értesítést 50 nappala biztosítási évfordulót megelőzően kell megkapniuk a biztosítójuktól.

A biztosítót váltóknakaz aktuális szerződésüket a biztosítási évforduló előtt 30 nappal, vagyis legkésőbb december1-jéig kell felmondaniuk, majd mielőbb, legkésőbb december 31-éig meg kell kötniük újszerződésüket az új biztosítóval. Aki elégedett a társaságától kapott ajánlattal, annak nincstennivalója.

Magyarországon 2010. január 1-je óta a kgfb-szerződéseknél már nem a naptári év kezdete,hanem a gépjármű megvásárlásának napja számít évfordulónak. Így a novemberikampányidőszakban már arányaiban egyre kevesebb, de még így is 1 100 650 gépjárműüzembentartó érintett, akik január 1-i évfordulós szerződéssel rendelkeznek. Ez a közel öt ésfélmillió kgfb-szerződésnek a 20,03 százalékát teszi ki, ezen belül is a magánszemélyektulajdonában lévő személygépkocsik 17,90 százalékát, több mint hatszázharminchat ezret. (Tavaly még kilencvenezerrel többen voltak ez utóbbi kategóriában.)

A tavalyi kampány során az érintettek közül 141 836 gépjármű szerződése szűnt megkülönböző okok miatt (szemben a megelőző évi több mint százharmincötezerrel).

Atársaságok ezen belül hatvannégyezer magánszemély által üzemben tartott személyautószerződését törölték tavaly év végével, (tavalyelőtt hatvannyolcezren voltak), az elmúlt évektendenciája alapján nagyjából tehát minden tízedik érintett vált biztosítót.

Tekintettel arra, hogy a magyar gépjárműpark átlagéletkora meghaladja a tizennégy évet,nem meglepő, hogy azért még mindig viszonylag sok tulajdonos, illetve üzemben tartó„ragadt bent” a kampányidőszakban, jellemzően tíz évnél idősebb járgányával. Mivel ebbena körben többnyire magas bónusz fokozattal rendelkeznek (mintegy háromnegyedük B10besorolású), így éves átlagdíjuk jóval alatta marad a teljes gépjármű állományénak.

Abiztosítói ajánlatok közötti különbségek is kisebbek, mint más időszakokban. Mivel pedig azúj ügyfeleknek ugyanolyan kedvezmények járnak, mint a régebbieknek, így ezeknek iskisebb a szerepük a versenyben.

Mindennek ellenére célszerű jóval a biztosítás megkötéseelőtt összehasonlítani a kapott ajánlatot a versenytársakéval, hiszen a társaságokrengeteg, (évek óta közel 100-féle) kedvezmény lehetőségét vonultatják fel atarifálásukban. Ezek mindegyike szerepel majd a mabisz.hu oldalon található, s az aktuálisajánlatokkal napokon belül frissülő Díjnavigátorban. A szövetség 2010 óta működteti ezen szolgáltatását, amely minden piaci szereplő valamennyi kedvezményét tartalmazza, segyfajta etalon abban a tekintetben, hogy a biztosítók a díjkalkulációk helyességét tesztelikés jóváhagyják, illetve hogy az alkalmazás kizárólag fogyasztóvédelmi eszközkéntfunkcionál. Az üzleti érdekek nem játszanak szerepet a működtetésében.

A díjakat a gépjármű-biztosításban érintett 13 társaság a saját üzleti stratégiájávalösszhangban kalkulálja ki, kárhányaduk (díjbefizetések és kárkifizetések aránya) valamint apiaci tendenciák – mint például a folyamatosan növekvő forgalomból következő balesetistatisztikák, a szervízdíjak és autó alkatrészárak alakulása – figyelembe vételével.

Nemzetközi összehasonlításban a magyar kgfb díjak az elmúlt évek növekedése ellenéreis még mindig a legolcsóbbak közé tartoznak Európában. Az európai éves átlagdíj abiztosítók nemzetközi szervezetének, az Insurance Europe-nak a legutóbbi összegzéseszerint 230 euró környékén áll.