A globális startup-városok felemelkedése

Elemzések2021. márc. 4.Csizmadia NorbertA világ 100 térKÉPben

Richard Florida és szerzőtársa kutatásuk keretében azokra a kérdésekre keresik a válaszokat, hogy mely városokban összpontosulnak a leginkább a kockázatitőke-befektetések, mely városokban nőttek az utóbbi időben a leginkább ezek a befektetések, és általánosságban: mi jellemzik ma a világ startup-térképét?

A kockázatitőke-befektetések Bostonból eredeztethetők az 1940-es évek közepétől, azonban dominánssá a Szilícium-völgyben váltak a fiatal csúcstechnológiai cégek körében az 1950-70-es évek között. A kockázati tőke évtizedekig szinte kizárólag az Egyesült Államokban koncentrálódott, majd az 1990-es évek közepétől, és főleg a 2000-es években lassan világszerte elterjedt.

A 20 legnagyobb stratup városi ökoszisztéma 2015-ben

Forrás: Geofusion – Mapping of the 21st Century

 Forrás: Visualcapitalist

A 2010-es évek közepén drámaian felfutottak a startupok és a kockázatitőke-befektetések Európában, Ázsiában és a világ más pontjain is, globálissá vált a jelenség. A kutatás során a szerzők 2005-2017 között vizsgálták az induló vállalkozásokat és a kockázati tőke mozgását a világ több mint 300 nagyvárosában.

A startup-tevékenység globális terjeszkedése

2009 óta rendkívüli mértékben megnövekedett a startupok száma és a kockázatitőke-befektetések volumene. Ahogy egyre több ország próbált kilábalni a globális pénzügyi és gazdasági válságból, a technológiai innovációk egy új érája vette kezdetét. A globális kockázatitőke-befektetések összege 2010-ben még "csak" 52 milliárd dollárt tett ki, 2017-ben pedig már 171 milliárd dollárt, ami több mint 200 százalékos növekedés. Az ügyletek száma pedig ugyanezen időszak alatt közel megduplázódott, 8600-ról 14 800-ra emelkedett.

A globális felhőszolgáltatások területi elhelyezkedése


Forrás: Crozdesk

Új globális szereplők jelentek meg, és az USA szerepe relatíve csökkent

Bár még mindig az USA-ban van jelen a legerősebb startup- és kockázatitőke-tevékenység, ezek globális részaránya jelentősen csökkent: az 1990-es években még 95% volt, 2012-ben már csak 66% körül, ma pedig alig 50% fölött. Több egyéb ország mellett Kína jelent meg legfontosabb kihívóként, mely ország egymaga vonzotta a globális kockázatitőke-befektetések közel negyedét az elmúlt években.

India és az Egyesült Királyság 9-9%-ban részesedik, továbbá Németország, Franciaország, Izráel, Szingapúr, Svédország és Japán együttesen hasítanak ki egy újabb 9%-os szeletet a globális kockázatitőke-befektetési piacból.

Legnagyobb kockázati tőkebefektetések helyszínei


Forrás: Richard Florida – Global Startup Cities

Az új globális startup-városok

A globális tőkebefektetések terjedése leginkább a városokban történik – jelentős részben az USA-n kívül. Még mindig a San Francisco–San Jose metropolisz-térség a startup-tevékenységek legfontosabb epicentruma, a globális kockázatitőke-befektetések mintegy ötöde itt összpontosul, ugyanakkor a globális városok egyre szélesebb köre kapcsolódik be ebbe a folyamatba, ideértve Londont, Berlint, Párizst és Stockholmot Európában, Pekinget, Sanghajt Bangalore-t, Delhit, Mumbait és Szingapúrt Ázsiában, valamint Tel Aviv városát a Közel-Keleten.

Tel Aviv: "Welcome to the technological Babylonian Era"


Forrás: Shutterstock

Forrás: Shutterstock

Dubai

Forrás: Shutterstock

Hyderabad

Forrás: Shutterstock

A startup-globalizáció koncentrált jelenség

A startup-városok és a kockázati tőke globalizációja földrajzilag rendkívül egyenlőtlen képet mutat. Az összes kockázatitőke-befektetések háromnegyede mindössze 24 városban összpontosul, annak ellenére, hogy ezekben csupán a világ lakosságának 4%-a lakik. Ezek közül a városok közül is az első hat vonzza a globális kockázati tőke több mint felét (lakosságuk a világ lakosságának 1%-a). Még koncentráltabb a befektetések növekedése az elmúlt öt évben: a növekmény fele mindössze négy városban összpontosul, és az első 13 városban koncentrálódik a növekmény háromnegyede.

A startup-csomópontok globális térképe

A kutatás a globális startup-csomópontok két típusát különíti el: a már régóta fennálló, és a felemelkedő csomópontokat. A kettő összesen hét különböző alkategóriára osztható.

Globális startup városok felemelkedése


Forrás: Richard Florida – Global Startup Cities

Régóta fennálló globális startup-csomópontok

Ebbe a kategóriába 62 város tartozik világszerte. Ők felelnek a startup-tevékenységek oroszlánrészéért, a kockázati tőke ügyletek közel háromnegyedét ezekben a városokban kötik, a kockázatitőke-befektetések közel 90%-ának adnak otthont. A csoport 40%-át amerikai városok teszik ki, az ázsiai és európai városok nagyjából negyedét.

Négy alkategóriát lehet megkülönböztetni ezen a típuson belül:

Szupersztár globális startup-csomópontok: hat város tartozik ide, vitathatatlanul a San Francisco-i metropolisz-térség a legfontosabb, melyet New York és London követ a sorban, a másik három város pedig Peking, Los Angeles és Boston. A globális kockázatitőke-befektetések több mint fele ebben a hat városban összpontosul.

Elit globális startup-csomópontok: 13 város tartozik ide, Austin, Chicago, San Diego és Seattle az USA-ból, Bangalore, Delhi és Mumbai Indiából, Berlin, Párizs és Stockholm Európából, Sanghaj és Szingapúr Ázsiából, valamint Tel Aviv Izraelből.

Fejlett globális startup-csomópontok: ebbe a csoportba 20 város tartozik, Észak-Amerikából kilenc, Ázsiából hét, Európából Amszterdam, Barcelona, Dublin és Helsinki.

Elismert globális startup-csomópontok: a negyedik csoportba 23 város tartozik, 11 várossal Észak-Amerikából, hat európai várossal (Cambridge, Koppenhága, Milánó, München, Oxford és Zürich), négy ázsiai, egy közel-keleti és egy dél-amerikai várossal.

Felemelkedő startup-csomópontok

Harminc további város tartozik ebbe a csoportba, több mint 40%-uk az USA-ból, negyedük Ázsiából, valamint ötödük Európából (az európai városok: Bázel, Galway, Moszkva, Oulu, Reykjavík és Szófia). A csoport három alkategóriára osztható.

A globális következők: tíz csomópont tartozik ide, melyek ugyan már túl kicsik ahhoz, hogy a fennálló startup-csomópontok közé kerüljenek, de benne vannak a top 100 városban. Hét amerikai város tartozik ide, két indiai, és Moszkva.

Kis óriások: szintén tíz város tartozik ide, melyek elsősorban az egy főre jutó kockázatitőke-befektetések összegével emelkednek ki. Kis egyetemi városok tartoznak ide, Európából az írországi Galway, a finn Oulu, valamint Izland fővárosa, Reykjavík.

Globális gazellák: a harmadik alkategória tíz városa abban a tekintetben tűnik ki, hogy kockázatitőke-tevékenységeik jelentősen megnőttek az elmúlt öt évben. A csoport felét ázsiai városok teszik ki, Európából pedig Bázel és Szófia került ide.

A szerző a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) kuratóriumi elnöke.