Figyelem! Ezekben az esetekben kell módosítani, kiegészíteni a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet

Hírek2018. ápr. 17.Növekedés.hu

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) március 5-étől az ügyfélkapu használatával, az erre a célra létrehozott elektronikus felületen (WebNYK) elérhetővé tette a személyijövedelemadó-bevallási tervezetet a magánszemélyek, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa-fizetésre kötelezett magánszemélyek számára. Aki ezzel egyetért, annak – az őstermelőket és az áfa fizetésére kötelezetteket kivéve - a bevallása véglegessé válik, vagy azáltal, hogy elfogadja, vagy ha ezt nem teszi, akkor május 22-én éjfélt követően automatikusan. Az Számos eset van azonban, amikor elkerülhetetlen a bevallási tervezet módosítása, illetve kiegészítése. Ezeket gyűjtöttük csokorba. Több mint 5 millió magánszemélyen segített a NAV azzal, hogy elkészítette az adóbevallásuk tervezetét. Ám egy sor esetben nincs mit tenni, mindenképpen szükséges módosítani, illetve kiegészíteni azt. Lássuk, melyek ezek:

 • ha az adózó mezőgazdasági őstermelő, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha e bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani, s ezért ezzel összefüggésben bevallási kötelezettség nem terheli;
 • áfa fizetésre kötelezett magánszemély;
 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;
 • a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte,
 • csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint köteles különbözeti bírságot fizetni;
 • nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adót vagy az adóelőleget neki kell megállapítania;
 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
 • a jövedelme külföldről származott, vagy külföldön (is) adóztatható;
 • nem belföldi illetőségű magánszemély és nem tett a 12/C. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot;
 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítja meg;
 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;
 • valamely bevételével összefüggésben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (ekho) szóló törvény szabályai szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő ekho megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;
 • valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett;
 • adóját a vonatkozó törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani.
Azt is érdemes tudni, hogy az a magánszemély köteles maga elkészíteni az szja-bevallását, aki az adóévben csak olyan bevallási kötelezettség alá eső bevételt szerzett, amellyel összefüggésben a kifizetőt adatszolgáltatási kötelezettség nem terhelt, a bevételt nem kifizetőtől szerezte, valamint, ha az adóbevallási tervezetet kiegészíteni vagy módosítani kívánja, de ügyfélkapuval nem rendelkezik.
Az e körbe tartozóknak a 17SZJA nyomtatványt kell kitölteniük és legkésőbb május 22-én éjfélig postázniuk.
E nyomtatvány papíralapú változatát az ügyfélszolgálati irodákban lehet kérni, de a NAV honlapjáról elérhető WebNYK nyomtatványkitöltő program segítségével elektronikusan is ki lehet tölteni. És persze még most lehet regisztrálni az ügyfélkapun, melyet követően az adóbevallást nem is kell postázni, hanem azt az ügyfélkapun keresztül lehet elküldeni a NAV-nak.