Árpád-házi szentekről szóló emlékérmék jelentek meg

Hírek2022. júl. 23.Növekedés.hu

Az Árpád-házi magyar szenteket bemutató sorozat 2017-ben indult, a 2017. évi Árpád-házi Szent Margit emlékérme kibocsátásával. Szent Piroska és Szent Margit emlékérmékkel bővült a sorozat.

Árpád-házi Szent Margit (1242 – 1270) IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci császári hercegnő leánya, Szent Erzsébet unokahúga. Az önfegyelmezés és a keresztényi szeretet mintaképének tekintett szentünket bemutató emlékérmét Szöllőssy Enikő Munkácsy Mihály-díjas magyar szobrász és éremművész tervezte.

Az 50 000 forint névértékű arany emlékérméből 2000 darab verhető. Megvásárolható érmeboltunkban és webáruházunkban: https://penzvero.hu/termek/2017-evi-szent-margit-arany-emlekerme/

Árpád-házi Szent Piroska arany emlékérme

Szent Piroskát (Szent László király lánya, Komnenosz János bizánci császár felesége) mind a keleti, mind a nyugati egyházban szentként tisztelik. Bizánci császárnéként a béke, békesség jelentésű Eiréné nevet kapta.

Piroska nem vett közvetlenül részt a politikában, bár (Könyves) Kálmán politikáját ellenző, és Bizáncban menedéket kereső magyarokat lehetőségei szerint támogatta. Rendszeresen fogadott Magyarországról érkező küldötteket, szentföldi zarándokokat, többször közvetített a Magyar Királyság és a Bizánci Birodalom között.

Aktívan tevékenykedett a szociális ügyekben: a szegényeket, betegeket támogatta, az egészségügyi ellátást igyekezett számukra is megszervezni. 1118-ban megalapította a konstantinápolyi (mai Isztambul) Pantokrátor kolostort, amely az akkori világ legnagyobb kolostoraként épült. Kezdettől tartozott hozzá egy ötven ágyas karitatív kórház is, mely a későbbi arab és európai kórházak építésekor mintául szolgált. Az Árpád-házi Szent Piroska arany emlékérmét Király Fanni ötvös iparművész tervezte.

Az Árpád-házi szenteket bemutató sorozat harmadik tagjaként jelent meg az Endrődy Zoltán ötvös iparművész által tervezett 2021. évi Árpád-házi Szent Erzsébet arany emlékérme.

Szent Erzsébet a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentje, a feleségek, a fiatal anyák, a ferences harmadrend és a szolgáló szeretet védőszentje. II. András (1205–1235) magyar király és Merániai Gertrúd leánya, IV. Béla húga, Lajos türingiai tartománygróf hitvese. Nagy hatással volt rá kortársa, Assisi Szent Ferenc lelkisége, gyóntatója is ferences volt. Első gyermeke születése után az árvák részére menedéket létesített, második gyermeke születését követően ispotályt alapított. 1225-ben a nagy éhínség idején Wartburg éléstárát kinyittatta, a szegényeket élelmezte, ápolta.

Férje halálát követően szerény körülmények között élt 1231-ben, 24 éves korában bekövetkezett haláláig.

Bár a császár is feleségül kérte, ő mégis a szegények szolgálatát választotta. IX. Gergely pápa igen rövid idő múlva, már 1235-ben szentté avatta. Ekkor keletkezett legendája az elesettek iránt elkötelezett, a családján túl a tágabb közösségben is tevékeny asszony példaképeként állította a kortársak és az utókor elé.

A 2021. évi Árpád-házi Szent Erzsébet arany emlékérme megvásárolható a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában és webáruházában: https://penzvero.hu/termek/2021-evi-arpad-hazi-szent-erzsebet-arany-emlekerme-proof/(X)