A legfrissebb felmérések szerint optimisták a hazai vállalkozások

Hírek2021. nov. 22.Növekedés.hu

Októberében +38 ponton állt az MKIK GVI konjunktúramutatójának értéke. A mutató a felmérés 1998-as kezdete óta a legalacsonyabb értéket jelentő 2020. áprilisi -25 pontról tehát másfél év alatt lényegében visszaemelkedett a koronavírus-járvány kitörését megelőző utolsó, a 2019. októberi adatfelvétel során tapasztalt értékére (+40 pont).

A bizonytalansági mutató értéke csökkent 2021 áprilisához képest, jelenleg 52 ponton áll – derül ki az MKIK GVI elemzéséből. Ez arra utal, hogy a magyar vállalkozások helyzetértékelése kis mértékben egyöntetűbbé vált a korábbiakhoz képest, ugyanakkor továbbra is polarizált, azaz a vállalkozások helyzetértékelésében jelentős különbségek tapasztalhatóak vállalati kategóriák szerint.

Az üzleti klíma javulását leginkább a nagyvállalatok, a kereskedelmi cégek, a nem exportáló vállalatok és a 10 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató mikrovállalkozások jelzik. A koronavírus-járvány első hulláma által előidézett általános visszaesést követően ezen cégek kilábalása az üzleti várakozások tekintetében 2021 első félévében kezdődött el, majd az év második felében is folytatódott.

Az exportorientált, külföldi (rész)tulajdonban lévő, nagyobb méretű vállalatok válságból való kilábalása már 2020 második félévében megkezdődött, majd kisebb mértékben 2021-ben is folytatódott. Jelenleg egyetlen vállalati szegmensben sem tapasztalhatóak recessziós várakozások, ugyanakkor a kis- és középvállalkozások kategóriáiban (10–249 fő közötti foglalkoztatotti létszámmal rendelkező cégek esetén) áprilishoz képest nem folytatódott a többi szegmensben továbbra is tapasztalható, jelentősen javuló tendencia.

A koronavírus-járványt megelőző, 2018–2019-es időszak adataihoz képest a Konjunktúramutató értéke a legtöbb kategóriában továbbra is alacsonyabb, de egyre inkább megközelíti a járvány előtt tapasztalható szintet.

Kivételt jelentenek a döntően exportáló, az ipari, a külföldi (rész)tulajdonban lévő cégek, illetve a nagyvállalatok, amelyek esetében a Konjunktúramutató 2021. októberi értéke meghaladja a járvány előtti utolsó, 2019. októberi adatfelvétel során mért értéket.

A vállalkozások a következő fél évben ismét jelentős munkaerő-keresletre számítanak: az egyenlegmutató +19,3 ponton áll, vagyis 1 ponttal magasabb 2021 áprilisához viszonyítva. A mutató jelenlegi szintje lényegében megegyezik az eddig mért legmagasabb, 2018 áprilisában tapasztalt értékkel (19,5 pont), ami erősen munkaerőhiányos piaci környezetre utal.

Összességében az összes vizsgált vállalati kategóriában többségben vannak a következő félév folyamán létszámbővítést tervező cégek, ugyanakkor jelentős különbség van a kategóriák között ennek mértékét tekintve. Különösen a részben exportra dolgozó, a külföldi (rész)tulajdonban lévő, a kereskedelemben tevékenykedő, illetve az 50 fő feletti létszámkategóriákba tartozó cégek esetén várható jelentős munkaerő-kereslet. Kiemelendő a szolgáltató szektor helyzete is, amely szintén jelentős létszámbővítési tervekről számolt be, összefüggésben a koronavírus-járvány következtében bevezetett korlátozó intézkedések feloldásával, így a szolgáltatások feltételeinek jelentős javulásával.