Kötelező adategyeztetés: közeledik a határidő

Hírek2019. okt. 15.Növekedés.hu

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy 2019. október 31-ig valamennyi ügyfelük vonatkozásában végezzék el a kötelező adategyeztetést. Az adategyeztetés sikertelensége esetén a pénzintézetek kötelesek – az adategyeztetés tényleges megvalósulásáig – zárolni az ügyfelek számláit.

Az MKB Bank közleményben hívta fel az ügyfelek figyelmét az adategyeztetés fontosságára:

Tájékoztatjuk azon ügyfeleinket, akik a fenti határidőig nem tesznek eleget adategyeztetési kötelezettségüknek, hogy – a törvény előírásainak megfelelően – számlájukat 2019. november 1-jén 00:00 órától zároljuk. A zárolás következtében számlájuk egyes funkciói nem lesznek elérhetőek, ezekre az MKB Bank megbízást sem személyesen, sem pedig elektronikus csatornán nem fogadhat majd be.

Tekintettel arra, hogy november 1-je (péntek) munkaszüneti nap, ezúton hívjuk fel ügyfeleink figyelmét arra, hogy a számlazárolás feloldása érdekében adategyeztetési kötelezettségüknek legközelebb csak november 4-én (hétfőn) tudnak eleget tenni bankfiókjainkban, ezért javasoljuk, hogy mielőbb, de mindenképpen a törvényi határidőt (október 31.) megelőzően tegyenek eleget adategyeztetési kötelezettségüknek.  Az adategyeztetéssel kapcsolatos részletes tudnivalókról a www.mkb.hu/adategyeztetes honlapon tájékozódhatnak.

A kötelező adategyeztetés során

  • a jogi személynek minősülő vállalati és egyéb szervezeti ügyfeleknek fel kell tárniuk a szervezet tényleges tulajdonosát, valamint meg kell győződniük a tényleges tulajdonos közszereplői státuszáról;
  • lakossági ügyfeleink esetében át kell vezetni a bank által nyilvántartott személyes adatok esetleges változását, és, amennyiben még nem rendelkezik ezekkel a bank, másolatot kell készíteni az ügyfelek azonosító okmányairól, valamint, amennyiben ügyfelünk közszereplőnek minősül, erről nyilatkozatot kell tennie a bank felé.

Ügyfeleink a kötelező adategyeztetéshez szükséges „Nyilatkozatot” a www.mkb.hu/adategyeztetes oldalról tölthetik le. Adategyeztetési kötelezettségüknek a kitöltött nyilatkozatok, valamint azonosító okmányaik másolatának MKB Bank részére – legkésőbb 2019. október 31-ig – történő eljuttatásával, postán (Postafiók H-1821 Budapest), az ügyfél bankunkhoz korábban bejelentett e-mail címéről e-mailben (ugyfelatvilagitas@mkb.hu), valamint bankfiókjainkban történő személyes leadásával tehetnek eleget. 2019. október 31-ét követően azonban, a számlazárolás feloldása érdekében, ügyfeleink már csak személyesen járhatnak el bankfiókjainkban, a dokumentumok elektronikus úton, vagy postán történő benyújtására nincs mód.