Érdemes tisztában lenni a casco feltételeivel, sok a jó ajánlat

Biztosítás2020. máj. 12.Növekedés
A rovat támogatója:

Sokan emlékeznek a nyolcvanas évek reklámszövegére: "Cascót akarok kötni! Cascót akarok kötni!". Igaz, hogy akkor még kevesebb volt az autó az utakon, sőt az időjárás sem volt ennyire szélsőséges mint most, de már negyven évvel ezelőtt is felismerték e biztosítás jelenőségét. Érdemes az ajánlatokat böngészni, de a feltételekkel sem árt tisztában lenni.

A mostani, szélsőséges időjárásnak köszönhetően, ha a viharban összeveri a jég vagy rádől autójára a fa, netán összetöri vagy ellopják kocsiját ezek mind olyan káresetek, amelyek casco biztosítás nélkül jelentős anyagi terhet okozhatnak akár a családjának, akár a vállalkozásának. A Netrisk.hu casco-kalkulátora segítségével számos ajánlat közül tudja kiválasztani az igényeinek legmegfelelőbb szerződést – mondja Cseh Anett a cég termékfejlesztési vezetője. Mint fogalmaz, több biztosító különböző szolgáltatási szintű (teljes körű; limitált rezsióradíjas; totálkár; töréskár; lopáskár vagy a gépjármű használói szokásokat is figyelembe vevő un. vemoco plug&play) casco termékét hasonlítják össze az ügyfél által megválasztott mértékű önrész alapján személygépkocsira és tehergépkocsira 3,5 tonna össztömegig.
Ám mielőtt caso-t köt valaki, nem árt tisztában lenni azzal, mit is jelent ez a sokak által hallott mozaikszó, ám részleteiben nem teljesen ismert fogalom.

A casco az üzembentartó/tulajdonos által önkéntesen köthető, a saját gépjárművet védő vagyonbiztosítás.

Hiába rendelkezik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (kgfb), az csak az ön által a másik autóban okozott károk megtérítésére vonatkozik. A saját gépjárműben keletkezett károk biztosítása érdekében önnek casco szerződést kell kötnie. A casco a biztosított gépjárműben keletkező, a szerződési feltételekben rögzített biztosítási események bekövetkezése esetén (például: lopás, törés, elemi kár, üvegkár) téríti meg a károkat. 

Kártérítésnél lényeges, hogy az független attól, hogy az kinek a hibájából következett be.

A casco több fajtája különböztethető meg attól függően, hogy az milyen káresetekre nyújt fedezetet. A leggyakoribb a teljes körű casco, amely komplex védelmet nyújt a gépjárművet érintő lopás-, törés- és elemi károkkal szemben. Lehetőség van ezekből a szolgáltatási csoportokból csak részfedezetre is biztosítani a gépjárművet, ilyen például a töréskár casco vagy a lopáskár casco.
A biztosítási díj mérséklése szempontjából lehetősége van limitált rezsióradíjas casco szerződést választani teljes vagy akár részkockázatokra is. Sőt, olyan casco biztosítást is köthet, ahol a szerződés díját az ön gépjárművezetői magatartása is befolyásolja az autóba beépített mérőműszer adatai alapján.

A biztosítási védelem a casco biztosításhoz igénybe vehető kiegészítő biztosításokkal további kockázatokra is kiterjeszthető.

Ilyen például a balesetbiztosítás. poggyász biztosítás, jogvédelem, avulásmentes térítés.

Szerződő lehet az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki (amely) a biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tesz. A szerződő jogosult a biztosítási szerződéssel kapcsolatos nyilatkozattételre, és őt terheli a díjfizetési kötelezettség. A biztosított(ak): a vagyontárgy megóvásában érdekelt(ek) – az ajánlaton megjelölt természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki(k)nek a javára a biztosító a szolgáltatást teljesíti. A biztosító a szolgáltatását a biztosított finanszírozó részére teljesíti a kifizetés időpontjában fennálló követelése erejéig, ha a biztosított gépjárműre finanszírozási szerződést kötöttek, és a finanszírozó társbiztosított.

Nem árt tudni, hogy a biztosító mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták – hívja fel a figyelmet Cseh Anett. Ilyen például ittas, kábult vezetés, vagy a kármegelőzési, illetve kárenyhítési kötelezettséget súlyosan megszegték. Például lopás esetén, ha a pótkulcs a járműben maradt, vagy az autó védelmi berendezése nem megfelelő. A biztosító abban az esetben is mentesül a kártérítés megfizetése alól, ha a járművet túlterhelték.

A mentesülések részletes szabályait a szerződési feltételek tartalmazzák. 

Ne feledje, a mentesülésekről és a kizárásokról előzetesen mindig tájékozódjon a szerződési feltételekből, hogy tisztában legyen azokkal a helyzetekkel, amelyeket kerülni célszerű, mert nem számíthat kárának megtérítésére.

Amennyiben már rendelkezik casco szerződéssel, az első és legfontosabb lépést már megtette gépjárműve biztonsága érdekében, de ez nem jelenti azt, hogy ettől kezdve nincs további teendője a szerződéssel kapcsolatban. Fontos a rendszeres, határidőben történő díjfizetés.

Érdemes tájékozódni a piaci újdonságok, a kedvezőbb díjak és a bővebb szolgáltatások iránt.

A biztosítók újabbnál újabb casco termékkel állnak elő, ezért kell figyelni az ajánlatokat és a lehetőségeket.  A biztosítási szerződés a felek megállapodása szerint határozatlan vagy határozott időtartamra szól. Határozatlan időtartamra, valamint az 1 évnél hosszabb határozott tartamra kötött biztosítás esetén a biztosítási időszak egy biztosítási év.