A szlovákoknak ez hiányzik a szocializmusból - És Önnek?

Hírek2019. nov. 23.Növekedés.hu

Mit sírnak vissza a szlovákok a ’89 előtti időkből? És mi hiányozna a jelenkor vívmányaiból a szocializmusban? – erre a kérdésre kereste a választ a Markíza televízió számára készített felmérés, ami az embereknek a  bársonyos forradalom előtti és utáni korról kialakított véleményét vette górcső alá.,

Két kérdést tettek fel a felmérésben részt vevőknek: mi az, ami megvolt a szocialista időkben, és ma hiányolnak, illetve mi az, amit a mostani érából tartanának meg, ha visszatérne a szocialista rendszer.

Általánosságban összefoglalva a kommunista rendszer bukása óta eltelt 30 év után sokan még mindig nosztalgiával tekintenek a rendszervált(oz)ás előtti „szociális biztonságra”, amit az akkori rendszer nyújtott számukra, és úgy vélik, hogy ’89 előtt szorosabbak voltak az emberi kapcsolatok is.

A felmérés még október közepén készült, a válaszok nyitottak voltak, vagyis a megkérdezetteknek nem választaniuk kellett egy listáról, hanem azt felelték a kérdésre, ami eszükbe jutott.

Arra a kérdésre, hogy mi hiányzik nekik legjobban a ’89 előtti időkből, a legtöbben a munkaviszony meglétének biztonságát és a kötelező munkavállalást említették.

A megkérdezettek közel egy harmada (29 százaléka) a következő három válasz valamelyikét felelte: „mindenkinek joga volt dolgozni”, „mindenkinek muszáj volt dolgoznia”, „a fiatalok tudták, hogy biztosan lesz hol dolgozniuk”. 

A megkérdezettek hasonló részaránya olyan válaszokat adott, mint „nagyobb szociális biztonság”, „stabilabbak voltak az árak”, vagy a fiataloknak adott kedvezményes kölcsönök nagyságát emlegették. De az is igaz, hogy manapság a harmadával keresnek többet a szlovákok, mint 1989-ben

További 18 százaléknyi válaszadó válaszolta, hogy az erkölcsi magatartás és az emberek közti mostaninál szorosabb kapcsolat hiányzik a ’89 utáni rendszerből. Ők úgy vélik, hogy az emberek kedvesebbek voltak, tisztességesebbek és jobb közhangulat uralkodott.

Nagyjából 13 százalék szerint a szocializmusban nyugodtabb volt az élet és nem volt ennyi stressz.

A kérdés fordítottjánál, miszerint mi hiányozna a mostani rendszerből, ha visszatérne a szocializmus, a legtöbben (40 százaléknyian) a szabad utazást és a vámellenőrzések nélküli határátlépést említette.

Az olyan értékek, mint a polgári szabadságjogok a második helyen szerepeltek – a megkérdezettek 20 százaléka tartaná meg őket akkor is, ha visszatérne a szocializmus.

A harmadik leggyakoribb válasz az üzletekre, vásárlásra vonatkozott. A bársonyos forradalom utáni időszakból a megkérdezettek 17 százaléka mindenképpen megtartaná a nagyobb választékot az üzletek polcain, a bőségesen rendelkezésre álló élelmiszermennyiséget és a szupermarketeket.

A modern technológia csak a negyedik a fontossági sorban – a válaszadók 11 százaléka a modern (javarészt nyugatról érkező) technológia vívmányaihoz ragaszkodna.