Kúriai vélemény a veszélyhelyzetben érvényesülő határidők számításáról közigazgatási perekben

Hírek2020. ápr. 24.MTI

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló kormányrendelet határidőkre vonatkozó különleges szabályainak egységes értelmezése érdekében alkotott kollégiumi véleményt a Kúria Közigazgatási Kollégiuma - tudatta a legfőbb bírói fórum közleményben.

A közigazgatási perekben alkalmazandó kollégiumi vélemény szerint a március 15. és április 15. között lejáró eljárási határidők április 30-ig meghosszabbodnak. Az eljárás félbeszakadása esetén a határidő számítására eltérő szabályok vonatkoznak.

A keresetindítási határidő a veszélyhelyzet miatt nem hosszabbodik meg.

Ha az eljárási cselekmény lefolytatása olyan személyes közreműködést igényel, amely a veszélyhelyzet miatt nem történhet meg, az eljárási cselekmény akadályának elhárultáig vagy a veszélyhelyzet megszűnéséig tartó időszak a határidőkbe nem számít bele.

A március 11-én 15 órától március 15-én 15 óráig lejárt határidők esetében az általánostól eltérő határidő számításra kerülhet sor.

A Kúria Közigazgatási Kollégiumának veszélyhelyzetben érvényesülő határidők számításáról szóló véleménye a https://kuria-birosag.hu/hu/kollvel/12020iv23-kk-velemeny-kozigazgatasi-perekben-veszelyhelyzetben-ervenyesulo-hataridok linken olvasható.