Eredményes első félévet zárt az Erste Csoport

Pénzügy2021. júl. 30.Növekedés.hu
A rovat támogatója:

Az Erste Csoport, Kelet-Közép-Európa vezető hitelintézete 2021-ben is folyamatosan erőteljes üzleti teljesítményt mutatott, éves összehasonlításban 24 százalékkal 1,69 milliárd euróra nőtt az első féléves működési eredménye (2020. első félév: 1,36 milliárd euró). Ebben elsődleges szerepet játszott a stabil nettó kamatbevétel, a nettó díj- és jutalékbevételek jelentős emelkedése, valamint a nettó kereskedési eredmény és a pénzügyi eszközökön elért eredmény gyors növekedése - derül ki a közleményükből.

Mivel a régió kockázati környezete kedvező maradt 2021 első félévében, a bankcsoport 83 millió euró kockázati költséget könyvelt el, szemben az egy évvel korábbi 675 millió euróval, amikor az Erste koronavírus-válság kitörésével kapcsolatos kockázatokra előre képzett céltartalékot.

A csoport nettó nyeresége 918 millió euróra nőtt (2020 első félév: 294 millió euró).

Összevetve a koronavírus előtti évvel: a nettó nyereség 732 millió euró volt 2019 első félévében.

Stefan Dörfler, az Erste Csoport pénzügyi igazgatója:

Kereskedelmi bankként szorosan kapcsolódunk a reálgazdasághoz, így a folytatódó makrogazdasági fellendülés közvetlenül tükröződik a mérlegünkben. A kiegyensúlyozott keresleti helyzet, a stabil költségek, és a koronavírus évéhez, 2020-hoz képest jelentősen kisebb kockázati céltartalékok egyaránt hozzájárultak féléves eredményeink egyértelmű javulásához. Jól kezdődik az év, de még mindig korai lenne ünnepelni. Óvatosan optimisták vagyunk a 2021. év egészével kapcsolatban, bár tisztában vagyunk azzal, hogy sok múlik a pandémia további lefolyásán és annak a gazdaságra gyakorolt középtávú hatásán.

A működési bevétel 9,2 százalékkal nőtt

A nettó kamatbevétel éves szinten 2,2 százalékkal 2,45 milliárd euróra nőtt elsősorban egyszeri hatások következményeként, összefüggésben az Európai Központi Bank hosszú távú refinanszírozási programjának (TLTRO III) ausztriai és szlovákiai bevezetésével. A nettó díj- és jutalékbevétel közel 15 százalékkal 1,1 milliárd euróra emelkedett, ami az összes díj- és jutalékbevétel-kategória, valamint minden elsődleges piac növekedését tükrözi. Jelentős a díjbevétel-növekedés a pénzforgalmi szolgáltatásoknál, a vagyonkezelésnél és az értékpapír-üzletágban.

Az átértékelési hatások is segítettek abban, hogy a nettó kereskedési eredményhez és a piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök nyeresége/veszteségéhez kapcsolható összbevétel elérje a 127 millió eurót, szemben az előző év hasonló időszakában kimutatott 9 millió euróval. Mindezek eredményeképp a működési bevétel éves szinten 9,2 százalékkal, 3,79 milliárd euróra nőtt 2021 első felében.

Kordában tartott kiadások

A szigorú költséggazdálkodásnak köszönhetően az általános igazgatási költségek éves szinten 0,6 százalékkal csökkentek 2,10 milliárd euróra, amit a személyügyi kiadások 1,3 százalékos mérséklődése (1,25 milliárd euróra) is elősegített.  A létszám (teljes munkaidős egyenérték szerint) az évkezdettől számítva 1,2 százalékkal, 45 124 főre csökkent 2021. június végére.

Az egyéb igazgatási költségek némileg (0,4 százalékkal ) alacsonyabbak voltak, 581 millió euróra csökkentek, annak ellenére, hogy a betétbiztosítási alapokba fizetendő hozzájárulások 18 százalékkal 109 millió euróra emelkedtek. A 2021. egészére várható hozzájárulások zöme már szerepel a kimutatásban. Az amortizáció és értékcsökkenés 2,6 százalékkal, 237 millió euróra nőtt.

Nyereségnövekedés: jelentős működési eredmény, csökkenő kockázati költségek

A működési eredmény éves szinten több mint 24 százalékkal, 1,69 milliárd euróra emelkedett, a költség/ bevétel ráta pedig 55,5 százalékra javult (a 2020. első félév 60,9 %). A nettó céltartalék-képzés miatt a pénzügyi eszközökre elszámolt nettó értékvesztés (a kockázati költség) -83 millió eurót, vagyis az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában 10 bázispontot tett ki (szemben az egy évvel korábbi -675 millió euróval és 82 bázisponttal).

A hitelekre, valamint kötelezettségekre és garanciákra – Ausztria kivételével – minden elsődleges piacon nettó céltartalék képzés volt jellemző, ám ezek többnyire alacsony szinten maradtak. A bruttó ügyfélhitelekhez viszonyított NPL-ráta 2,5 százalékra javult (a 2020. év vége: 2,7 %). Az NPL-fedezeti arány 91,4 százalékra nőtt (88,6 százalékról).

Az egyéb működési eredmény -172 millió eurót tett ki 2021. első félévében, szemben az egy évvel korábbi -170 millió euróval. Ebben a sorban szerepel a szanálási alapokba fizetendő éves hozzájárulás 2021 egészére elszámolt 108 millió euróra - leginkább Ausztriában és Romániában - emelkedő összege (2020 első félév: 94 millió euró). A bankadók éves szinten 37 százalékkal 52 millió euróra csökkentek, leginkább a szlovák bankadó eltörlése miatt.

Jelenleg két elsődleges piacon van érvényben bankadófizetési kötelezettség: Magyarországon a teljes pénzügyi év bankadója 14,9 millió euró (az egy évvel korábbi 14,3 millió euró), az első hat hónap tranzakciós illetéke pedig 23,3 millió euró (2020. első félév: 22.3 millió euró).  Ausztriában a bankadó 13,9 millió euró (előző évi: 12,6 millió euró).

A bevételeket terhelő adók éves szinten 105 százalékkal nőttek, 287 millió euróra. A kisebbségi részesedések utáni jövedelem 202 százalékkal 230 millió euróra ugrott, a takarékpénztárak hozzájárulásában bekövetkezett jelentős emelkedés következtében. A jelentős működési eredménynek és az alacsony kockázati költségek nyomán az anyavállalatra jutó nettó eredmény 918 millió euróra nőtt (294 millió euróról).

Az Erste Group visszatér a progresszív osztalékpolitikához

Az éves közgyűlés 2021. májusi határozata nyomán 0,50 euró részvényenkénti osztalékot fizettek ki 2021. május  27-én a 2020-as pénzügyi évre. Ezenkívül az Erste Csoport további egy eurót tervez kifizetni részvényenként 2021 negyedik negyedévében, összhangban az Európai Központi Bank ajánlásaival és egy rendkívüli közgyűlés jóváhagyásával.

A 2021-es pénzügyi évre az Erste Csoport jelenleg 1,60 euró részvényenkénti osztalék kifizetését tervezi. A folyó pénzügyi évben a részvényenkénti 0,80 euró osztalékot már figyelembe vették a szavatolótőkében.

Tovább nőtt a hitel- és betétállomány

A bankcsoport mérlegfőösszege az év eleje óta 9,4 százalékkal 303,4 milliárd euróra nőtt. Eszközoldalon a készpénz- és pénzeszközök főként Ausztriában emelkedtek 48,4 milliárd euróra (2020. december 35,8 milliárd euró), míg a hitelintézeteknek nyújtott hitelek és más kintlévőségek állománya 24,5 milliárd euróra emelkedett (21,5 milliárd euróról). Az ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések állománya 3,7 százalékkal 172,1 milliárd euróra nőtt a beszámolási időszakban.

Forrásoldalon a hitelintézetek által elhelyezett betétek közel 40 százalékkal 34,6 milliárd euróra nőttek az EKB megnövekedett refinanszírozásának (TLTRO III) hatására. Az ügyfélbetétek állománya tovább nőtt - legerősebben Csehországban és Ausztriában -, összesen 7,9 százalékkal 206,3 milliárd euróra. A hitel/betét ráta 83,4 százalékon állt a 2020. év végi 86.9 százalék után. A bank elsődleges Tier1 tőkerátája (CET1, végleges) 14,2 százalékra nőtt június végére.