Együttműködés külföldi pénzügyi felügyeletekkel a magyar bankrendszer biztonságáért

Hírek2020. jún. 27.Növekedés.hu

Újabb együttműködési megállapodást köt az MNB, ezúttal a moldáviai jegybankkal, külföldi felügyelési tevékenységének erősítése érdekében. A hazai bankok, pénzügyi intézmények egyre több leányvállalattal, fiókteleppel rendelkeznek külföldön. Ezek hatékony külhoni ellenőrzése, tevékenységük áttekintése a hazai pénzügyi stabilitás fenntartása szempontjából is kulcskérdés.

A magyarországi bankok – illetve biztosítók, tőkepiaci szereplők stb. – külföldi leányvállalatai, fióktelepei, határon átnyúló szolgáltatásai számának bővülésével párhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az adott országok jegybankjaival, pénzügyi felügyeleteivel kötött együttműködési megállapodásokkal erősíti felügyelési keretrendszerét.

Az MNB így a napokban írt alá együttműködési megállapodást a Moldovai Nemzeti Bankkal (BNM).

Napirenden van hasonló dokumentum előkészítése az albán pénzügyi felügyelettel. Ezen túl már hosszabb ideje érvényben van többek közt az orosz, ukrán, montenegrói, szerbiai, kazah nemzeti bankokkal és számos más hatósággal kötött együttműködési megállapodás, sőt a Brexit nyomán tavaly az MNB a brit pénzügyi felügyeleti hatóságokkal is aláírt ilyen dokumentumot. Az Európai Unió (EU) tagállamainál nincs szükség hasonlókra, hiszen itt a kétoldalú és multilaterális felügyeleti együttműködést az uniós szintű jogszabályok (rendeletek, illetve a magyar jogrendbe átvett irányelvek) szabályozzák.

Az MNB hatékonyabb nemzetközi felügyelési és monitoring tevékenysége a hazai székhelyű, ám külföldi csoporttagokkal rendelkező hitelintézetek, egyéb pénzügyi intézmények biztonságos működését is erősíti. A hazai piaci szereplők üzleti megbízhatóságát (prudenciális helyzetét), akár tőkeállapotát ugyanis jelentősen befolyásolhatják a külföldi csoporttagjaikkal kapcsolatos fejlemények. Az EU-n belül ráadásul az adott külföldi fióktelep, határon átnyúló szolgáltató prudenciális felügyeletéért az anyaországa szerinti nemzeti bank/pénzügyi felügyelet a felelős, míg a fogadó állam „csak” a fogyasztóvédelmi, a közjóra vonatkozó felügyelést látja el helyben.

Az együttműködési megállapodások révén az MNB az adott állam felügyeleti hatóságával hatékonyan, koordináltan, biztonságos cserélhet felügyelési információkat, adatokat.

A piaci szereplők esetleges jogsértése, rendkívüli helyzetek kezelése esetében életbevágó lehet ezek gyors közlése a partner felügyeleti hatósággal. A megállapodásoknak köszönhetően emellett lehetőség nyílik felügyelési kollégiumok, egyeztetések megszervezésre, illetve – akár koordinált – helyszíni ellenőrzések lefolytatására is a magyar jegybank részéről külhonban. Az együttműködő felügyeletek helyi és nemzetközi elvárásoknak megfelelő modern felügyelési gyakorlatokat is kialakíthatnak.