Rekord profit az MKB Csoportnál

Elemzések2020. ápr. 17.HP

Sikeresen elérte a tavalyi évre kitűzött célokat az MKB Csoport. A javuló hitelportfólióminőség, a növekvő költséghatékonyság, az eredményesebb működés és az erősebb piaci jelenlét egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy 44 milliárd forint felé emelkedjen a Csoport nyeresége 2019 egészében. A számviteli adózás utáni eredmény ezáltal több mint 75 százalékkal növekedett éves alapon. Az MKB ráadásul a magyar bankszektor egyik legstabilabb tőkehelyzetét tudhatja magáénak, vagyis felkészülten, megerősödve néz szembe a pénzintézet a koronavírus-járvány miatt keletkező kihívásokkal.

Kiemelkedően sikeres működésének köszönhetően – több mint 75 százalékkal meghaladva 2018-as teljesítményét – az MKB Pénzügyi Csoport 2019-ben 44,1 milliárd forintra növelte számviteli adózott eredményét. Az egyszeri tételektől tisztított, korrigált eredmény 37,4 milliárd forint volt.

Az MKB Pénzügyi Csoport továbbra is a hazai pénzügyi piac egyik legnagyobb szereplője. A 2015-ben elindult restrukturálási időszak eredményeként egy profitábilis, a korábbinál jelentősen hatékonyabban működő intézménycsoport jött létre. A működés keretrendszerét az EU vállalások adták, melyek – jellegükből fakadóan – egyrészt a piaci pozíció menedzselt gyengülését eredményezték, elsősorban viszont hozzájárultak, támogatták a hatékony működés kialakítását.

Az MKB Bankcsoport az EU vállalások adta keretrendszert maximálisan kihasználva, megújulva és megerősödve zárta az 5 éves restrukturálási időszakot.

Az MKB Pénzügyi Csoport 2019-ben a hazai bankszektor egyik legmagasabb, 22,6 százalékos tőkemegfelelési rátáját érte el. A Csoport saját tőkéje 90 milliárd forintot meghaladó mértékben nőtt az elmúlt öt évben. A Csoport tőkeellátottsága kiváló, működése stabil, és képes a válság jelentette kihívások és sokkok kezelésére, valamint a biztonságos működésének fenntartására csakúgy, mint az állami gazdaságélénkítő programokban való hatékony részvételre.

Az MKB Pénzügyi Csoport folyamatosan növelte hatékonyságát az elmúlt időszakban. A fiókhálózat mérete és működése hozzáigazításra került az MKB 2021 stratégia irányaihoz. A Bank szervezeti működése több lépcsőben, a koncentrált management erőfeszítések eredményeként átalakult, nagyban hozzájárulva a kitűzött hatékonysági célok eléréséhez.

A működés átalakításának eredményeként a 2015-ös év inflációval növelt nominális értékéhez képest mintegy 30 százalékos, avagy 18 milliárd forintos költségcsökkentési programot hajtott végre a Bank, dacára a jelentős digitális fejlesztéseknek, valamint a bérinflációnak, mely a magyar gazdaságot jellemezte ebben az időszakban.

A Csoport-szintű költség/bevételi ráta (CIR, egyedi tételektől tisztított) a 2015-ben mért 63 százalék feletti értékről 51,1 százalékra javult, teljesítve ezzel az EU felé tett költséghatékonysági vállalásokat, egyúttal a magyar szektorban az egyik legjobb költséghatékonysági mutatót elérve.

A Csoport-szintű, nem korrigált költség/bevételi ráta a 2015-ös 63,7 százalékról 47,6 százalékra javult.

Az MKB Csoport folyamatosan növelni tudta jövedelmezőségét: az RWA (kockázattal súlyozott eszközökkel) arányos bevétel a 2015-ös 7,6 százalékos szintről 8,9 százalékra emelkedett, köszönhetően a kiegyensúlyozott és tudatos hitelezési gyakorlatnak. Az RWA arányos megtérülés és a mérlegfőösszeghez viszonyított RWA arány versenytársi összevetésben szintén a legjobbak közé tartozik.

A Bankcsoport az EU vállalások jelentette korlátok betartása mellett 3,9 százalékkal, 930,3 milliárd forintra tudta növelni az ügyfélhitelinek állományát 2019-ben. A 2015-ös 803,0 milliárd forintos hitelállomány 15,9 százalékkal nőtt ebben az időszakban.

A portfólióminőség tovább javult 2019-ben: a nem teljesítő hitelállomány (NPL) csökkentése érdekében közel bruttó 41 milliárd forint NPL állományértékesítés történt tavaly: a nem teljesítő hitelek aránya 4,3 százalékra csökkent az előző évi 8,4 százalékról, mellyel a Bank megközelítette a szektorátlagot.

A sikeres NPL leépítési tranzakciók eredményeként mintegy 5 milliárd forint kockázati költség visszaírása vált lehetségessé 2019-ben, ezzel együtt a nem teljesítő hitelekre képzett indirekt NPL fedezettség 100 százalék felé emelkedett.

A 2019-es év jelentős eseménye volt az MKB Bank részvényeinek bevezetése a Budapesti Értéktőzsdére 2019. május 30-án. Ugyanettől a naptól kezdve az MKB Bank működési formája nyilvánosan működő részvénytársaságra változott. és az MKB Bank azóta a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó, legmagasabb fokú transzparenciát előíró szabályozói keretrendszer szerint működik.

Az MKB Pénzügyi Csoport eredményességéhez hozzájárult a leányvállalatok kiemelkedően sikeres működése: az MKB-Euroleasing Csoport, az MKB Consulting és az MKB-Pannónia Alapkezelő is ki tudta használni a kedvező gazdasági környezetben rejlő növekedési potenciált céljai eléréséhez. Az MKB Bank stratégiai partnerei, az MKB Nyugdíjpénztár és MKB-Pannónia Egészség és Önsegélyező Pénztár szintén jól teljesítettek.