Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága elfogadta a Közbeszerzési Hatóság 2020. évi beszámolóját

Hírek2021. jún. 8.Növekedés.hu

Pandémia miatti visszaesés, intenzívebb verseny és a kkv-k növekvő szerepvállalása jellemezte tavaly a közbeszerzési piacot.

Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága elfogadta a Közbeszerzési Hatóság 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.

Tavaly 7431 eredményes közbeszerzési eljárást folytattak le hazánkban, összesen több mint 3263 milliárd forint összértékben.

A koronavírus-járvány a közbeszerzések terén is éreztette negatív hatását: 2019-hez képest mind az eljárások számában, mind értékében visszaesés volt tapasztalható. A közbeszerzési verseny viszont a korábbiaknál is intenzívebbé vált: átlagosan 6,7 darab ajánlatot nyújtottak be tenderenként, illetve mind az egyajánlatos eljárások, mind a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások részaránya csökkent. A kkv-k szerepvállalása erősödött: 2020-ban minden eredményesen lefolytatott 100 közbeszerzési eljárásból 84-et és minden közbeszerzésben elköltött 100 forintból 56-ot a kis- és közepes vállalkozások nyertek.

A fennállásának 25 éves évfordulóját tavaly ünneplő Közbeszerzési Hatóság kizárólag az Országgyűlésnek alárendelten működő, autonóm államigazgatási szerv, amely minden évben szakmai beszámolót nyújt be az Országgyűlésnek tevékenységéről, a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával, valamint a jogorvoslati ügyekkel kapcsolatos tapasztalatairól. A szervezet 2020. évre vonatkozó beszámolóját az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága 2021. június 8-i ülésén fogadta el.

2020-ban a pandémia a közbeszerzési piacot is negatívan érintette: az eljárások száma jelentősen – hozzávetőlegesen 25%-kal – összértéke pedig kismértékben – megközelítőleg 5%-kal – csökkent 2019-hez képest.

Ugyanakkor az év végére már jól látható volt az az idei első negyedévben is folytatódó tendencia, amely a lefolytatott eljárások összértékének emelkedését mutatja.

A tavalyi év során 7431 eredményes közbeszerzési eljárást folytattak le az ajánlatkérők, összesen több mint 3263 milliárd forint összértékben; a Közbeszerzési Hatóság pedig a közbeszerzés eljárásokkal összefüggésben 24 827 darab hirdetményt dolgozott fel és jelentetett meg.

Tizenötödére esett vissza a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások száma

A közbeszerzési versenyhelyzetet három mutató jelzi leginkább: az egyajánlatos eljárásokra, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokra, valamint az egy eljárásra jutó ajánlatok számára vonatkozó adatok. 2020-ban mindhárom mutató pozitívan változott a megelőző évhez képest, így megállapítható, hogy a hazai közbeszerzési piacon a verseny 2020-ban tovább nőtt.

Az egyajánlatos eljárások esetében kedvező fejlemény, hogy a nagy értékű közbeszerzéseket felölelő uniós eljárásrendben értékarányuk 18,4%-ra csökkent a 2019. évi 20,9%-ról, miközben a viszonylag kisebb értékű, ugyanakkor jóval több eljárást tartalmazó nemzeti eljárásrendben már csupán 9,2%-ot tett ki az egyajánlatos eljárások összértékének aránya, amely mutató 2019-ben még 12,2% volt.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos (HNT) eljárások – azaz olyan eljárások, amelyekben nem vehet részt bármely érdekelt gazdasági szereplő – részaránya évek óta folyamatosan csökken, a megindított eljárások száma 2014 óta (3626 db) csaknem tizenötödére, mindössze 246 darabra esett vissza, az eredményesen zárult HNT-k értékaránya pedig 2020-ban mindkét eljárásrendben alacsonyabb volt, mint 2019-ben, amely alapvetően a Hatóság szigorú és következetes ellenőrzési gyakorlatának köszönhető.

Az egy eljárásra jutó ajánlatok száma Magyarországon évek óta magas, 2020-ra a tavalyi évhez (5,2 db) képest még tovább emelkedett (6,7 db) ez a mutató, amely az elmúlt tíz év átlagát (6,1 db) is meghaladta.

A nyertes kkv-t tartalmazó közbeszerzések arányait tekintve nem volt jelentős mértékű visszaesés a korábbi évekhez képest, így 2020-ban minden eredményesen lefolytatott 100 közbeszerzési eljárásból 84 darabot és minden közbeszerzésben elköltött 100 forintból 56-ot a kkv-k nyertek.

Gazdaságvédelmi intézkedések

A 2010-es évek gazdasági növekedését követően nagy várakozással indultunk neki az új évtizednek. A tavalyi esztendő azonban mindannyiunk számára váratlan és komoly kihívásokat hozott. Életünk a koronavírus-világjárvány következményeként bizonyos szempontból lelassult, így gyors és határozott gazdasági intézkedésekre volt szükség a károk megelőzése, a hatékony védekezés érdekében. Ennek egy része az államigazgatásra hárult, így a Közbeszerzési Hatóság is azon dolgozott, hogy minél hatékonyabban támogassa a közbeszerzési eljárások szereplőit

– hívta fel a figyelmet dr. Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke.

A járvány elleni gazdasági védekezés részeként a Közbeszerzési Hatóság részt vett a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs munkájában, és ezen belül a Hatóság elnöke vezette a Közbeszerzési Akciócsoportot, mely számos közbeszerzési szabályozást érintő javaslatot dolgozott ki 2020-ban, amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a közbeszerzési eljárásokban fennálló adminisztrációs terhek csökkentéséhez, a bírálat folyamatának gyorsításához és egyszerűsítéséhez, ezáltal pedig a közbeszerzési eljárások eredményességének növeléséhez.

Negyedszázados évforduló

A Közbeszerzési Hatóság 2020-ban ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, melynek alkalmából nemzetközi online szakmai konferenciát szervezett tavaly októberben. Az eseményen több mint 600 magyarországi közbeszerzési szakember vett részt, a programban helyet kaptak a legaktuálisabb közbeszerzési vonatkozású témák, köztük az Európai Bizottság világjárvánnyal kapcsolatos kezdeményezései, a Brexit által felvetett kérdések vagy az új uniós hirdetményminták alkalmazására vonatkozó tudnivalók.