Innovatív oktatási-képzési fejlesztések a Budapesti Gazdasági Egyetemen

Hírek2022. feb. 11.Növekedés.hu

A nemrégiben sikeresen lezárult EFOP projekt eredményeként jelentős oktatási-képzési fejlesztések valósultak meg a Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE). A 334 millió forintos európai uniós támogatást többek között hátrányos helyzetű hallgatók felzárkóztató képzésére, diplomaszerzésüket támogató ösztöndíj létrehozására, tanulást segítő kurzusok, egészségnevelési programok és online karrier platform létrehozására fordították. Az egyetem e-learning, szakmai gyakorlati és könyvtári rendszereinek továbbfejlesztése mellett tananyag- és oktatásmódszertani fejlesztések is történtek - olvasható a közleményükben.

A BGE-n eredményesen zárult az EFOP-3.4.3-16-2016-00020 azonosítószámú „Innovatív megoldásokkal a BGE felsőfokú képzései minőségének és hozzáférhetőségének javításáért” című európai uniós projekt.

A 2017. június 1. és 2022. január 31. között 334 millió forint támogatásból megvalósult projekt általános célja a BGE és konzorciumi partnere, a Pannon Egyetem oktatási rendszerének továbbfejlesztése volt.

A projekt során megvalósult részvételt ösztönző és innovatív megoldásoknak, nemzetköziesítési és egészségnevelési programoknak köszönhetően a két intézmény kevésbé fejlett régiókból származó oktatói és hallgatói a jövőben gyorsabban tudnak majd reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre.

További célként szerepelt az egyetemi oktatás teljesítményének fokozása és hozzáférhetőségének javítása.

Felzárkoztató kurzusok, speciális tréningek, karrier platform, ösztöndíj

A projekt 55 hónapja alatt több mint 2200 hallgató vett részt a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban. Kidolgozásra kerültek felzárkóztató/tanulást segítő kurzusok, tanácsadási, valamint egyéni tanulási tréningek.

A felzárkóztató kurzusok és speciális tréningek hatalmas hallgatói érdeklődés mellett zajlottak a projekt egész időtartama alatt. A BGE 9 gyakorlóhellyel kötött megállapodást, így a tréningek hallgatói mentorálásban együttműködő partnerekkel közösen valósultak meg.

A hallgatók és a gazdasági szereplők közötti kapcsolatfelvételt, együttműködést segítő online rendszert (karrier platformot) is létrehoztak. A képzés sikeres elvégzését támogató és a hallgatók foglalkoztathatóságát javító módszertani fejlesztések célja pedig az új generáció számára megfelelő módszertanok alkalmazása, az oktatók továbbképzése, kompetenciafejlesztés és szemléletváltás volt.

Gyakorlati képzést szolgáló és digitális tanulást támogató e-learning keretrendszert is kialakítottak, amely az új generáció számára megfelelő módszertani fejlesztést, illetve az online, személyes jelenlét nélküli oktatást teszi lehetővé.

A program során Nemzetközi Nyári Egyetemet, Egészségtudatos kurzusokat, Sporttábort és Élménynapokat is rendeztek.

A projekt keretében újonnan létrehozott Diplomaszerzési esélynövelő ösztöndíj célja, hogy a támogatás révén az egyetem növelje a diplomaszerzési esélyeket, csökkentve ezzel a lemorzsolódást.

Az ösztöndíjban a jól teljesítő, hátrányos helyzetű, a kedvezményezett térségben (konvergencia régiókban) állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók részesülhettek. Szemeszterenként 38 hallgató kapott személyenként 120 000 Ft összegű támogatást.

Konzultációs zónák

Hallgatói konzultációs zónákat alakítottak ki a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjának F épületében. A Tréning terem, a Marketing műhely, a Modern nyelvi labor, a Pénzügyi szimulációs és a Fókusz labor biztosítja a gyakorlati oktatás minőségfejlesztését.

A BGE fontos célja, hogy hozzájáruljon a társadalmi felzárkóztatáshoz. A projekt segített abban, hogy érdemi támogatást nyújtsunk számos hátrányos helyzetben levő hallgatónak, és egyúttal lehetőséget adott arra, hogy fejlesszük azokat az eszközöket, amelyekre tartós felzárkóztatási programokat tudunk építeni

– mondta el dr. Jancsik András, a BGE oktatási rektorhelyettese, a projekt szakmai vezetője.

A BGE tervei között szerepel a projekt során kialakított oktatási módszerek és hallgatói szolgáltatások további működtetése és folyamatos fejlesztése.