Mire terjed ki, és mire nem a Casco?

Biztosítás2020. márc. 8.BGA
A rovat támogatója:

Érdemes megkötni a Casco biztosítást, mert a KGFB csak a vétlen fél kárát fizeti meg. Amennyiben hitelből vesszük az autót, ráadásul elkerülhetetlen. Ám jó tudni, mire terjed ki, és mire nem ez a fajta védelem.

Miután megkötöttük a kötelező biztosítást, ajánlatos a „másik oldalról” is bebiztosítani az autót, illetve magunkat, amennyiben a Casco biztosítás mellett döntünk. Ezt azért érdemes megtenni, mert a KGFB csak a vétlen fél kárát fizeti meg - így ha mi okoztuk a bajt és a mi autónk is megsérült, akkor a kötelező biztosításunk csak a másik fél kárát téríti meg, a miénket nem. 

A Casco viszont ettől függetlenül megtéríti a gépjárműben keletkező anyagi károkat, akkor is, ha mi okoztuk a bajt, vagy ismeretlen a károkozó.

A Casco a legtöbb esetben opcionális, de van olyan eset, amikor a Casco megkötése elkerülhetetlen: ha az autót hitelből vesszük meg, vagy lízingszerződést kötünk, akkor szinte minden esetben kötelező a biztosítás megkötése – hívja fel a figyelmet Cseh Anett a Netrisk .hu termékfejlesztési vezetője. Mint mondja, a Casco-kalkulátor segítségével számos ajánlat közül lehet kiválasztani, az ügyfél igényeinek legmegfelelőbb szerződést.

Ajánlataik a teljes körű casco szolgáltatásait tartalmazzák, azaz kiterjed a töréskárra, elemi károkra, lopásra és részlopásra valamint az önálló üvegkárra. 

Az elemi kár, a gépjárművet, alkatrészét, tartozékát károsító tűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15m/mp sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár. 

Töréskár, mely a gépjármű alkatrészeiben, tartozékaiban baleseti erőhatás által keletkezett sérülésekre, továbbá idegen személy által okozott rongálásra nyújt fedezetet. 

Lopáskár, a megfelelően lezárt és az előírtak szerint működtetett biztonságtechnikai berendezések mellett a gépjármű, vagy alkatrészeinek ill. tartozékainak ellopása, elrablása; valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése.

Üvegtörés, mely a gépjármű ablaküvegeiben baleseti jelleggel keletkezett sérülések, továbbá idegen személy által okozott rongálás során keletkezett károk megtérülését szolgálja. A Casco biztosítás a gépjármű széria kivitelű tartozékaiban keletkezett károkra nyújt szolgáltatást. Az utólag beépített vagy a szériakivitel felett rendelt tartozékok csak abban az esetben biztosítottak, ha az ajánlatban felsorolásra kerültek, és az extra tartozékok pótdíját megfizették.

Lényeges arról is tájékozódni, hogy mire nem terjed ki a Casco.

A Casco nem terjed ki az olyan károkra, amelyek háborús jellegű eseményekkel vagy bármilyen tömegmegmozdulással, terrorcselekményekkel, versennyel, sugárzó anyagok és termékek hatásával összefüggésben keletkeztek.

Az olyan tűz- és robbanáskárokra, amelyek a gépjármű hatósági engedély nélkül átalakítása miatt, vagy az alapbiztosítás fedezeti körébe nem tartozó töréskárával okozati összefüggésben következtek be. A biztosítási feltételekben részletezett olyan alkatrészek és tartozékok káraira, amelyeket le-, illetve kiszerelt állapotban tároltak.

A szerződéskötést követően beépített azon extratartozékokra, amelyeket a szerződés mellékleteként nem tüntettek fel. Azon töréskárok, amelyek nem baleseti jelleggel, pl. alkatrész anyagfáradásából eredő törés, hűtőfolyadék megfagyásából adódó mechanikus károk miatt keletkeztek. Különleges gépjárműben – például daruval felszerelt gépjármű, markológép stb. annak munkavégzése közben bekövetkező károkra.

Nem téríti meg a biztosító a lopás- és poggyászkárt, ha az nemesfémből, drágakövekből készült ékszerekben vagy azok felhasználásával készült tárgyakban, készpénzben, értékpapírban, értékcikkben, okmányokban, valamint a személyi használat körét meghaladó vagyontárgyakban – például munkaeszközök, kereső tevékenységgel kapcsolatos egyéb vagyontárgyakban (árukban) – keletkezett. Amelyek szándékos bűncselekménynek biztosított általi kísérlete vagy elkövetése során következtek be – hívja fel a figyelmet szakértőnk.

A Casco-biztosítások általában Európa területén érvényesek, de a pontos meghatározás eltérő az egyes biztosítóknál. 

Hasonlóan a „kötelezőhöz” a Casco biztosításnál is működik bonusz-rendszer, azaz a biztosítók kedvezménnyel jutalmazzák azon ügyfeleiket, akik nem vették igénybe a szerződés szolgáltatásait. Jó tudni, hogy a megszerzett bonusz (kármentes évek) továbbvihető, azaz a biztosítók elfogadják és a díj kialakításánál figyelembe veszik (a szabályzatba foglalt feltételekkel) a korábban megszerzett igazolt kármentes évek számát. A bonusz mértéke a legtöbb biztosítónál egy-egy kármentes év után 5%, de van olyan biztosító is, ahol három igazolt kármentes év után már 50% díjengedmény adható!