Vállalkozók figyelem: Ezek a pályázatok még nyitva vannak!

Pályázatok2018. nov. 26.Növekedés.hu

Az év végéhez közeledve egyre több hír jelenik meg, hogy milyen pályázatok várhatóak 2019-ben, mire érdemes készülni. Mielőtt erre kitérnénk, összefoglaltuk, hogy melyek azok a fontosabb lehetőségek, amelyek még most is elérhetőek a vállalkozások számára:

  • Munkavállalók szakmai, nyelvi, IT, stb. képzését akár 100%-ban támogató pályázatok nyújthatók be december 3-ig. Kis- és középvállalkozásoknak (KKV) a GINOP-6.1.6-18 érhető el, maximum 50 millió forintos támogatással, míg a nagyvállalatok a GINOP-6.1.5-18 keretében pályázhatnak legfeljebb 100 milliós vissza nem térítendő támogatásra.
  • Élelmiszeripari középvállalatok komplex fejlesztések megvalósításához igényelhetnek úgynevezett kombinált – kedvezményes kamatozású kölcsönnel kiegészített vissza nem térítendő – támogatást, legfeljebb 750 millió forint erejéig a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 felhívás keretében.
  • Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs fejlesztésekhez KKV-k, illetve nagyvállalatok is pályázhatnak (GINOP-2.1.2-8.1.4-16) 500 milliós vissza nem térítendő támogatás mellett 250 millió forint kedvezményes kamatozású kölcsönre.
  • Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzése érdekében 6 millió forint, 100%-os vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a KKV körbe tartozó vállalkozások a GINOP-2.1.3-15 keretében.
  • Exportképes innovatív termékek fejlesztéséhez legalább 200 millió, legfeljebb 1 milliárd forintos támogatás nyerhető el a GINOP-2.1.6-16 kódszámú pályázat révén, azon vállalkozások számára, amelyek megfelelnek a pályázati felhívás szigorú feltételeinek.
  • Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása
a GINOP-3.1.2-8.2.4-16 felhívásnak, maximum 40 millió forint vissza nem térítendő támogatás és 50 millió forintos kedvezményes kamatozású kölcsön révén.
  • Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatásához nyújt KKV-knak legfeljebb 100 millió forintos (max. 50%) vissza nem térítendő támogatást a GINOP-4.1.2-18.
  • Gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségekhez (például gyakornokok bére, vállalati gyakornoki kapcsolattartók díjazása, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) KKV-k igényelhetnek legfeljebb 30 millió forint, akár 100%-os vissza nem térítendő támogatást.
  • Élelmiszer-feldolgozáshoz (legfeljebb 1,5 milliárd forint), illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására (legfeljebb 500 millió forint) mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások pályázhatnak maximum 50%-os vissza nem térítendő támogatásra a VP3-4.2.1-4.2.2-18 keretében.
Ahogy az a fenti kitekintésből is látszik, az uniós forrásból finanszírozott pályázatok elsődleges célcsoportja a hazai kis- és középvállalati szektor. Ez nem véletlen, hiszen
a hazai vállalkozások 99%-a KKV-nak minősül, ők adnak munkát az összes foglalkoztatott kétharmadának, ők állítják elő az itthon megtermelt hozzáadott érték közel 50 százalékát.
Valóban indokolt tehát a fejlesztésük, különösen azokon a területeken, amelyek a hatékonyabb termeléshez, a versenyképesség növekedéséhez kapcsolódnak. Kiemelt prioritást kell, hogy élvezzenek a digitalizációs transzformációhoz, illetve az IPAR 4.0 célterületeihez kapcsolódó fejlesztések, legyen az eszközbeszerzés (például robotok, vagy együttműködő robotok vásárlása), IT fejlesztés (termelésirányítási rendszer bevezetése) vagy a sikeres digitális átalakuláshoz nélkülözhetetlen szemléletformáló képzés, szervezetfejlesztés.
A 2019-ben elérhető források köre egyfelől szűknek tekinthető, hiszen a 2014-2020-as uniós költségvetési források kiírásában Magyarország élen jár, a pályázati keretek már szinte teljes egészében lekötésre kerültek, másfelől azonban számítani lehet a meg nem valósuló projektek visszacsorgó forrásaira és a hazai költségvetés terhére kiírásra kerülő pályázatokra.
Bár a 2019-ben elérhető konkrét pályázati felhívások még nem ismertek, érdemes elkezdeni a felkészülést. A fő irányok tehát az innováció, az IPAR 4.0, a digitalizáció és a hatékonyságnövelés. Azaz várhatóan támogatásban részesülhetnek azok a területek, amelyek a piaci logika alapján is a fejlesztések alapját kell, hogy képezzék, nem csak a meglévő kapacitások bővítését, hanem azon túlmutatóan jelentős hozzáadottérték-növekedést tesznek lehetővé. Fontos és minden szektort érintő terület a generációváltás előtt álló magyar cégek célzott támogatása, hogy mindaz az érték és tudás, amit ezek az elmúlt évtizedekben dinamikus fejlődést produkáló cégek előállítottak, a jövőben is hazai tulajdonban maradjon. Érdemes nyitott szemmel járni tehát és lecsapni még az idei véghajrában az elérhető lehetőségekre, és érdemes tervezni, hisz ígéretes pályázati lehetőségek lesznek elérhetőek 2019-ben is. Keresztes András – MAPI Zrt.