Ennyire iskolázottak a magyar dolgozók

Elemzések2017. dec. 19.Növekedés.hu

A szakmunkások aránya megnégyszereződött, az érettségizetteké megháromszorozódott, a diplomásoké pedig majdnem hatszorosára nőtt az elmúlt negyedszázadban - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felméréséből. Magyarországon iskolázottság szempontjából is óriásiak a területi különbségek: a legrosszabb a helyzet Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.  Meghatszorozódott a diplomások száma A rendszerváltozás utáni időszak hozta az iskolázottságban a legnagyobb változást, az oktatás kiterjedését közép- és felsőfokú szinten egyaránt.  A szakmunkás, szakiskolai oklevéllel rendelkezők aránya megnégyszereződött, az érettségizetteké megháromszorozódott, a diplomásoké pedig majdnem hatszorosára nőtt az elmúlt negyedszázadban. A mikrocenzus időpontjában, 2016. október 1-jén a népesség 18%-a diplomás volt, az érettségizettek aránya pedig 28%-ot tett ki. A népesség 18%-ának a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége szakmunkás, szakiskolai volt, 20%-ának pedig általános iskolai. Az alapfokú végzettséggel nem rendelkezők aránya a legalacsonyabb, 17%, többségük még nem tanköteles korú, illetve tavaly még iskolába járt. A 2011 óta tovább csökkent az általános iskola 8. évfolyam vagy annál alacsonyabb végzettségűek aránya, és ezzel párhuzamosan tovább nőtt a közép-, illetve felsőfokú végzettségűeké.  Több nőnek van érettségije és diplomája, mint férfinak A nők iskolai végzettsége az elmúlt évtizedekben a férfiakét meghaladó mértékben emelkedett, ennek ellenére az alacsony iskolázottságúak körében továbbra is ők vannak többségben. 2016-ban a férfiak 30, a nők 36%-a legfeljebb alapfokú végzettségű volt, és az érettségi nélküli szakmai oklevél az az iskolai  végzettségi szint, ahol a férfiak aránya továbbra is  jelentősen meghaladta a nőkét. 2016-ban a férfiak 31, míg a nők 35%-ának volt az érettségi a legmagasabb végzettsége. Az 1960-as évekig a diplomások 80–90%-a férfi volt. 2001-ben ez az arány kiegyenlítődött, és tavaly a diplomások több mint fele (56%) nő volt. 1 millió 716 ezren rendelkeztek felsőfokú végzettséggel Tavaly 2 millió 217 ezren rendelkeztek alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettséggel, vagyis a 15 éves és annál idősebbek 27%-a legfeljebb az általános iskola 8 osztályát végezte el.  A 15 éves és annál idősebb népességben azok aránya, akik középfokú iskolában, érettségi nélkül szereztek szakmai oklevelet 21% volt. Az érettségivel rendelkező középfokú végzettségűek száma és aránya az utóbbi évtizedekben töretlenül emelkedett. 2011-ben a 18 éves vagy annál idősebb népesség 31, 2016-ban 33%-ának érettségi volt a legmagasabb iskolai végzettsége. 1 millió 716 ezren rendelkeztek felsőfokú befejezett iskolai végzettséggel a mikrocenzus időpontjában.  A 20 éves és annál idősebb népességben a diplomások aránya 4 százalékponttal emelkedett a 2011 óta, mára minden ötödik embernek van diplomája. Csökkent a tanárok és a műszaki diplomások aránya A 2011. évi népszámlálás óta tovább nőtt a gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya. A felsőfokú végzettségűek között az oktatási területen diplomával rendelkezők aránya 2001 óta csökken, a társadalomtudományok, gazdaság és jogi területen végzettek aránya viszont 1990 óta 2016-ra közel kétszeresére nőtt (30%-ra), így a tanulmányi területek közül a legnagyobb arányúvá vált. A műszaki diplomások aránya 1990 óta szintén csökkent, majd 2011-ben némileg emelkedett, 2016-ban 19% volt. Hatszor több a diplomás A 4 millió 503 ezer foglalkoztatott 61%-a középfokú végzettségű, több mint egynegyede diplomás volt 2016-ban. 2016-ban a 1,4 millió aktív korú diplomás 83%-a volt foglalkoztatott, ami a legmagasabb foglalkoztatottsági arány a különböző iskolai végzettségi csoportok között.