Mely országok tértek át a latin betűs írásmódra? 

Elemzések2021. okt. 3.Fellegi Tamás

Sokféle írásmód van használatban napjainkban is, azonban miután most már az egész emberiség akár egy időben kommunikálhat egymással, szükség van közösen érthető írásra. Az utóbbi 100 évben sok ország tért át a latin betűs írásmódra, egyszerűsítendő életét, és most Ukrajnában is felvetődött a kérdés.

Római örökség

Az első kultúrák, civilizációk viszonylag elszigetelten alakultak ki, ami sokféle írásmód létrejöttét eredményezte. Európában az első komoly kultúra a görög volt, de miután a latin nép lett a kontinens a Római Birodalom létrehozója, az általuk használt, a görögön alapuló, de attól mégiscsak eltérő írásmód terjedt el Európában. Miután a felbomló Római Birodalom kulturális örökségét, és így írásmódját is elsősorban katolikus egyház vitte tovább, a kereszténységet felvevő korábbi barbár népek írásmódja is ez lett.

Bizánci hatás

A Birodalom keleti fele közben tovább élt, de egy idő után már szinte kizárólag a görög kultúra érvényesült benne, a Bizánci Birodalom egyfajta Nagy-Görögország lett, amelyben értelemszerűen a görög nyelv és írás érvényesült. Az egyházszakadásra is sor került, így létrejött az önálló görögkeleti kereszténység, ami döntő lett az írás terjesztése szempontjából is. Hogy a helyzet kissé bonyolódjon, Cirill és Metód a görög írásmód alapján megalkották a cirill ábécét a szláv népek számára, így a bizánci kereszténységet választó szláv népek írásmódja ez lett.

Európában így háromféle, de egymással rokon jellegű írásmód alakult ki a középkorban, a görög kultúra pedig döntő volt a Közel-Keleten. A 7. századi arab terjeszkedés és a muszlim térhódítása azonban kiszorította a Közel-Keletről a görög írásmódot, és az arabok által elfoglalt, belakott területeken elterjedt az arab írás, máig is ez a domináns a területen.

Elterjesztették a gyarmatosítók

Eddig tehát a latin írásmód csak Európa nagyobb részére terjedt ki, azonban miután a fejlődés pont itt lett a leggyorsabb, a világ gyarmatosítása is innen indult ki. Az amerikai kontinens egésze és Afrika túlnyomó része így latin írású lett, akárcsak Ausztrália és az Óceániai szigetvilág. Ázsiában gyarmati hatásra Malajziában, Indonéziában és a Fülöp-Szigeteken terjedt el, majd Vietnám is átállt rá, Indiában és Pakisztánban pedig az angol, mint hivatalos nyelv által az egyik elfogadott írásmód lett.

Atatürk példája

Innentől kezdve nyilvánvalóan a latin írásmód lett globálisan a legelterjedtebb, ezért a modernizálásba kezdő országok gyakran döntöttek úgy az elmúlt bő 100 évben, hogy átállnak rá. A klasszikus példa Törökország, ahol Kemál Atatürk célja az volt, hogy

a korábbi középkori birodalmat modern, nyugatias országgá alakítsa,

így 1928-ban az arab írásmódot a latinra cserélte. Albánia korábban, még a török uralom 1912-es megszűnésekor tette ezt meg.

Poszt-szovjet térség

A Szovjetunió felbomlását követően sok nem szláv posztszovjet ország döntött a cirillről latinra való átállás mellett, mint Üzbegisztán, Türkmenisztán, Moldova, Azerbajdzsán, és természetesen a Balti-államok (Örményországnak és Grúziának saját, ősi írása van), Kazahsztánban pedig épp zajlik a folyamat.

Ukrajna a legutóbbi időkig ősi kultúrája, nemzeti identitása részének tartotta a cirill írást, de most az oroszokkal való háborús konfliktus hatására távolodnának formálisan mindentől, ami orosz, így vetődött fel a latinra való átállás gondolata.

Balkán

A volt Jugoszlávia korábban teljesen cirill területein részleges átállás indult meg még az egykori államszövetség hatásársa, aminek következtében Szerbiában, Boszniában, Macedóniában és Montenegróban vegyes használják a latint és a cirillt. A Bakánon Bulgária az egyetlebn ország, ahol nem merülhet fel kétség a cirill írás kizárólagosságát illetően.

Kakukktojás

Érdekes kivétel Izrael, ahol az ország bő 70 éve jött létre, de itt pont ellenkező folyamat zajlott. Az új ország identitásához szigorúan hozzátartozott a nem sokkal korábban megújított és élővé alakított ősi nyelv, és a hozzátartozó írásmód is, aminek érdekessége, hasonlóan az arabhoz, hogy jobbról balra kell olvasni.

A digitális kor

A számítógép, majd a mobiltelefon megjelenés komoly kihívást jelentett a kérdésben, mára azonban megoldották, hogy a legtöbb ténylegesen is használt írásmódra egyszerűen át lehessen állítani az eszközt. A nemzetközi kommunikációban mindazonáltal elkerülhetetlen a latin írásmód ismerete, így az emberiség túlnyomó többsége kénytelen megtanulni azt, akkor is, ha országában másik írásmód a hivatalos.

Az interneten eleve az oldalak 60,6 százaléka angol nyelvű, miután mára egyértelműen ez lett a nemzetközi kommunikáció elsődleges nyelve. Érdekes módon a

második helyen az orosz nyelvű oldalak állnak 8,3 százalékkal,

így a cirill súlya sem elhanyagolható. A nem latin betűs írásmódok közül a perzsa 3,3 százalékot tesz ki, a japán 2,1 százalékot, a kínai mindössze 1,4-et, az arab 1,1-et. Összeadva a latin betűs oldalak teljes aránya 80, míg a más írásmódúak aránya 20 százalék.

Ami az oldalak látogatottságát illeti: az angol nyelvű oldalak az összes megtekintés 25,9 százalékát adják, utána jönnek a kínai oldalak 19,4 százalékkal, majd a spanyol nyelvűek 7,9 százalékkal.

A nem latin betűs oldalak látogatottsága nagyjából a teljes forgalom harmadát teszi ki.