A szakképzett pályakezdők első éve

Elemzések2019. szept. 25.Növekedés.hu

Az MKIK GVI 2019 tavaszán követéses kérdőíves adatfelvétellel vizsgálta meg, hogyan alakul a szakképzett fiatalok pályája 7-8 hónappal a szakképzés befejezése után. A kérdőívet 2900 olyan fiatal töltötte ki, aki 2018 tavaszán végzősként már részt vett a kutatásban.

Az eredmények szerint nagyjából fél évvel a végzés után a megkérdezettek több, mint fele (56%) dolgozott, míg harmaduk (31%) továbbra is tanult – jellemzően szakgimnáziumban vagy szakközépiskolában. Több, mint minden tizedik (12%) megkérdezett munkanélküli volt.

A 2018-ban végzettek jelenlegi munkaerőpiaci státusza (százalék), N=2903

A kérdezéskor dolgozók túlnyomó többsége (83%) nagyon gyorsan – kevesebb, mint egy hónap alatt – talált állást, további 13%-uknak pedig 1-3 hónapba telt munkát találni.

A dolgozó fiatalok jellemzően saját kapcsolati hálójukon keresztül tudtak elhelyezkedni: több, mint a megkérdezettek fele családtagja, ismerőse segítségével szerzett állást. Továbbá a tanulószerződésnek is jelentős szerepe van az elhelyezkedésben.

A dolgozók 62%-a a kérdezéskor tanult szakmájában helyezkedett el első munkahelyén. Azonban azok közül, akik teljesen eltérő szakmában terveztek dolgozni, 41% később tényleg a tanulttól eltérő szakmában dolgozott. Emellett a szakképzettséget nem igénylő, egyszerű betanított munkát végzők is számottevő arányban (11%) jelennek meg a szakképzett pályakezdők között. A szakképzettek körében gyakran előforduló szakmaváltás felhívja a figyelmet a munka során történő átképzés, továbbképzés és az ezt biztosító tanulási készségek fontosságára.

Ha a végzősök szakmaszerzés utáni időszakra vonatkozó korábbi terveit összevetjük a későbbi munkaerőpiaci történetükkel, azt láthatjuk, hogy a kizárólag munkára, illetve a csak továbbtanulásra vonatkozó tervek nagy részben megvalósultak, a munka melletti továbbtanulás tervei azonban az esetek jelentős részében kizárólagos alkalmazotti, illetve tanulói státuszhoz vezettek.

A dolgozni tervező végzősök munkaerőpiaci státusza a pályakövetéses vizsgálat idején (százalék), N=684

A továbbtanulni tervező végzősök munkaerőpiaci státusza a pályakövetéses vizsgálat idején (százalék), N=468

Azt is megvizsgáltuk, hogy hogyan alakul a szakképzett fiatalok pályája 19-20 hónappal a képzés várható befejezése után: ezt a kérdőívet 2800 olyan fiatal töltötte ki, akik 2017 tavaszán, illetve 2018 telén már részt vettek a kutatásban.

A második utánkövetéssel elért válaszadók közel kétharmada (63%) alkalmazott volt a kérdezéskor, nagyjából ötödük (18%) tanuló, közel tizedük (8%) munkanélküli, 4%-uk alkalmazott és tanuló egyszerre.

A megkérdezettek munkaerőpiaci státusza (százalék), 2019, N=2782

A követéses adatfelvétel egyik fő előnye, hogy lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan változott a fiatalok munkaerőpiaci státusza tavalyi helyzetükhöz képest.

A 2018 elején alkalmazottként dolgozó megkérdezettek 84%-a 2019 elején is alkalmazott volt, 6%-uk munkanélkülivé vált. Vagyis a fiatalok döntő többsége meg tudta tartani alkalmazotti státuszát az elmúlt egy év során.

A tavalyi adatfelvételkor munkanélküliek több, mint háromnegyedének (78%) 2019-re sikerült kilépni a munkanélküliségből, azonban jelentős (22%) azok aránya, akik továbbra is munkanélküliek maradtak.