CIG EMABIT: új helyreállítási terv kell, bírság a kezesi biztosítások kezelése miatt

Hírek2020. márc. 27.Növekedés.hu

Az MNB elutasította a CIG EMABIT helyreállítási tervét, s április közepéig új terv benyújtására kötelezte a társaságot. Szavatolótőke-helyzetének rendezéséig a biztosító nem köthet új biztosítási szerződéseket, a régieket nem hosszabbíthatja meg, s nem fizethet osztalékot. A jegybank ötvenmillió forint bírságot is kiszabott a CIG EMABIT olaszországi, határon átnyúló szolgáltatásként nyújtott kezesi biztosításokkal kapcsolatban feltárt jogsértések miatt.

A Magyar Nemzeti Bank ma közzétett határozatában elutasította a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (CIG EMABIT) 2020. január 6-án benyújtott (s február 28-án kiegészített) helyreállítási tervét.

Előírta a biztosítónak, hogy idén április 15-ig nyújtson be jóváhagyásra a jegybanknak – jogszabályszerű, megfelelő ütemezésű, a feladatokhoz felelősöket, határidőket rendelő – új helyreállítási tervet.

Ennek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a CIG EMABIT 2020. május 4-ig helyreállítsa szavatolótőke szintjét, vagy csökkentse kockázati profilját a szavatolótőke-szükséglet teljesítése céljából. E határidőhöz képest 6 hónappal korábban, tavaly november 4-én jelentette be ugyanis a biztosító, hogy fennáll a kockázata annak, hogy szavatolótőke-megfelelése 3 hónapon belül a törvényi minimumszint alá csökkenhet.

A helyreállítási tervnek tartalmaznia kell a biztosító igazgatási költségeinek várható alakulását, a biztosítási és viszontbiztosítási (vb) tevékenység részletes várható bevételeit, kiadásait, az előzetes mérlegtervet, a biztosítási és vb szerződésből eredő kötelezettségek, a minimális tőkeszükséglet és a szavatolótőke-szükséglet fedezetéhez szükséges pénzügyi eszközök várható alakulását, illetve a vb-re vonatkozó átfogó terveket.

Az MNB a biztosító számára – a tiltás megszüntetéséig – megtiltotta az osztalék kifizetését. Megtiltotta valamennyi, a biztosító által művelt ágazatot illetően, hogy a CIG EMABIT új biztosítási szerződéseket kössön vagy a már megkötött szerződéseket meghosszabbítsa. Utóbbi intézkedés a szavatolótőke-szükséglet fedezeti szintjének helyreállításig, de legfeljebb a jegybanki határozat kézhezvételétől számított 1 évig marad érvényben.

A 2020. január 6-án benyújtott helyreállítási terv elutasításának indoka az volt, az abban szereplő egyes lényeges adatok megalapozatlannak bizonyultak. Így a terv nem volt alkalmas annak érdemi alátámasztására, hogy a CIG EMABIT a jogszabály által előírt fenti határidőben helyreállítsa a szavatolótőke-megfelelését.

Mint ismert, az MNB célvizsgálatot is végzett a CIG EMABIT olaszországi határon átnyúló kezesi és garanciabiztosításokkal kapcsolatos tevékenysége vonatkozásában. A jegybank 2019 októberében vizsgálata lezárultáig, de maximum 1 évre megtiltotta a biztosító ilyen típusú új biztosításainak megkötését vagy a meglévő szerződések meghosszabbítását.

Célvizsgálata nyomán a jegybank ma publikált másik határozatában egyebek mellett kötelezte a CIG EMABIT-ot, hogy az olaszországi piacon végzett tevékenységéhez kapcsolódóan alakítson ki és működtessen a beérkező kárigények megfelelő kezelését, a biztosítási szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítését – megfelelő erőforrások rendelkezésre bocsátása útján is – a jogszabályi előírásoknak megfelelően támogató kárrendezési folyamatot. Az MNB jogsértéseket állapított meg a termékbevezetési folyamattal kapcsolatban is. Ennek során nem állt minden érdemi információ a biztosító rendelkezésére, így annak kockázatvállalási rendszere nem volt alkalmas az általános termékfeltételektől eltérő biztosítások egyedi kockázatainak azonosítására.

A CIG EMABIT-nak át kell dolgoznia információs rendszerét is, hogy vezető testületeihez gyorsan, teljeskörűen eljussanak a működése szempontjából lényeges információk. A biztosítónak emellett belső kontrollrendszerét – ezen belül a megfelelőségi kör működését, s az egyedi és összetett kockázatok kezelésére alkalmas kockázatkezelési rendszerét – is át kell alakítania. Az e kötelezések kapcsán megtett intézkedésekről a CIG EMABIT-nak 2020. június 30-ig kell dokumentumokkal alátámasztva beszámolnia az MNB-nek.

A jegybank a feltárt hiányosságok miatt 50 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a biztosítóra. A bírság mértékét súlyosbította, hogy a CIG EMABIT irányítási, belső kontroll- és kockázatkezelési rendszernek alapvető hiányosságai voltak az olaszországi kezesi biztosításainál, a jogsértés huzamosabb ideig állt fenn, s mindez jelentősen késleltette a biztosító ügyfelei számára a szolgáltatások teljesítését. Enyhítő körülmény volt, hogy a biztosító megkezdte az MNB által feltárt hiányosságok egy részének korrekcióját.