Csányi Sándor: „Soha rosszabb évünk ne legyen!”

Elemzések2019. ápr. 12.Harsányi Péter

Optimista az OTP menedzsmentje, támogató a makrogazdasági környezet, 221 forint lehet az osztalék. Összegezzük az OTP éves rendes közgyűlésének fontosabb pontjait.

Megszavazták az osztalékot

Az OTP Bank a tárgyévi eredményből összesen 61,32 milliárd forint osztalékot fizet ki.

Az osztalék mértéke részvényenként 219 forint, míg a ténylegesen kifizetendő osztalék hozzávetőlegesen 2-3 forinttal magasabb lehet,

miután a bank nem fizet osztalékot a saját részvényei után. Az osztalék kifizetésére 2019. június 3-tól kerül sor az Alapszabály szerint meghatározott eljárási rendnek megfelelően. A tőkemegfelelési célok miatt egyelőre nem várható osztalékemelés.

Működési környezet

A robosztus hazai makrogazdasági környezet nagy mértékben segítette az OTP Bank eredménytermelő képességét.

A konszolidált adózás utáni eredmény 318 milliárd forintot tett ki a tavalyi évben, amely 13 százalékos emelkedést jelent 2017-hez képest.

A Bankcsoport 2018-ban elért rekordnagyságú eredményét támogatta az élénkebb üzleti aktivitás és hitelvolumen bővülés, a folyamatosan javuló portfólió minőség és ezáltal csökkenő kockázati költségek. A teljesítő hitelállományok 15 százalékkal bővültek éves összevetésben, ami európai összehasonlításban is kiemelkedőnek számít.

A számokat visszafogta ugyanakkor az intenzív verseny, a bankot terhelő adók, illetve a kamatmarzs további kis mértékű szűkülése. Utóbbit az élesebb versenyhelyzet mellett az alacsony kamatkörnyezet és szabályozási tételek is nyomás alatt tartották.

Javította a konszolidált eredményt, hogy a horvát és szerb operációk esetében immár a teljes éves eredmény-hatás jelentkezett. Emellett 2018-ban az OTP Bank folytatta regionális akvizíciós tevékenységét: augusztusban bejelentette a Sociéte Generale bolgár és albán, majd decemberben a szerb operációjának megvásárlását. A bolgár tranzakció 2019. január 15-én lezárásra került, az albán és szerb ügyleteknél ez 2019 első félévében várható.

Az éves konszolidált korrigált adózott eredményen belül nagyságrendjénél fogva az OTP Core, azaz OTP Magyarország (180 milliárd), a DSK Bank (47,3 milliárd), a horvát (25 milliárd,) ukrán (24,4 milliárd) és orosz (16,4 milliárd) leánybankok teljesítménye emelkedik ki. Ezek közül az orosz leánybank profitja csökkent, a többi országban viszont javult az adózott eredmény, kiemelkedő mértékben az ukrán leánybanké (+73% év/év, éves ROE: 56%).

A saját tőke arányos megtérülés (ROE) 18,7 százalékot tett ki, 0,2 százalékponttal meghaladva az egy évvel korábbi értéket, amely szektorszinten rendkívül magas értéknek mondható.

A bankcsoport tőkemegfelelési politikája konzervatív, a Tier1 tőkemegfelelési ráta 16,5 százalékra emelkedett szemben a tavalyi 12,7 százalékról.

A csoport tőkeereje magas, becslések alapján megközelítőleg 3 százalékponttal képes a bank szükség esetén egy év alatt növelni a tőkéjét, azaz egy esetlegesen gyorsabban csökkenő tőkemegfelelés viszonylag könnyen ellensúlyozható tőkeemelés nélkül.

A nettó kamatbevételek 10 százalékkal, a nettó díjbevételek 5 százalékkal bővültek éves összevetésben. A hitelállomány növekedésének motorja a vállalati szegmens volt, de a lakossági hitelek volumene is számottevően bővült egészséges szerkezeteben, a fix kamatozású hitelek aránya az új hitelek esetében meghaladja a 90 százalékot.

A hitel/betét arány emellett 68 százalékról 72 százalékra emelkedett csoportszinten, de még így is bőven van tér a hitelállomány további emelkedéséhez. A menedzsment alapelve, hogy a bankcsoporton belül minden bank a növekedését saját betétből finanszírozza, amely jelentősen csökkenti az OTP kockázatosságát.

A kedvező hitelezés trendek folytatódtak, a 90 napon túli késedelmes hitelek aránya 4,5 százalékra csökkent Magyarországon.

A kedvező folyamatok hatására az OTP Bank részvényárfolyama 13.000 forint felé emelkedett, amely egyben azt is jelenti, hogy az OTP felülteljesítő a régiós bankokhoz képest.

Menedzsment várakozások

Jövőre várhatóan több mint 50 százalékot tehet ki a külföldről származó eredmény. A belső fogyasztás alakulása az egész régión belül kedvező. Az export, a beruházások és a fogyasztás is hajtja a GDP növekedést. Oroszországban tapasztalható alacsonyabb növekedés. A teljesítő hitelállomány növekedés 10 százalék körül alakulhat.

A nettó kamatmarzs tovább süllyedhet, azonban a csökkenés mértéke várhatóan nem haladja meg az 5 bázispontot, azaz 0,05 százalékpontot.

A működési kiadások tavaly 12 százalékkal nőttek a magasabb munkaerőköltségek következtében. Ezenkívül az OTP egy jelentős informatikai fejlesztést hajtott végre, amely részben szükséges a július elsejétől induló azonnali banki átutalási rendszerhez. Ezzel szemben idén előreláthatóan csak 4 százalékkal növekedhetnek a kiadások.

A tőkemegfelelés tekintetében továbbra is konzervatív marad a menedzsment, a Tier-1 tőkemegfelelési ráta 15 százalék körül mozoghat.

Elnök-vezérigazgató

Változatlanul Csányi Sándor egyszemélyben tölti be az elnök-vezérigazgatói szerepet,

annak ellenére, hogy a közgyűlés megszavazta az elnöki és vezérigazgató pozíció szétválasztását. Csányi Sándor elmondta, hogy ez csak egy elvi lehetőség és rövidtávon egyik poszttól sem szándékozik megválni. Emellett Csányi Sándor javaslatára Erdei Tamás személyében új alelnököt neveznek ki, aki az elnök-vezérigazgató távollétében több feladatkört is ellát.