Miért ragaszkodnak ennyire a készpénzhez a magyarok?

Elemzések2019. feb. 7.Növekedés.hu

Miként befolyásolja az életkor, a jövedelem, az iskolai végzettség és egyéb tényezők a magyar lakosság fizetési és készpénzhasználati szokásait?

Az MNB 2017-es kérdőíves felméréséből származó adatok elemzése alapján összefoglalva elmondható, hogy a hazai lakosság még napjainkban is erősen készpénzorientáltnak tekinthető, különösen a 16-29 év közötti, valamint a 60 év feletti korcsoportokban, illetve az alacsonyabb jövedelemmel és iskolai végzettséggel rendelkezők esetén.

A készpénz szerepét tovább növeli, hogy Magyarországon európai uniós összehasonlításban magas azok aránya, akik rendszeres jövedelmüket vagy annak egy részét készpénzben kapják.

A különféle fizetési módok közötti választásban igen erős a szubjektív preferenciák, mélyen gyökerező hiedelmek (például készpénz gyorsasága) és a megszokás szerepe, valamint gyakori indok a jövedelmek jobb beoszthatósága is.

Nem elhanyagolható azonban azok aránya sem, akik kényszerűségből, elsősorban a nem kellő mértékű POS-terminállefedettség miatt választják a készpénzhasználatot, emellett a válaszadók közel negyedére igaz, hogy bár szubjektív alapon jobban szeret készpénzzel fizetni és jelenleg is készpénzes vagy vegyesen fizető, a jövőben elképzelhetőnek tartja az elektronikus megoldásokra való teljes áttérést is.

Ez alapján joggal feltételezhető, hogy az infrastruktúra fejlődésével az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is dinamikusan nőhet majd az elektronikus fizetések aránya, illetve az elsődleges fizetési módként azt igénybe vevők száma is.

A közüzemi számlákhoz kapcsolódó kiadások esetén különösen markáns a készpénz jelenléte, kijelenthető tehát, hogy a lakosság szignifikáns hányada ragaszkodik a sárga csekkhez, amit részben a megszokás, részben a háztartási kiadások tudatos menedzselése okozhat.

E téren jelentős az elektronikus fizetési módok használatában való lemaradásunk az Európai Unió hasonló fejlettségű államaihoz képest is.

Elmondható továbbá, hogy a válaszadók készpénzfelvételi, fizetési szokásait nem elhanyagolható mértékben befolyásolja a - nemzetközi összehasonlításban magasnak mondható - banki költségek (ideértve a készpénzfelvételi és tranzakciós díjak) kerülése, illetve a bankokkal szembeni bizalmatlanság is.

A teljes cikk a Pénzügyi Szemle Online oldalán, ITT érhető el.