Új műhelyekkel bővül az MCC iskolarendszere

Hírek2022. feb. 11.Növekedés.hu

Tehetséggondozás felsőfokon: 2022-ben a Mathias Corvinus Collegium (MCC) több iskolája is új részterületekkel gazdagodik. Az MCC széles körű és folyamatosan bővülő képzési palettájának köszönhetően az intézménynél minden tehetséges fiatal megtalálhatja azt, ami érdeklődési körének megfelel - olvasható a közleményükben.

Az MCC iskolarendszeri képzésének célja, hogy diákjainak egy-egy szakterületen elmélyült és biztos szakmai alapot nyújtó elméleti és gyakorlati ismereteket, egyéni fejlesztést és sajátos szemléletmódot adjon. A diákok jelenleg hat iskolába jelentkezhetnek, ezek a Jogi Iskola, a Közgazdasági Iskola, a Nemzetközi Kapcsolatok Iskola, a Média Iskola, a Mindset–Pszichológia Iskola, valamint a Társadalom- és Történelemtudományi Iskola.

Angolszász modell alapján az iskolák műhelyekre tagozódnak, ahol az iskola- és műhelyvezetők, valamint a folyamatosan bővülő kutatótanári gárda kurzusokat, előadásokat, konferenciákat szervez, tudományos kutatásokat koordinál, részt vesz az MCC könyvkiadási programjában, publikál, továbbá a médianyilvánosságon keresztül közreműködik a világban és a Magyarországon zajló folyamatok szakértő elemzésében és közérthető értelmezésében.

Az MCC iskolarendszere idén több műhellyel is bővül, ebből négy már február elején megkezdte tevékenységét. Az alapítvány Jogi, Média és Mindset-Pszichológia Iskolája is új részterületeket kap, megalakul ugyanis a Nemzetközi Jogi Műhely, a Büntetőjogi Műhely, a Szólásszabadság Műhely, valamint a Közösségek Műhely. 

A Nemzetközi Jogi Műhely a nemzetközi jog Magyarország számára is alapvető fontosságú, mélyebb összefüggéseit igyekszik feltárni és megvizsgálni. Kiemelt figyelmet fordít a szuverenitás szerepére, jelentőségére, és az állam közérdekvédelmi szabályozásának lehetőségeire a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának területén.

Terítékre kerül majd mindemellett a nemzetközi jog és a nemzeti alkotmányok viszonyrendszere, valamint a kereszténység és a nemzetközi jog kölcsönhatása is. A Műhely vezetője Sándor Lénárd jogász, közgazdász, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerezte meg diplomáját.

Ezt követően jogi szakvizsgát tett, majd ösztöndíjjal az amerikai Canisius College-on szerzett MBA képesítést. A dán Aarhus University-n doktorált, gyakorlati jogi pályáját ügyészségi fogalmazóként kezdte meg Budapesten, majd az Alkotmánybíráságon főtanácsadóként, az Európai Parlamentben pedig tanácsadóként dolgozott.

A Büntetőjogi Műhely szintén több részterülettel foglalkozik, ilyen például az összehasonlító büntetőjog, a nemzetközi bűnügyi együttműködés, az EU büntetőjog növekvő szerepe, valamint a globalizációval kapcsolatos büntetőjogi kérdések (így például a kiberbűnözés, a pénzmosás, a környezetvédelmi büntetőjog vagy a mesterséges intelligencia szerepe a büntetőjogban).

A Műhelyt Csúri András büntetőjogász vezeti, aki a Szegedi Tudományegyetemen szerezte meg doktori fokozatát, később a freiburgi Max-Planck-Intézet, valamint a bécsi és az utrechti egyetemek jogi karainak volt tudományos munkatársa. A Cambridge-i Egyetemen több alkalommal meghívott vendégkutatói státuszt kapott. Fő kutatási területei az összehasonlító büntetőjog, az uniós büntetőjog és a fiatalkorúak igazságszolgáltatása. Ezekben a témákban Európa több egyetemén oktatott és oktat jelenleg is. Az utóbbi években tudományos munkája középpontjában az EU büntetőjogi integrációja és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés állt. 

A Szólásszabadság Műhely – bekapcsolódva a nemzetközi tudományos vérkeringésbe – a szólás- és sajtószabadságra, a média- és internetszabályozás kérdéseinek kutatására, valamint a kapcsolódó tudományterületek művelésére fókuszál.

Vezetője Koltay András jogász, aki többek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem korábbi rektora és kutatóprofesszora, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára. Tanult a londoni University College-on, korábban pedig a strasbourgi Emberi Jogok Nemzetközi Intézetében folytatott tanulmányokat. PhD-fokozatát 2008-ban szerezte a Pázmány jogi karán. Jelenleg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács elnöke. 

Az MCC Közösségek Műhelye főként a társadalmi kapcsolatok és a hit viszonyával, a család fogalmával, valamint a közösség és a közösségi média kapcsolatával foglalkozik. A Műhelyt vezető Éger Csaba pszichológus, aki amellett, hogy az MCC-ben oktat, igazságügyi szakértőként tevékenykedik Bécsben, valamint pszichológiát tanít a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Tagintézményében.

Az MCC iskoláiról és új műhelyeiről bővebb információ az intézmény hivatalos honlapján található.