ÍGY FORMÁL MINKET A KOLLEKTÍV TUDATALATTI

Hírek2018. ápr. 19.Növekedés.hu

A Nagy elme - Hogyan változtatja meg világunkat a kollektív intelligencia című sikerkönyv fő célkitűzése a digitalizált technológiák által összekapcsolt világ ránk gyakorolt hatásának bemutatása. A Nagy Elme bizonyos szempontból a Big Data-hoz hasonlítható: ésszerűen élni és egyben érzelmeink szerint cselekedni ugyanúgy kihívás, mint a ránk zúduló adattömegben való eligazodás. Geoff Mulgan könyvét az angolon kívül először magyarra fordították le, és jelent meg a napokban a Pallas Athéné Könyvkiadó gondozásában.

Geoff Mulgan Big Mind című könyvét a Princeton University Press jelentette meg 2017 novemberében és témájának rendkívüli aktualitása miatt, azonnal sikerkönyvvé vált. Olyan területtel foglalkozik, amely mindannyiunk számára ismeretlen: a digitális gondolkodás korában az egyéni és a kollektív intelligencia közötti területtel. Ennek a titokzatos világnak a lényege, miként jöhetnek létre intelligenciák nagyobb  léptékben. A hétköznapi nyelvre lefordítva: egyes szervezetek okosabban, hatékonyabban működnek ugyanazokat a digitális technológiákat alkalmazva. Másrészt okos emberekkel és drága technológiákkal ostobán és önpusztító módon működnek bizonyos vállalatok. Vajon miért? A Pallas Athéné Könyvkiadó céltűzése, hogy az eddig kizárólag külföldön kapható és rendkívül népszerű gazdasági szakkönyvek magyar fordításban is elérhetőek legyenek a hazai olvasótábor számára, így vállalta a könyv magyarra fordítását, amely Nagy elme címmel jelent meg Magyarországon.

A Nagy elme - Hogyan változtatja meg világunkat a kollektív intelligencia című könyv fő célkitűzése a kollektív intelligencia, mint kutatási terület megteremtése és bemutatása.

Ésszerűen élni és egyben emóciónk szerint cselekedni mindannyiunk kihívása. Értékeink mentén közösen cselekedni ugyanakkor korunk egyik legnagyobb lehetősége. Geoff Mulgan az információs technológia korában hívja fel figyelmünket, hogy a tudásmegosztás hozzáférésén és megosztáson alapuló kultúrája nem csupán egyéni, de közösségi szinten is képessé tehet bennünket érzelmeink és értelmünk összehangolására.

A szerző azonban ennél is tovább megy, Nagy-Britannia vezető innovációs alapítványának és think-tankjének (NESTA) alapítója arra vállalkozott, hogy multidiszciplináris megközelítéssel tárja fel, hogyan járulhat hozzá az intelligenciakutatás emberi kapcsolataink a társadalmi rendszereink és az üzleti világ szervezeti modelljeinek hatékonyabb működéséhez.

Az intelligencia mindennapi működési folyamatai több szinten mennek végbe és hierarchikusan kapcsolódnak össze: az első tanulási körben az intelligencia meglévő modelleket használ az adatok feldolgozására, a második tanulási körben új kategóriákat és kapcsolatokat hoz létre, majd a harmadik körben új gondolkodásmódot teremt. Ezek úgynevezett kiváltott hierarchiában ötvöződnek egymással. A csoportok és szervezetek akkor gondolkodnak jól, ha mindez együtt megvan bennük a maga helyén, a képességeik egyensúlyával, hatékony infrastruktúrával és a három tanulási kör szisztematikus kezelésével. A kollektív intelligencia sikeres példái leginkább különféle elemek szerveződéseként érthetőek meg. A legjobban működő szerveződések felfedezéséhez az elemek folytonos keverésére és átrendezésére van szükség, mivel a képességeinknek, az infrastruktúrának és a szervezési modelleknek a környezetünkkel párhuzamosan kell fejlődniük.

Függetlenül attól, hogy vállalkozásunk, háztartásunk vagy a nemzetállamok szintjén értelmezzük üzeneteit, Geoff Mulgan a jövő gondolkodó életközösségeinek kölcsönösen pozitív kapcsolati térképét fogalmazza meg számunkra formabontó szavakba öntve, hálózati szemléletben, ugyanakkor mindezt közérthető formában.

Értelmezése szerint a valódi intelligens csoportok és rendszerek többek, mint az egységeinek összesége, a kapcsolatok által ugyanis egy teljesen új egység jön létre. Ez az új egység egy kollektív intelligencia, mely nem a szokásos intelligenciák, emberi agyak felskálázott változata, hanem új tulajdonságokkal rendelkezik. Emiatt tanulmányozásához újfajta megközelítés szükséges. Témaválasztását tekintve a könyv nagyon aktuális, hiszen számos olyan területet érint, amelyek jelenlegi rendkívül népszerűek, például az okos városok, radikálisan új szervezeti struktúrák, mesterséges intelligencia, a technológia hatása a mindennapokra. Geoff Mulgan újszerű megközelítéssel vizsgálja a témát és átfogó gyűjteményt ad más kutatási területek megállapításairól, melyek a szerző megítélése szerint kapcsolódnak a kollektív intelligencia területéhez. Geoff Mulgan könyve izgalmas, hasznos, új nézőpontot kialakító olvasmány, és azzal a változási kényszerrel szembesít, ami elkerülhetetlen a Big Data - és a Nagy elme - korában.