Idén is átadták a Jedlik Ányos-díjat

Hírek2022. márc. 17.Növekedés.hu

Idén is átadták a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) kezdeményezésére létrehozott Jedlik Ányos-díjat, amely a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerését szolgálja. A díjat ezúttal egészségiparban és a szellemitulajdon-védelem területén tevékenykedő szakemberek kapták.

Idén immár 26. alkalommal osztották ki a Jedlik Ányos-díjat a szellemitulajdon-védelemmel foglalkozó kiváló magyar szakembereknek. A megalapítása óta eltelt több, mint negyedszázad alatt összesen 128-an részesültek ebben a rangos kitüntetésben, akik jellemzően kiemelkedő iparjogvédelmi portfólióval rendelkező feltalálók, kutatók, fejlesztők, továbbá szabadalmi ügyvivők, ügyvédek, jogi képviselők, valamint hivatali munkatársak voltak. Honoris causa díjat pedig 25 olyan személynek adományoztak, akik közéleti tevékenységükkel, életművükkel nagyban hozzájárultak a hazai szellemitulajdon-védelmi kultúra fejlődéséhez.

A koronavírus válság során számtalan olyan innováció valósult meg, amelyekről korábban senki sem gondolta volna, hogy szükségesek lesznek, a betegség terjedése viszont cselekvésre késztette a kreatív elméket. Emellett sajnos most egy másik, közelünkben tomboló veszélyhelyzet is befolyásolja mindennapjainkat: a háború ismét arra késztet minket, hogy átértékeljük az életünket, lehetőségeinket. S ahogyan azt elődeinktől tudhatjuk, a háború bizony az innovációnak is motorja. A találmányok egy része nem csupán a harcok során válik hasznossá, hanem utána a mindennapokban is – vagyis a kreativitás egy olyan eszköz, ami bármilyen helyzetben a segítségünkre van. A Jedlik Ányos-díj kitüntetettjeinek teljesítménye abban is példamutató, hogy találmányaik, K+F eredményeik, szellemi alkotásaik esetében mindannyian kihasználták az oltalmazás adta lehetőségeket, sőt éltek a nemzetközi, regionális és nemzeti oltalmi rendszerek használatával

– fogalmazott a díjátadón Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke.

Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) innovációért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében kiemelte: „Hazánk gazdasági növekedésének kiemelten fontos feltételei a jó együttműködések kialakítása, az új tudás megszerzése. Az ITM egyik fontos küldetése megalakulása óta, hogy ezt beteljesítse és összehozza az innovációs ökoszisztéma képviselőit. Ennek rendelődik alá számos új intézkedés a tudományos és innovációs parkok létrejöttétől a nemzeti laboratóriumok munkájáig. Az innovációnak fontos állomása a szellemi tulajdon védelme, amelynek kiemelt életművei kerültek méltóképp díjazásra a mai napon és példát állítanak minden érintett számára, aki ebben a munkában részt vesz.”

Jedlik Ányos-díjjal tüntették ki Dékány Gyula okleveles vegyészmérnököt, kutatót, a Glycom és CarboCode vállalatok alapítóját. Dékány kutatásai során az anyatejcukrok szintetikus előállításának kidolgozására és nagy tételben történő gyártására (tápszer) fókuszált.

Fogassy Elemér egyetemi tanár, kutató főmérnök, a kémia tudomány doktora a CHINOIN Gyógyszergyárban, majd az EGYT (EGIS) Gyógyszergyárban dolgozott fejlesztőmérnökként. Oktatott és tanszékvezető is volt a Budapesti Műszaki Egyetem Szerves Kémiai Technológia Tanszékén. Szakterülete a gyógyszerkémiai technológiák és királis vegyületek technológiájának vizsgálata.

Gonda Imre iparjogvédelmi szakjogász, a Richter Gedeon Nyrt. Iparjogvédelmi Főosztályának vezetője munkájával hozzájárult a magyar védjegyhatósági tevékenység modernizálásához. Közreműködött hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozása kapcsán egyes uniós oltalmi formák kiterjesztéséből fakadó feladatok ellátásában, valamint az Európai Szabadalmi Egyezményhez történő csatlakozás előkészítésében. A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) Védjegy, Design és Földrajzi Árujelző Állandó Bizottságának elnökhelyettese, majd elnöke volt. Jelenleg a Magyar Védjegy Egyesül elnökhelyettesi posztját is betölti.

Gyetvainé Virág Dóra okleveles gépészmérnök, az SZTNH műszaki elnökhelyettese jelentős szerepet játszott az iparjogvédelmi oltalomszerzésre irányuló pályázati rendszer megújításában, a használatiminta-oltalmi törvény 2018-as átdolgozásában, valamint az ez utóbbihoz kapcsolódó módszertan kidolgozásában, és aktívan részt vesz az iparjogvédelmi jogszabályi háttér alakítására irányuló munkákban. 2017 óta Magyarország helyettes képviselője a Visegrádi Szabadalmi Intézet Igazgató Tanácsában, valamint az Európai Szabadalmi Szervezet Adminisztratív Tanácsában.

Rózsa J. Balázs orvos, fizikus, a Femtonics Kft. alapítója, ügyvezető igazgatója kutatási területe a neuronhálózatok aktivitásának és idegsejtek nyúlványaiban zajló jelösszegződés mechanizmusának vizsgálata saját fejlesztésű, valós idejű háromdimenziós lézer-szkennelő mikroszkópiai eljárásokkal.  Kutatói munkássága 2021 novemberében újabb mérföldkőhöz érkezett a világ egyik legjelentősebb humán transzlációs központja, a BrainVision center megvalósulásával. A kutatóközpontban az új molekuláris biológiai módszertani megoldások és a háromdimenziós lézermikroszkópos technológia segítségével folyó munka eredményeként lehetőség nyílik a látás-helyreállító terápiák hatékonyságának vizsgálatára.

A Jedlik Ányos-díj mellett alkalmanként Honoris Causa-díjat is adományoz az SZTNH, amelyet ezúttal Racsek Zsóka mérlegképes könyvelő, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület titkára és könyvelője kapott meg. Racsek több iparjogvédelemmel, szerzői joggal és versenyjoggal foglalkozó szakmai társegyesület könyvelői, illetve rendezvényszervezői feladatait látta el pályafutása során.