Magyarország az első lett az EU-ban egy téren - itt vannak a friss Eurostat adatok

Elemzések2024. márc. 11.Csath Magdolna

Érdekes és fontos Eurostat adatok jelentek meg március 5-én. Közölte ugyanis az Eurostat a 2021 és 2022 évi GDP arányos állami kiadások alakulását. Az Eurostat 10 területen vizsgálja a ráfordításokat.

Ezek a következők: oktatás, egészségügy, gazdaság, közrend, honvédelem, lakhatás, állami szolgáltatások, rekreáció, kultúra és vallás, környezetvédelem és szociális védelem.

Ez utóbbi tartalmazza például az idősekre és a családokra fordított állami ráfordításokat.

A GDP arányos teljes állami kiadások 2021-ről 2022-re csökkentek az EU-ban.

A legmagasabb kiadás továbbra is a szociális védelem területén látható.A lakhatás kivételével minden területen csökkenést vagy változatlan százalék értéket tapasztalunk.

Az összes ország közül a gazdaságára legtöbbet, GDP arányosan 10,5 százalékot  Magyarország költött 2022-ben, ami 1,3 százalékpontos emelkedés 2021-hez képest.

Oktatásra viszont Svédország költött 2022-ben a legtöbbet, a GDP 6,3 százalékát.Nézzük meg néhány ország adatait, illetve azok változását 2021-ről 2022-re néhány fontos területen!

GDP arányos állami kiadások néhány országban a főbb területeken (2022, %)

Ország

Összes állami kiadás

Oktatás

Egészségügy

Gazdaság

Szociális védelem

Közrend

Honvédelem

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Magyar-ország

48,4

48,8

5,0

5,1

5,7

4,4

9,2

10,5

13,1

13,1

1,8

2,0

1,1

1,4

Cseh-ország

46,5

44,6

5,1

4,9

9,8

9,1

7,5

6,5

13,6

13,7

2,0

1,8

1,0

1,0

Lengyel-ország

44,1

43,9

4,9

4,6

5,8

5,3

6,0

6,5

17,3

16,9

2,2

2,3

1,6

1,6

Szlovákia

45,3

42,3

4,3

4,5

6,9

6,4

6,7

4,8

15,9

15,6

2,2

2,3

1,3

1,5

Finn-ország

55,8

53,3

5,7

5,5

7,7

7,4

5,0

4,6

24,7

23,5

1,2

1,1

1,2

1,3

Ausztria

56,2

53,2

4,9

4,8

10,1

9,3

9,4

9,2

22,0

20,6

1,4

1,3

0,6

0,6

Dánia

49,8

45,0

5,9

5,3

9,1

8,0

4,0

2,9

20,8

18,9

0,9

0,9

1,2

1,2

Svéd-ország

49,1

47,5

6,6

6,3

7,3

6,9

4,8

4,8

18,5

17,5

1,3

1,3

1,3

1,6

EU átlag

51,3

49,6

4,8

4,7

8,1

7,7

6,3

5,9

20,4

19,5

1,7

1,7

1,3

1,3

Forrás: Eurostat 2024. március 5.

A GDP arányos állami kiadások Finnországban és Ausztriában a legmagasabb, aminek legfőbb oka a szociális védelmi kiadások magas aránya. Minden vizsgált országban csökkent az állami ráfordítások GDP arányos mértéke, kivéve Magyarországon, ahol 0,4 százalékkal nőtt.

Oktatásra, Svédország után, Finnország és Dánia költ GDP arányosan a legtöbbet.

Ezek az országok egyébként vezető helyen vannak a versenyképességi és innovációs listákon.

A V4-en belül viszont a magyar érték a legmagasabb.Egészségügyre Csehország költ a legtöbbet, Magyarország pedig a legkevesebbet úgy, hogy a 2021 évi 5,7 százalékos GDP arányos ráfordításról 2022-re 4,4 százalékra, azaz 1,3 százalékkal csökkent a GDP arányos ráfordítás százalékos értéke, ami nem éri el az osztrák érték 50 százalékát.

Ahol Magyarország kiemelkedik az EU-s országok közül, az a gazdaságra fordított 10,5 százalékos GDP arányos összeg, ami összefügghet a külföldi tőkebefektetések jelentős és vissza nem térítendő állami támogatásával.

Ez az érték a magyarnál sokkal versenyképesebb gazdaságú Dánia ráfordításának közel négyszerese, a svédnek 2,2-szerese, és a finnek 2,3-szorosa, az EU átlagnak pedig 1,8-szorosa.

Megjegyzendő, hogy a vizsgált országok, Lengyelország és Magyarország kivételével, csökkentették 2021-ről 2022-re a gazdaság ösztönzésére fordított GDP arányos ráfordításukat.

Lengyelország 0,5, Magyarország pedig 1,3 százalékkal növelte. A közrend fenntartására GDP arányosan a V4-ek szánnak a legtöbbet: a lengyel és a szlovák érték 2,3, a magyar érték pedig 1,8 százalék.

Védelemre Magyarország, Szlovákia, Finnország és Svédország szánt GDP arányosan többet 2022-ben, mint 2021-ben.A legnagyobb növekedés Magyarországon és Svédországban következett be (0,3 százalék). Végül a szociális védelem területén jelentős eltéréseket tapasztalunk.

A ráfordítások – valószínűleg a pandémia utáni válság jelentős csökkenése miatt – Csehország kivételével csökkentek.

A magyar érték változatlan maradt. A legmagasabb százalékos finn érték (23,5 százalék) és a legalacsonyabb magyar érték (13,1 százalék) között 10,4 százalékpontnyi a különbség.

A szociális védelemre szánt összegek a következő területeket foglalják magukban: betegség és fogyatékosság, család és gyermekek, idősek, munkanélküliek, társadalmi problémákkal kapcsolatos kutatások, szociális lakhatás.

Az adatok kapcsán meg kell említenünk, hogy a csökkenő százalékos értékek nem jelentenek csökkenő abszolút értékeket, hiszen ha a GDP növekedett 2021-ről 2022-re, akkor az alacsony százalékos érték is jelenthet magasabb tényleges ráfordítási értéket.

Magyarországon például a GDP (vásárlóerőparitáson) 2021-ben 55 199 milliárd forint, 2022-ben pedig 66 075 milliárd forint volt a KSH adatai szerint.

Ennek alapján a gazdaság ösztönzésére szánt 10,5 százalékos állami ráfordítás  2022-ben 6938 milliárd forint volt, amely – amennyiben hatékony és megtérülő ráfordítás volt – akkor a következő években jelentős versenyképesség javulást kell, hogy eredményezzen.

A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutató professzora.