Országos Atomenergia Hivatal: Szükség esetén emelt szintű fizikai védelmet rendelünk el a Paksi Atomerőműben

Elemzések2022. feb. 28.Végh Zsófia

Folyamatosan egyeztetnek az esetleges új hazai fenyegetettségekről és szükség esetén szigorító intézkedéseket és emelt szintű fizikai védelmet is elrendelhetnek a Paksi Atomerőműben, nyilatkozta lapunknak a hazai nukleáris létesítmények védelméért is felelős Országos Atomenergia Hivatal.

Az ukrán-orosz konfliktus kirobbanása óta folyamatosan nyomon követi az ukrajnai eseményeket az Országos Atomenergia Hivatal, amely a nukleáris létesítmények, a radioaktívhulladék-tárolók, valamint a radioaktív anyagok biztonságával és védettségével kapcsolatos hatósági felügyelet látja el. Emellett figyelik az ottani nukleáris létesítmények és radioaktív-hulladék tárolók helyzetét és értékelik ezek hatását hazánkra nézve is, tudatta lapunkkal az OAH.

A hatóság illetékes szervezeti egysége többször egyeztetett a Paksi Atomerőmű rendészeti szervezetével az esetleges új hazai fenyegetettségekről, illetve készen áll, hogy szükség esetén szigorító intézkedések bevezetését, illetve emelt szintű fizikai védelmet rendeljen el,

írják.

Milyen fenyegetésekkel lehet számolni?

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlása alapján az egyes tagállamok nukleáris létesítményeinek fizikai védelmét mindig az adott ország vagy régió aktuális fenyegetettségéhez méretezik. Hazánkban ez azt jelenti, hogy egy, a rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervekből álló munkabizottság, amely munkáját az OAH koordinálja, minden nukleáris létesítmény és radioaktív-hulladék tároló esetében meghatározta a tervezési alapfenyegetettséget.

Ez a minősített dokumentum tartalmazza mindazon elkövetői képességeket (mind hagyományos, mind pedig kibervédelmi területen), amelyre a létesítmény védelmét méretezni kell, írják. Ennek megvalósulásáról az OAH a védelmet leíró Fizikai Védelmi Terv engedélyezésekor, illetve a későbbi ellenőrzéseken, gyakorlatokon győződik meg. A tervezési alapfenyegetettségben rögzített elkövetői cselekményeket a létesítményeknek önállóan is fel kell tudniuk tartóztatni, magyarázzák.

Amennyiben a fenyegetettség hirtelen megnövekedne, úgy az OAH, a fenti munkabizottsággal történő egyeztetést követően vagy indokolt esetben akár azt megelőzően, az egyes létesítményeknél vagy akár országos szinten is elrendelheti az emelt szintű fizikai védelmet.

Ilyen esetekben a létesítmények azonnali szigorító intézkedéseket kell, hogy bevezessenek az OAH által jóváhagyott intézkedési terveik alapján.

Ezen intézkedések köre és a végrehajtáshoz szükséges idő szintén minősített információ, de céljuk elsősorban, hogy további erőforrások bevonásával olyan védelmi helyzetet tudjanak elérni, amely a fenyegetettség csökkenéséig biztosítani tudja a létesítmények védelmét.

Emelt szintű fizikai védelem esetében már az állami, elsősorban rendvédelmi szervek is támogatást nyújtanak a létesítmény védelmének fokozásához, amelyhez rendelkezésre állnak előre elkészített tervek és együttműködések.

A fentebb leírtak a békeidős működést írják le. Egy idegen ország fegyveres támadásának elhárítására a nukleáris létesítmények védelme, hasonlóan a többi közüzemhez, nincsen méretezve,

emeli ki az OAH.

Ettől függetlenül a nukleáris ipar szigorú szabályozása miatt egyes biztonsági és védelmi intézkedések képesek egy háborús konfliktus által jelentett kockázat csökkentésére (például megerősített üzemi épületek, jól képzett és felszerelt Fegyveres Biztonsági Őrség, kialakított együttműködési rend az állami fegyveres szervekkel, szigorú kibervédelmi intézkedések).

Mennyire vonatkoznak ránk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által megfogalmazott előírások?

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a nukleáris védettség területén elsősorban ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok felé, amelyek leginkább szabályozói szintűek. Ezeken kívül vannak még olyan útmutatói is, amelyek egy-egy témakörben segítenek, például elemzési módszereket foglal össze és mutat be.

Az ilyen rendkívüli időszakokra vonatkozó szabályozás kialakítása mindig az adott tagállam feladata és felelőssége, már csak amiatt is, mert a jogszabályi környezet, illetve a nukleáris védettségben érintett szervezetek feladata, jogkörei és együttműködési rendje országról országra eltérőek, írja a hatóság.