Mit jelent a fenntartható fejlődés?

Hírek2021. okt. 29.Növekedés.hu

A fenntartható fejlődés fogalma az elmúlt évtizedekben egyre inkább a középpontba kerülő kifejezés. A társadalom elvárja, hogy az állam is felelős módon, a fenntarthatóságot figyelembe véve hozza meg döntéseit. Az Állami Számvevőszék fontos küldetése, hogy a társadalmi pénzügyi, gazdasági és költségvetési fenntarthatóságot szem előtt tartva, ellenőrzési tapasztalataival, elemzési megállapításaival segítse az Országgyűlés munkáját a jövő nemzedékek érdekében. Ezért az Állami Számvevőszék úgy döntött, hogy november első hete a „Fenntarthatóság hete" lesz, ennek keretén belül több tudástermék is a fenntartható fejlődést állítja középpontba, de fontos hangsúlyt kap a szemléletformálás, a mindennapjainkban megvalósítható változások is.

Mit jelent a fenntartható fejlődés?

A fenntarthatóság több dimenziós fogalom, leggyakrabban könyezeti vonatkozásban értelmezzük. A környezeti fenntarthatóság olyan, az élővilágot megóvó gazdasági modelleket helyez előtérbe, amelyek biztosítják, hogy legalább olyan élteszínvonalon éljenek utódaink, mint mi. Az ENSZ által, 1987-ben kiadott Brundtland jelentésében szereplő megfogalmazás szerint a fenntartható fejlődés „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket".

Az ÁSZ tevékenysége szempontjából az ENSZ megfogalmazásán kívül, az Országgyűlés által használt fenntarthatóság fogalmának van kiemelt jelentősége. Az Országgyűlés 10/2013. (III.28.) határozattal elfogadott, 2012-2024-es időszakra vonatkozó Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiája a fenntartható fejlődést az alábbi módon jellemzi: „az egyéni jó élet és a közjó biztosításának feltételeit az adott időpillanatban saját jólétét megteremtő generáció nem éli fel, nem meríti ki erőforrásait, hanem megfelelő mennyiségben és minőségben a következő generációk számára is megőrzi, bővíti azokat".Az Alaptörvény kinyilvánítja, hogy Magyarországon kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét kell érvényesíteni.

Mit jelent a fenntartható fejlődés az ÁSZ munkájában?

Az ÁSZ fontos küldetésének tartja, hogy ellenőrzéseivel és a költségvetési kockázatokat feltáró, illetve elemző tudástermékeivel támogassa az Országgyűlés munkáját, ezáltal hozzájáruljon a Magyarország pénzügyi, gazdasági és költségvetési fenntartható fejlődéséhez.

A fenntartható fejlődéshez kapcsolódóan az elmúlt években számos számvevőszéki elemzés, ellenőrzés és tudományos cikk jelent meg, kiemelve a fenntartható költségvetés, a hulladékgazdálkodás, a légszennyezés, a tiszta víz és más a fenntartható fejlődés témájához kapcsolódó területeket.

A költségvetési fenntarthatóság első pillantásra nehezen értelmezhető, érthető, hiszen a költségvetés olyan pénzügyi terv, amely egy időszakra, jellemzően csak egy esztendőre szól. Hogyan jelenhet tehát meg a hosszútávú gondolkodás a költségvetési tervezés ciklikusságában? Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke és Pulay Gyula felügyeleti vezető közös publikációjukban azt a választ adják, hogy a költségvetési fenntarthatóság nem más, mint olyan költségvetések sorozata, amely úgy biztosítja méltányosan a javak elosztását a most élő nemzedékek számára, hogy azzal nem csorbítja a jövő nemzedékek gazdasági, pénzügyi mozgásterét, lehetőségeit nem.

A teljes elemzés IDE KATTINTVA érhető el.