Az EU jóváhagyta Magyarország 2022–2027 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképét

Hírek2021. szept. 17.Növekedés.hu

Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta Magyarország 2022. január 1.–2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképét. A magyar regionális támogatási térkép azon első térképek közé tartozik, amelyeket a Bizottság a regionális támogatásokról szóló felülvizsgált iránymutatás (RTI) keretében jóváhagyott - olvasható az Európai Bizottság közleményében.

Magyarország regionális támogatási térképe meghatározza a regionális állami beruházási támogatásra jogosult magyar régiókat, valamint a támogatható régiókra vonatkozó maximális támogatási intenzitásokat.

A felülvizsgált RTI értelmében regionális beruházási támogatásra jogosult magyarországi régiók területén az ország teljes lakosságának 82,09%-a él. E régiók mindegyike az EU leghátrányosabb helyzetű régiói közé tartozik, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el az uniós átlag 75%-át.

Ezek a régiók a nagyvállalkozásokra vonatkozó következő maximális támogatási intenzitásokkal jogosultak állami támogatásra, az érintett térségek egy főre jutó GDP-jétől függően:

  • Pest, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld régiókban a nagyvállalkozások esetében  50% a maximális támogatási intenzitás;
  • Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiókban a nagyvállalkozások esetében 30% a maximális támogatási intenzitás.

Ezekben a térségekben a maximális támogatási intenzitások 10 százalékponttal növelhetők a középvállalkozások beruházásai, 20 százalékponttal pedig a kisvállalkozások beruházásai esetében, ha az érintett vállalkozások induló beruházásainak elszámolható költsége nem haladja meg az 50 millió eurót.