"A honvédelmi oktatás nem jelent katonai toborzást"

Interjú2023. okt. 24.Kovács Dániel

Országszerte 6 iskolában indult el a Honvédelem tantárgy próbaoktatása, heti egy órában. Czermann János, a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Növekedés.hu-nak azt nyilatkozta, hogy az új tantárgy lehetőséget teremt arra, hogy a diákok megismerjék hazánk kiemelkedő katonai múltját, emellett erősítsék bennük a hazafias gondolkodást.

Kik és mit tanulnak a Honvédelem tantárgy keretében?

A Belügyminisztérium, illetve a Kulturális és Innovációs Minisztérium közreműködésével kiválasztott hat intézményben, a 9. és a 11. évfolyamban kezdődött el a honvédelem tantárgy próbaoktatása. A kiválasztott intézmények mindegyike állami fenntartású, 3 köznevelési, illetve 3 szakképzési intézmény. A heti egy tanórában bevezetett kötelező képzés lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok általános ismereteik mellett egy átfogó képet kapjanak a magyar honvédelemmel összefüggő alapfogalmakról, a honvédelem rendszeréről, a haderőnemekről és a haditechnikai eszközökről.

A hét témakörre bontott képzés során a diákok olyan hasznos tudás birtokába juthatnak, mint az elsősegélynyújtás, a térkép- és tereptani ismeretek, a lőelmélet, valamint hazánk kiemelkedő katonai múltjával is megismerkedhetnek.

Hogyan sikerült az indulás, mik az első tapasztalatok?

A katona-oktatók az újonnan szerkesztett tankönyvekből elkezdték a tanítást, a diákok és a tantestületek részéről nyitottságot tapasztaltunk. Izgatottan várjuk a tanév további részeit és bízunk benne, hogy minél több tanulóban sikerül megerősíteni a honvédelem fontosságát, a hazaszeretetet és a hazafias gondolkodást, miközben a mindennapi életben is hasznos tudással vértezhetik fel magukat. 

Mit vár a Honvédelmi Minisztérium a programtól? Az oktatáson keresztül a társadalom is közelebb kerül a honvédséghez?

A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-es felfüggesztése óta családalapítóvá vált egy olyan generáció, amely a honvédelemmel kapcsolatos feladatokról személyes tapasztalattal nem rendelkezik. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom távolodni kezdett a honvédelem ügyének fontosságától. Annak érdekében, hogy ez a folyamat megforduljon és az állampolgárok honvédelmi ismeretei megfelelőek legyenek, a Honvédelmi Minisztérium jelentős szerepet vállal a hazafias- és honvédelmi nevelés támogatásában.

A résztvevők saját döntésük alapján vehetnek részt a rendezvényeken, a programokon, csatlakozhatnak képzésekhez és azokból hátrányok nélkül léphetnek ki, továbbá a résztvevőknek nincs kötelezettsége a tanulmányokat követő katonai szolgálati viszony létesítésére.

A honvédelmi nevelés nem jelent katonai toborzást, nem része a honvédelmi tárca személyzetfejlesztésének, feladataiban és tevékenységében túlmutat a Magyar Honvédség szervezeti keretein belül azzal együtt, hogy támogatja a katonai pályaorientációt, hozzájárul az utánpótlás biztosításához, továbbá a Magyar Honvédség és társadalom kapcsolatának fejlesztéséhez.

A honvédelmi nevelési programokon keresztül a fiatalok számára számtalan alkalom adódik, hogy megismerkedjenek a Magyar Honvédség feladatrendszerével, az itt végzett sokrétű katonai és civil munkával. Feltérképezhetik továbbá azokat továbbtanulási, képzési lehetőségeket, amelyek a honvédségi pályát választók számára biztosítottak. Mindeközben pedig információt szereznek az Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium által indított ösztöndíjakról is, melyek segíthetik a továbbtanulásukat.

Korábban is voltak már hasonló, diákokra szabott kezdeményezések, több mint egy évtizede indult például a Katonasuli program. Mik az eddigi tapasztalatok? Népszerű volt a diákok körében?

A KatonaSuli Program a Honvéd Kadét Program elődje volt. A 2016/2017-es tanév végéig a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség a program keretében támogatta a középiskolák emelt szintű honvédelmi nevelési tevékenységét. A következő év elején váltotta fel a KatonaSuli programot a Honvéd Kadét Program, amely nemcsak nevében, de tartalmi elemeiben is megváltozott. Ettől a tanévtől indult a honvédelmi alapismeretek tantárgy bevezetése a kadétok számára, miközben a korábban tanított katonai alapismeretek tantárgyat fokozatosan kivezettük.

A Honvéd Kadét Program évről évre népszerűbb lett a középiskolák és a fiatalok körében, az utóbbi időszakban pedig igen dinamikusan bővült a résztvevők száma. A számok is önmagukért beszélnek, hiszen még az induláskor 55 középiskola 1849 kadétja vett részt a programban, addig a 2022/2023-as tanévben ez a szám 120 partneriskola bevonásával 7019 főre nőtt.

 Mennyire sikeres hazánkban a kadétképzés?

 A Honvéd Kadét Program jelenleg 142 középiskolában érhető el. Az idei tanév létszámadatairól októberben tudunk többet mondani, de minden bizonnyal jóval több diák csatlakozott a programhoz, mint az előző tanévben.

A programban résztvevő oktatási intézmények a honvédségi szervezetektől és a Honvédelmi Sportszövetségtől minden szakmai támogatást és mentorálási lehetőséget megkapnak.