A nyugdíj összegét újraszámítják 2024-ben?

Elemzések2024. jún. 7.Növekedés.hu

A közszolgálati típusú jogviszonyokban dolgozó nyugdíjasokat megillető illetmény és a nyugdíj egyidejűleg nem vehető föl, vagyis az érintett személy nyugdíja szünetel. Mi történik az újrafolyósítás megindulásakor? Újraszámítják-e a 2024-ben a szünetelést követően ismét folyósítani kezdett nyugdíj összegét? - elemzésében ezt vette górcső alá a NyugdíjGuru.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény rendelkezései szerint a közszolgálati típusú jogviszonyokban dolgozó nyugdíjasokat megillető illetmény és a nyugdíj egyidejűleg nem vehető föl, vagyis az érintett személy nyugdíja a közszolgálati típusú jogviszony tartama alatt szünetel - írja a NyugdíjGuru.

Az öregségi nyugdíj folyósítását a törvény szerint az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, vagy öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas

 • közalkalmazotti jogviszonyban,
 • költségvetési intézménynél köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban,
 • egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
 • rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
 • honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
 • kormányzati szolgálati jogviszonyban,
 • adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
 • politikai szolgálati jogviszonyban,
 • biztosi jogviszonyban,
 • köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban,
 • bírói szolgálati viszonyban,
 • igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
 • ügyészségi szolgálati viszonyban,
 • a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy
 • a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban

áll.

A fenti főszabály ellenére a Kormány mentesítő rendelete alapján nem kell szüneteltetni a nyugdíját annak a közszolgának, aki

- szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál,

- köznevelési vagy szakképző intézményben vagy

- érettségi vizsgák és az országos középiskolai tanulmányi versenyek szervezése érdekében az Oktatási Hivatalnál vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál

dolgozik.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas egészségügyi dolgozó nyugdíját ugyan szüneteltetik, de részére a munkáltatója megigényelheti

a nyugdíja mindenkori összegével megegyező nettó összegű nyugdíjpótló jövedelemkiegészítést.

A nyugdíjhatóság az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről az érintett bejelentése és a NAV adatközlése alapján hivatalból dönt.

Az érintett közszolga a nyugdíja szünetelésének időtartama alatt nyugdíjasnak minősül.

Emiatt a szünetelés időtartama alatt végzett keresőtevékenységével szolgálati időt már nem szerezhet és a nyugdíjjárulék alapját képező illetménye az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során pótlólagosan nem vehető figyelembe,

vagyis a nyugdíj újraszámítása nem kérhető.

Ennek oka az a két rendelkezés a nyugdíjtörvényben, amelyek szerint

- egyrészt a saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe,

- másrészt az ilyen keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe.

A nyugdíj csak akkor folyósítható újból, ha a nyugdíjas igazolja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság számára a közszolgálati típusú jogviszonya megszűnését. Vagyis a nyugdíj csak kérelemre folyósítható újból, a nyugdíjhatóság hivatalból nem  kezdi meg a nyugdíj újbóli folyósítását. Az ismételten meginduló nyugdíjfolyósítás kezdő napja a jogviszony megszűnése hónapját követő hónap első napja.

A nyugdíj újbóli folyósítása esetén a nyugdíjast a nyugdíja szüneteltetést megelőző összegének az időközi rendszeres (inflációs) nyugdíjemelések mértékével megemelt összege illeti meg. A nyugdíjas közszolga által 2020. július 1-jét követően szerzett illetmény (ahogyan a nyugdíj mellett bármely jogviszonyban szerzett kereset, jövedelem) járulékmentessé vált, így a keresetalapú nyugdíjemelés lehetősége megszűnt.

Az újrafolyósítás kapcsán aggályos, hogy a törvény nem rendelkezik a szüneteltetés időtartama alatt minden nyugdíjasnak járó 13. havi nyugdíjak pótlólagos kifizetéséről. Az érintett közszolga a nyugdíj szünetelése időtartama alatt is nyugdíjasnak minősül, így ha az ő részére pótlólagosan nem fizetik ki ezt a plusz ellátást, akkor fennáll a hátrányos megkülönböztetés kockázata.

A szüneteltetés megszűnésével a nyugdíj újraszámítása nem kérhető.