Nyelvek, melyek a legtöbb országban hivatalosak

Elemzések2021. szept. 12.Fellegi Tamás

Annak ellenére, hogy sok kis nyelv kihalóban, van, a világban még mindig több ezer nyelvet beszélnek. Miután az országok száma ezzel szemben csak 200, országon belül szót kell érteni, ha mást nem, a hivatalos ügyek intézéséhez. Sok helyen meghatároznak ezért hivatalos nyelvet vagy nyelveket, amelyek elég széles körben ismertek, hogy alkalmasak legyenek a szerepre.

Európa: sok nép, sok ország

Európában nem túl bonyolult kérdés, hogy melyik ország milyen hivatalos nyelvet használ: sok ország van, de többségük egynyelvű, van néhány, ahol két nyelv súlya egyforma (Moldova, Belgium), van, ahol nemzeti kisebbségek is vannak (szomszédaink többsége), és végül van Svájc, négy nyelvvel.

Gyarmati örökség

Egész más a helyzet Ázsiát kivéve a többi kontinensen. Amerikát Kolumbusz után európai hatalmak kolonizálták, majd óriási bevándorlás kezdődött: a gyarmatosítók nyelve lett a ténylegesen beszélt nyelv egy-egy országban, az őslakosok nyelve visszaszorult, ma már a kihalástól próbálják megvédeni őket. Azonban miközben 5 európai nyelv lefedi az egész amerikai kontinenst, ennél sokkal több ország van, így értelemszerűen egy-egy nyelv sok országnak elsődleges, vagy hivatalos nyelve. A helyzet lényegében ugyanez Ausztrália és Óceánia esetében.

Afrika ugyanakkor egy különleges eset. A kontinens majdnem minden részét kolonizálták az európai hatalmak, majd mesterséges területi határokat húztak: a gyarmati felszabadulás után ezek lettek az országhatárok. Sok nép így szét lett szakítva, más esetekben több kisebb nép, esetleg törzs került egy országba: klasszikus nemzetállamot alig találni. Így aztán Afrikában egy igazi bábel alakult ki, ami a gyarmatosítás alatt, de különösen az önálló országok létrejöttével komoly probléma lett. Meg kellett oldani, hogy ahol nincs egy többségi afrikai nyelv, ott válasszanak egy vagy több hivatalos nyelvet, és

miután a gyarmatosítók nyelve elég elterjedt lett, sokszor ez az egyik, adott esetben egyetlen hivatalos nyelv.

Ázsiában is jelen volt a gyarmatosítás, de kevesebb országban hagyott mély nyomot nyelvi értelemben, bár köztük van az immár 1,4 milliárdos népességű India és a belőle kivált 200 milliós Pakisztán is.

De jure és de facto hivatalos nyelvek

Nem minden ország határoz meg hivatalos nyelvet, de ezek leginkább azért, mert egyértelmű, hogy mi a nyelv, ezeket nevezhetjük de facto hivatalos nyelveknek. Ezek figyelembe vételével megnézzük, mely nyelvek hivatalosak a legtöbb országban (de facto vagy de jure), persze figyelembe véve azt is, hogy a törpeállamokat nem lehet ugyanolyan súllyal szerepeltetni, mint más országokat, hisz ez torzíthatja a képet. Fontos megemlíteni, hogy egyes országok több hivatalos nyelvet is meghatároznak.

59 ország hivatalos nyelve

Nos, az első helyen az angol áll, nem túl meglepő módon. A Brit Birodalom volt a legnagyobb gyarmatosító, ahogy mondták:

a birodalomban sosem ment le a nap,

hisz a világ minden részére kiterjedt, valahol mindig nappal volt. Ráadásul a volt gyarmatok közül az USA lett időközben a legnagyobb gazdasága, és valamilyen szinten maga is gyarmatosított, vagy legalábbis erős befolyást szerzett egy-egy helyen olyannyira, hogy az angol nyelv is elterjedt az adott területen. Külön érdekesség, hogy a felszabadult amerikai rabszolgák Afrikába visszatérve két államot is létrehoztak maguknak: ezek Libéria és Sierra Leone.

Az angol így 55 országban hivatalos nyelv, vagyis az államigazgatásban és az oktatásban széleskörűen használt, elfogadott. Érdekes módon Nagy-Britanniában, az USA-ban, Ausztráliában és Új-Zélandon nem határoznak meg ilyen kategóriát, nincs is rá szükség, hisz evidens az angol, így de facto hivatalos nyelvnek kell tekinteni. A teljes szám így 59 ország, bár vannak köztük 18 apró szigetállam 100 ezernél kevesebb lakossal, de ha ezeket levonjuk, akkor sincs veszélyben az első hely.

Azok közül az országok közül, ahol nem elsődleges és a legelterjedtebb az angol, de hivatalos és viszonylag széles körben beszélt és használt, a legnagyobb India a maga 1,4 milliárdos lakosságával. Nigéria és Pakisztán következnek 200 millió fölötti lakosságszámmal, 100 millió fölötti a Fülöp-szigetek, ahol az amerikai behatás szorította ki a spanyolt, mint korábbi gyarmati nyelvet. 40-60 milliós lakosságú Tanzánia, Kenya, Uganda, Dél-Afrika és Szudán. Ha az 59 ország népességét összeadjuk, közel 3 milliárdos számot kapunk, persze a nyelvet ténylegesen jól beszélők száma ennél jóval kisebb.

A második helyezett

Második helyre kerül a francia nyelv 29 országgal, melyekből 5 található Európában (Franciaország, Belgium, Svájc, Luxemburg és a miniállam Monaco), a többi majdnem mind Afrikában lévő korábbi francia gyarmat. Az amerikai kontinensen Kanadában és Haitin hivatalos a francia, valamint Óceániában Vanuatun.

Széttagolt nép

A harmadik helyre nem európai nyelv került, hanem az arab 22 országgal. Itt érdekes módon arról van szó, hogy a nyelvet egy nagyjából összefüggő területen beszélik, de nem jött létre egységes Arábia, hanem sok országra széttagolódott a terület. A legnagyobb közülük Egyiptom 100 millió lakossal, több tízmilliós még Algéria, Irak, Szudán, Marokkó, Szaúd-Arábia és Szomália.

Nem sikerült az egyesítés

Negyedik helyre kerül a spanyol 20 országgal, annak köszönhetően, hogy az amerikai kontinens igen nagy hányadát a spanyolok hódították meg, azonban szemben az USA-val, nem sikerült a nyelvterület nagy részét egy országban egyesíteni, pedig volt rá kísérlet. A spanyol uralom alóli fő felszabadító, Simon Bolivar terve ez volt, a hatalmas ország Kolumbia lett volna, azonban csak a mai Kolumbiát, Venezuelát, Ecuadort és Panamát sikerült igen rövid időre egyesíteni. A Spanyolországon kívüli 19 ország közül 18 található az amerikai kontinensen, egy pedig Afrikában: Egyenlítői-Guinea.

Kis anyaország

Ötödik helyen áll a portugál 10 országgal. Az amerikai kontinens esetében itt nem aprózódtak el a portugál gyarmati területek, így lett az egységes Brazília, melynek több mint 200 millió lakosa van, miközben az anyaország csak 10 millió lakost számlál. A többi volt gyarmat, ahol a portugál hivatalos nyelv, Afrikában található, kivéve az ázsiai Kelet-Timort valamint Makaót, amit már nem lehet teljesen önálló országnak tekinteni, mivel Kína különleges közigazgatási területének számít, ugyanakkor területén hivatalos a portugál nyelv.

Egy afrikai nyelv

A következő nyelv egy érdekesség: a szuahéli, egy afrikai nyelv, ami 6 országban is hivatalos. A szuahélit beszélők területét keresztül-kasul vágták a gyarmati határok, így lett a hat ország: a Kongói Demokratikus Köztársaság (a francia is hivatalos nyelv), valamint Kenya, Tanzánia, Ruanda, Uganda és Dél-Szudán (ezekben az angol a másik hivatalos nyelv).

Az utolsó birodalom emléke

Utolsónak marad az említendők közül az orosz, amely ugyan csak 4 országban hivatalos nyelv, de ez csak azért van, mert friss még az orosz uralom emléke, ezért sok szovjet utódállam nem akarja elismerni annak, miközben a népesség komoly hányada használja, sokszor első nyelvként. Így Oroszország, Belarusz, Kazahsztán és Kirgizisztán mellett meg kell említeni Észtországot és Lettországot, Moldovát (ahol szinte mindenki beszél oroszul is, románul is), valamint Ukrajnát, ahol a szakadár területek épp orosz nyelvű mivoltuk miatt akarnak elszakadni.