A magyar fiatalok angoltudása a 13. Európában

Hírek2019. nov 9.Növekedés.hu

A közép-kelet európai régió országai közül az európai ranglista 6. helyezettje Ausztria, a 9. Lengyelország, a 12. Horvátország és 13. Magyarország.

 Bár a világ legtöbb iskolájában tanítanak angol nyelvet, a tudás értékelése országonként nagymértékben eltér és az olyan nemzetközi kezdeményezések, mint a PISA vagy a TIMSS nem tartalmaznak utalást az angol nyelvismeret minősítésére. Nincs tehát nemzetközileg szabványosított értékelési rendszer, olvasható az „Education First” (EF), a nemzetközi oktatás fejlesztésével foglalkozó szervezet honlapján. 

Az EF dolgozta ki az Angol Nyelvi Jártasság Indexét (EPI), amely azt mutatja meg, hogy a nem angol anyanyelvű, 13-22 éves diákok milyen mértékben sajátították el az angol nyelvet.  Az EPI figyelemmel kíséri a diákok nyelvtudásának alakulását és minősítési szempontokat szolgáltat az összehasonlításhoz. 

Az EF EPI kilencedik alkalommal kiadott összeállítása 2018-ban, a világ több, mint 2,3 millió diákja által kitöltött online „EF Standard English Test” alapján készítette el rangsorát.  Az rangsor elkészítése során csak azokat a városokat, illetve országokat vették figyelembe, ahol legalább 400 tesztet töltöttek ki. 

Az értékelés során adott „Very High Proficiency” (Nagyon magas fokú jártasság) minősítés azt jelenti, hogy az érintett személy társadalmi helyzetekben képes megfelelően finom kifejezéseket alkalmazni, könnyedén olvas bonyolult szövegeket és tárgyalóképes angolokkal. 

A „High Proficiency” (Magas fokú jártasság) kategóriába sorolható személy képes angol nyelvű munkahelyi prezentációk készítésére és előadására, megérti a televíziós műsorokban elhangzottakat, és angol nyelvű újságot olvas. 

Az angol nyelvismeret szintje tekintetében a nem angol anyanyelvű országok közül a legjobb értékelést Hollandia, Svédország és Norvégia diákjai kapták. 

A közép-kelet európai régió országai közül az európai ranglista 6. helyezettje Ausztria, a 9. Lengyelország, a 12. Horvátország és 13. Magyarország. 

Az európai országok sorrendje az EPI rangsorban, az értékelés pontszámával

Hollandia 70.27

Svédország 68.74

Norvégia 67.93

Dánia 67.87

Finnország 65.34

Ausztria 64.11

Luxemburg 64.03

Németország 63.77

Lengyelország 63.76

Portugália 63.14

Belgium 63.09

Horvátország 63.07

Magyarország 61.86

Románia 61.36

Szerbia 61.30

Svájc  60.23

Litvánia 60.11

Görögország 59.87

Csehország 59.30

Bulgária 58.97

Szlovákia 58.82

Észtország 58.29

Franciaország 57.25

Lettország 56.85

Spanyolország 55.46

Olaszország 55.31

Beloruszia 52.39

Oroszország 52.14

Ukrajna 52.13

Albánia 51.99

Törökország 46.81