Korlátozta a felügyelet a NOVIS Biztosító eszközei fölötti rendelkezést

Hírek2020. nov. 20.Növekedés.hu

A NOVIS Biztosítót felügyelő szlovák nemzeti bank ideiglenes intézkedésként korlátozta a biztosító rendelkezési jogát annak saját eszközei felett. Fontos, hogy magyarországi biztosítottak is tájékozódjanak biztosítójuk helyzetéről. Az MNB lépései nyomán a biztosító másfél éve nem köthet új szerződéseket itthon.

A NOVIS Poisťovňa a.s. (NOVIS) prudenciális (üzleti megbízhatósági) felügyeletét ellátó Szlovák Nemzeti Bank (NBS) 2020. november 5-i újabb, a biztosítóval szembeni ideiglenes intézkedéseként korlátozta a pozsonyi székhelyű NOVIS szabad rendelkezési jogát annak saját eszközei felett. A NOVIS az NBS döntése szerint nem kezelheti úgy pénzeszközeit, hogy az megváltoztathatná azok tulajdonjogát, s nem indíthat utalást bankszámlájáról. Nem kezdeményezhet tulajdonjog átruházására vonatkozó cselekményt, illetve nem kezdhet olyan jogi aktust, amely új kötelezettség elfogadásával vagyoncsökkenéshez vagy egy meglévő kötelezettség ilyen módosításához, megszüntetéséhez vezet.

A biztosító emellett nem köthet megállapodásokat vagy hajthat végre egyoldalú cselekményeket adósságának elengedésére, átutalására, átvállalására vonatkozóan.

Az NBS intézkedése nem terjed ki a NOVIS adó-, illeték- és járulékfizetési kötelezettségeinek és a béreknek a kifizetésére, továbbá a biztosítási kárigények és visszavásárlások kifizetésére (kivéve, ha a szerződő a NOVIS részvényese, vezetője, vagy ezekkel szorosan összefüggő személy, akik esetében az NBS engedélyét kell kérni a művelethez).

Nem vonatkozik a korlátozás az ügyfelek érdekében történő értékpapír-vásárlásra sem, illetve olyan fennálló kötelezettségekre, amelyek összege szerződésenként havonta nem haladja meg az 1000 eurót.

Végül továbbra is megengedett olyan eszközök kezelése, amelyek nem jelentenek nyereséget a biztosító számára (legfeljebb 100 euró/hó összegben), illetve a biztosító részére közvetlen hasznot nem jelentő tranzakcióknál (amelyekhez szintén az NBS engedélyét kell kérni).

A szlovák jegybank döntése szerint a NOVIS köteles az összes szlovák és más ország hitelintézetnél vezetett bankszámláiról és értékpapírszámláiról tájékoztatást adni az NBS-nek, továbbá bármely számla megnyitásáról vagy bezárásáról, valamint az ilyen számlákkal kapcsolatos egyéb lényeges változásokról. Havonta jelentenie kell a számlák előző havi egyenlegét és a tranzakciók összegzését is. Az NBS korábbi, szeptember 11-i ideiglenes intézkedése szerint a NOVIS-nak havonta kell értékelnie és jelentenie tartalékainak megfelelőségét, és azok elégtelensége esetén nem értékesíthet újabb szerződéseket.

A magyar jegybanki lépések megakadályozták a NOVIS hazai biztosítotti körének növekedését, így lényegében mintegy másfél éve nincs ilyen új szerződés Magyarországon.

A nyilvánosan elérhető éves jelentések szerint az elmúlt évek során a magyar ügyfelek mintegy húszmilliárd forintnyi biztosítási díjat fizettek a NOVIS-nak, ezért a magyarországi ügyfeleknek is célszerű folyamatosan tájékozódni, és – a szerződéses feltételek adta keretek közt – felelős döntést hozni.