Hanyatlóban az európai kultúra, mit tehet az értelmiség?

Hírek2022. feb. 2.Sz.A.

Az európai civilizáció hanyatlásáról Oswald Spengler könyve óta vitatkozik az értelmiség. Napjainkra ez a téma már túl is nőtt az elit diskurzusainak keretén, és identitáspolitikai kérdéssé vált. Többek között erről is szól a Mit tegyünk címmel most megjelent, a nyugati kultúra válságáról szóló kötet.

Egyre inkább eltávolodtunk az európai kultúránktól, a Nyugat évtizedek óta tapasztalható hanyatása sok mindenben hasonlítható a Római Birodalom bukásához - erről ír legújabb, Mit tegyünk címmel az MCC Press gondozásában megjelent könyvében David Engels.

A belga történész és filozófus több pontot is felsorol, hogy mit tehet a nyugat-európai értelmiség, hogy a jelenlegi európai kultúra hanyatlásának hatása alól viszonylag kivonja magát.

Ilyen lehet például a realitások talaján maradás és az új civil társadalom kiépítésének lehetősége, de a nagyvárosi életforma feladása, és a fogyasztói szokások megváltoztatása is ide tartozik - véli a szerző.

Felhívja a figyelmet a rövid távú gondolkodás veszélyeire, a természethez visszatérés jelentőségére és a nemzeti büszkeség újraértelmezésére is.

A minőségi irodalom olvasása, a tolerancia és az önös érdekek egyensúlyban tartása, a hit ereje egyaránt fontos abban, hogy a hétköznapjainkat magasabb minőségben élhessük.

David Engels szerint számos európai számára már csupán a Kelet-Európa maradhat a hagyományos európai civilizáció utolsó védőbástyája.

A filozófus az Université Libre de Bruxelles (ULB) Római Történelem Tanszékének volt oktatója.  Jelenleg Lengyelországban, a Poznanban található Instytut Zachodni kutatóprofesszoraként dolgozik.

Az ókori történelemről, recepciótörténetről, történelemfilozófiáról, a modern konzervativizmusról szóló számos tudományos könyv és cikk szerzője, szerkesztője.

Elsősorban a „Le déclin” (2013) monográfiáján keresztül vált ismertté, ahol az EU válságát összehasonlította a Római Köztársaság  Kr. e.I. századi hanyatlásával és bukásával. Kutatásának fő fókuszában az európai identitásválság, valamint az arra adandó lehetséges válaszok állnak.

Ilyen például a természethet visszatérés és a társadalom megújításának kérdése is, miközben arra is keresi a választ, hogy egy kulturális hanyatlás idején hogyan őrizhetjük meg hitelesen saját személyiségünket.