10 SZÁZALÉKKAL IS NÖVEKEDHET A VILÁGGAZDASÁG LEENDŐ HÚZÓMOTORJA

Elemzések2018. ápr. 19.Növekedés.hu

A nagy gazdaságok közül messze India növekedése a legnagyobb idén várhatóan 7,5 százalék körüli értékkel, sőt, a kisebb gazdaságok közül is csak 4-5 ország előzi meg. Egy indiai cégvezető szerint akár 10 százalék is lehet a növekedés, de vajon miért is fontos ez nekünk, Európának és ezen belül Magyarországnak?

Dél-kelet Ázsia

A világ két legnépesebb országa, India és Kína átlagosan 6,5-7 százalékos gazdasági növekedést produkál, és mivel a kettő összlakossága 2,7 milliárd, több mint az emberiség harmada, ez igen fontos tényező az egész világgazdaság szempontjából. Ráadásul a térségben van még néhány hasonló növekedést produkáló ország, mint Banglades, Kambodzsa, Mianmar (a korábbi Burma) és Vietnam. Ez összesen 3 milliárd ember, a jelenlegi emberiség 40 százaléka. Az országcsoporton belül a növekedés üteme hasonló, azonban igen nagy eltérés van abban, hogy a fejlettség melyik stádiumában van az adott ország. Kínában már közel 40 éve zajlik a gyors növekedés, ami azt eredményezte, hogy az ország a második legnagyobb gazdaság lett Amerika után, de ha vásárlóerő-paritáson számoljuk, már az első hely tulajdonosa. India ugyanakkor jóval alacsonyabb szinten van, nemrég indult csak a gyors növekedés, a Kínával majdnem azonos lakosságszámú ország GDP-je csak ötöde a kínainak, igaz, vásárlóerő-paritáson az eltérés csak két és félszeres.

Helycsere

Kínát mostanában a világgazdaság húzómotorjának szokták tekinteni, tekintettel arra, hogy az immár viszonylag nagy vásárlóerővel rendelkező ország nem csak a világ gyára, hanem egyúttal hatalmas piacot is jelent, melyre az egész világ szállíthat. Amikor a kínai növekedés visszaesett 10 százalék alá, majd beállt a mostani 6-7 százalék közti érték, sokan megijedtek attól, hogy kifullad ez a húzómotor, vagy legalábbis kevéssé fog húzni.
Az égig ugyanakkor nem nőhet Kína: egy adott szinten óhatatlanul le fog lassulni a növekedése a fejlettebb gazdaságokban jellemzőbb szintekre, viszont az alacsony bázisról induló, de addigra már viszonylag nagyra növekedő indiai gazdaság átveheti majd a helyét.
Különböző becslések vannak arra vonatkozólag, hogy mennyi idő alatt mekkorára növekszik az indiai gazdaság. Ami szinte biztos, hogy idén folyó áron számolva megelőzi Franciaországot és Nagy-Britanniát, így a világ ötödik legnagyobb gazdasága lesz Amerika, Kína, Japán és Németország után.

Felértékelődés

Ez persze azt jelenti, hogy az egy főre jutó GDP még csak huszada a most megelőzendő britnek, mivel a két ország lakossága között 20-szoros különbség van. Igaz, vásárlóerő-paritáson sokkal jobb a helyzet, vagyis egy indiai polgár nem az angol szint huszadán él, hanem nagyjából a hatodán. Az indiai gazdaság esetében különösen nagy a dollárban nominálisan, illetve vásárlóerő-paritáson mért eltérés: majdnem négyszeres, ami az indiai valuta erős alulértékeltségének köszönhető. Így viszont a dollárban mért növekedés még nagyobb lesz, mint az ország tényleges gazdasági növekedése, mivel magasabb fejlettségi szinten a rúpia gyengesége sokat csökkenhet, akár nominális felértékelődés, akár magasabb infláció által.

Lehet-e kétszámjegyű?

Egy elektromos készülékeket gyártó indiai vállalat, a Hawells vezetője szerint az indiai gazdaság növekedési üteme a 10 százalékot is elérheti, amennyiben a szolgáltatási szektor 20, az ipar 8, a mezőgazdaság 4 százalékkal nőne. Ebben az esetben az ország megtehetné azt az utat, amit Kína: egyes számítások szerint 2040-ben érné el az indiai gazdaság, ahol Kína most tart: vásárlóerő-paritáson már meghaladná Amerikát.

Konzervatív becslés

Ha csak éves 7 százalékos ütemmel, és a rúpia 25-30 százalékos felértékelődésével számolunk, 2030-ra az indiai gazdaság megelőzi Németországot és Japánt. A 30-as években így olyan szintre ér, ahol, ha marad a 6-7 százalékos növekedési ütem, méretnél fogva már alkalmas arra, hogy átvegye a világgazdaság húzóerejének szerepét, ami az európai és ezen belül a hazai gazdaság hosszabb távú növekedési lehetőségeire jótékony hatással lehet.