Felfedezők 2.0. címmel 12 fiatal képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás az Ybl Házban

Elemzések2019. szept. 4.Növekedés.hu

Az Ybl Budai Kreatív Ház Felfedezők 2.0 című kiállítása 12 fiatal művész, Ábel Tamás, Balázs Nikolett, Diósi Máté, Fülöp Gergő, Gombos Andrea, Horváth Ágnes, Klájó Adrián, Majoros Áron Zsolt, Mézes Tünde, Mikola Tamás, Németh Marcell és Pál Katja alkotásait mutatja be.

A kiállítás zömét az elmúlt két év alkotásai adják, valamint minden művész bemutatja a kifejezetten a kiállításra szánt új munkáját. Az alkotók érdeklődési körét mind műfaji, mind témabeli heterogenitás jellemzi.

A 2017-ben indult Budapest Art Mentor program másodszor rendezi meg szemeszter végi összefoglaló kiállítását, amelynek zömét az elmúlt két év alkotásai adják, valamint minden művész bemutatja a kifejezetten a tárlatra szánt új munkáját is.

A művészek érdeklődési körét mind műfaji, mind témabeli többféleség jellemzi. Ábel Tamás az üveg, Majoros Áron pedig a szobrászat médiumán át vizsgálja a transzparencia, a fény és a színek aspektusait. 

Balázs Nikolett és Klájó Adrián környezetük anyagainak felhasználásával sajátos világukat elevenítik meg, a peremlétről és az általa kapott vizuális örökségről mesélnek. Mézes Tünde is már meglévő tárgyakkal dolgozik, a kisajátítás és reprodukálás jelensége foglalkoztatja, míg Diósi Máté digitális és analóg fotográfiái aktuális, lokális és globális jelenségekre reflektálnak. 

Fülöp Gergő sokszor monumentális képein és installációin a jelen bizonyosságainak megingatására törekszik, alkotásaiban párhuzamos valóságok feszülnek egymásnak. Gombos Andrea különféle technikákkal és anyagokkal kísérletezik, amelyekkel az individuum létét, annak szerepét értelmezi. Horváth Ágnes saját generációjának a közösségi médiáról alkotott tapasztalatait, a magánéletre és nyilvánosságra gyakorolt hatásait sűríti különféle ellentétpárokba.

Mikola Tamás munkásságában központi szerepet játszanak a maszkok mint felvett társadalmi szerepek megtestesítői, míg Németh Marcell két és három dimenzió között egyensúlyozó fémlemezein ember alkotta tájak: autópályák, elektromos vezetékek, építészeti boltozatok bukkannak fel. Pál Katja festményein pedig magát a médiumot és annak a nézővel való kapcsolatát vizsgálja.

A kiállítókról részletesen itt olvashat.

A Felfedezők 2.0 című kiállítás szeptember 29-ig várja a látogatókat az Ybl Budai Kreatív Házban.