24 MNB pont a digitalizációért

Elemzések2020. jan. 10.Növekedés.hu

A digitalizáció mindennapjaink része. A digitális csatornákon keresztül nemcsak ajándékokat vásárolunk, vagy ügyeket intézünk, de egyre inkább a pénzügyeinket is digitális módon, a mobiltelefonon szeretjük intézni. Ezen új csatornák, új szolgáltatás típusok nagyon jelentős befolyást gyakorolnak a pénzügyi életre. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy önálló ügyvezető igazgatóságot hozott létre annak érdekében, hogy az innovatív pénzügyi szolgáltatások terjedésének hatásait elemezze, ezek biztonságos terjedését támogassa, és konkrét javaslatokat is fogalmazzon meg a digitalizációval járó előnyök széles körű hozzáférhetőségének biztosításával kapcsolatban.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kiemelten fontosnak tartja a hazai pénzügyi rendszer digitalizációjának elősegítését, a FinTech szektor fejlesztését, valamint a pénzügyi tudatosság és a szakemberképzés fejlesztését. Ezen törekvéseivel összhangban a jegybank több innovatív szabályozói eszközzel is segíti a pénzügyi innovációk biztonságos keretek között történő piaci bevezetését és használatuk széleskörű elterjedését – tájékoztatta a kezdeményezésről a Növekedés.hu-t Szombati Anikó ügyvezető igazgató.

 „Pénzügyi innováció és stabilitás” címen a digitailizációért és FinTech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatóság 2019 őszén egy olyan FinTech stratégiát jelentetett meg, amelyben mindenki számára elérhető és közérzhető módon megfogalmazza, hogy a következő két évben a Magyar Nemzeti Bank milyen területeken kívánja támogatni a digitális fejlesztéseket.

Szombati Anikó

A régió első jegybanki FinTech stratégiájában az MNB kiemelt célként jelölte meg a versenyképes és innovatív szolgáltatások hazai térnyerésének támogatását, a pénzügyi rendszer hatékonyságának és stabilitásának erősítését, a hazai FinTech ökoszisztéma fellendítését, illetve az általános pénzügyi tudatosság és a szakemberképzés fejlesztését.

Tehát a stratégiánk alapvetően a versenyképes pénzügyi szolgáltatások terjedését, a már piacon lévő szektor digitális átállásának felgyorsítását, és egy virágzó hazai FinTech ökoszisztéma létrehozását támogatja - hangsúlyozta Szombati Anikó.

Mindezek mellet a jegybank nagy hangsúlyt helyez arra is, hogy a felhasználók pénzügyi oktatása is erősödjön. Cél, hogy a felhasználók a digitális termékekkel, azok előnyeivel és hátrányaival is szembesüljenek és egyre tudatosabban mozogjanak az online térben. Ezen célok elérése érdekében az MNB 24 konkrét kezdeményezést és javaslatot fogalmazott meg.

A FinTech stratégiában az MNB saját maga számára olyan irányokat jelöl meg, amelyek a távazonosítás egyszerűsítését, az online szerződéskötés felgyorsítását, és a sztenderdek egységesítését vetíti előre. A javaslatok egy másik csoportja a külső érintetteket, FinTech szektor képviselőit és a szabályozó hatóságokat célozza, megvalósulásuk az ő közreműködésüket igényli.

Felügyeleti oldalról a Pénzügyi innovációs felügyeleti labor követi nyomon a legfrissebb pénzügyi piaci és felügyeleti technológiai innovációk nemzetközi gyakorlatát, és tesz javaslatot azok hazai felügyeleti gyakorlatba történő implementálására.

Az MNB munkáját digitalizációs kérdésekben a jegybank kezdeményezésére 2019 szeptemberében létrehozott Digitalizációs és FinTech Tanácsadó Testület is támogatja – mondta az ügyvezető igazgató.