Felügyeleti biztost rendeltek a Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztár élére

Hírek2021. jan. 29.Növekedés.hu

Az MNB vizsgálata befejezéséig vagy az intézmény már elhatározott beolvadásáig, de legföljebb négy hónapra felügyeleti biztost rendelt ki a Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztárhoz. A biztos a beolvadási folyamatot segítve ésszerűsíti a pénztár működési kiadásait, továbbá gondoskodik a gazdálkodási és könyvviteli nyilvántartások szabályos vezetéséről, valamint a megbízható felügyeleti adatszolgáltatásról - áll az MNB közleményében.

Folyamatban lévő célvizsgálatának lezárásáig, de legföljebb 4 hónapra ideiglenes intézkedésként végzésével felügyeleti biztost rendelt ki a Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztárhoz (Tempo) a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Ha a Tempo és a befogadó pénztár küldöttközgyűlése a már megkezdett egyesülési folyamat során időközben meghozza a beolvadáshoz még szükséges döntéseket, a biztos kirendelése az átalakulást megelőző napon megszűnik.A felügyeleti biztosi feladatokat a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit (PSFN) Kft. látja el. A biztos a kirendelés időtartalma alatt átveszi a Tempo igazgatótanácsának feladatkörét annak érdekében, hogy az érintett pénztárak által már elhatározott beolvadásig működtesse az intézményt. Ehhez mindenekelőtt felül kell vizsgálnia és ésszerű korlátok közé szorítania a működési célú kiadásokat, gondoskodnia kell a gazdálkodási és könyvviteli nyilvántartások szabályszerű vezetéséről, illetve intézkedéseket kell hoznia a megbízható felügyeleti adatszolgáltatás biztosítására.

Az MNB jelenlegi hivatalból indított – helyszíni ellenőrzést is magában foglaló – vizsgálatának célja 2019. január 1-jétől az ellenőrzés lezárásának időpontjáig áttekinteni a Tempo nyilvántartásai és adatszolgáltatásai megbízhatóságát, a kimutatott pénztári tartalékok mögötti eszközfedezet meglétét, a működési költségek indokoltságát, illetve a működés fenntarthatóságát.

Az ideiglenes intézkedésre az e vizsgálat során feltárt adatok, információk alapján került sor. Az önkéntes pénztári törvény (Öpt.) értelmében a jegybank egyebek közt

akkor rendelhet ki felügyeleti biztost, ha egy pénztár ügyvezető szerve nem képes hatékonyan ellátni a zavartalan működés biztosítására és a megfelelő nyilvántartás kialakítására vonatkozó alapvető feladatait.

A jegybank döntésének halaszthatatlan meghozatalát látta szükségesnek ahhoz is, hogy a rendellenes működésében rejlő kockázatok miatt a tagok vagyoni és jogi érdekeinek védelme biztosítva legyen, illetve a tagok öngondoskodási céljait hosszú távon biztosító változások halaszthatatlanul megvalósuljanak.

Mint emlékezetes, a jegybank 2019 februárjában kötelezte a Tempot arra, hogy szüntesse meg jogsértő tulajdonát egy kft.-ben, számolja el az értékvesztést a birtokában lévő vállalati kötvények leértékelése után, s mutassa ki a pénztári egyéni számlákon az árfolyamveszteséget az e kötvényekkel végzett korábbi ügyletei nyomán.

A jegybank a jogszabálysértések miatt akkor 10 millió forintos bírságot is kiszabott a – mérete és kezelt vagyona alapján a pénzügyi rendszerre kockázatot nem hordozó – pénztárra.