Jól kezdte az évet az Erste Csoport

Hírek2021. ápr. 30.Növekedés.hu

Az Erste Csoport nettó nyeresége 355 millió euró volt az első negyedévben, több mint 50 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest, köszönhetően az alacsonyabb kockázati költségeknek, mivel Kelet-Közép-Európa gazdaságai ellenállónak bizonyultak.

Erős a működési eredmény: 725 millió euró (+31.5%), a nettó kereskedési eredmény és a piaci értéken nyilvántartott eszközökön elért eredmény pozitívvá válása miatt, a rekord díjbevétel ellensúlyozta a nettó kamatbevétel visszaesését

Jelentős betétbeáramlás és stabil hitelnövekedés az összes piacon

Az Erste Csoport 725 millió eurós (éves szinten 31,5% magasabb) komoly működési eredménnyel indította 2021-et, a fellendülés évét. Az első negyedévben a bankcsoport alacsony szintű, 36 millió euró kockázati költséget képzett (42 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban), mivel a régió kockázati környezete kedvező maradt.

A nettó kereskedési eredmény és a piaci értéken nyilvántartott eszközökön elért eredmény pozitívvá válásával együtt, az előző év hasonló időszakánál alacsonyabb kockázati költségek ellensúlyozni tudták a magasabb adóterheket a kisebbségi részesedésekből származó jövedelem csökkenését és így elősegítette a nettó profit 50,9 százalékos növekedését 355 millió euróra. Az ügyfélhitelek állománya 1,1 százalékkal nőtt az év eleje óta, 168 milliárdra, az ügyfélbetétek 7,5 százalékos növekedést követően 205 milliárd eurót tettek ki. Az elsődleges Tier-1 tőkeráta (CET1, végleges) 14,2 százalékról 14,0 százalékra mérséklődött.

Növekvő működési bevétel

A nettó kamatbevétel 1,17 milliárd euróra, éves összehasonlításban 4,6 százalékkal mérséklődött, ami az alacsonyabb kamatkörnyezet és árfolyamhatások következtében csökkenő csehországi nettó kamatbevételhez köthető. A nettó díj- és jutalékbevétel 7,1 százalékkal 540 millió euróra nőtt az összes díj- és jutalékbevételi-kategória növekedése, de elsősorban az értékpapír-üzletág és a vagyonkezelésben elért bevételek bővülése miatt. A kereskedési tevékenység nettó eredménye és a piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök nyeresége/vesztesége sorokon a bevétel jelentősen meglódult, 66 millió eurós pozitív eredmény született, szemben az előző év hasonló időszakában jelentkező közel 120 millió eurós veszteséggel. Mindkét tételnél főként átértékelési hatások jelentkeztek. Mindezek eredményeként a működési bevétel 10 százalékkal nőtt éves szinten, 1,83 milliárd euróra.

Enyhén csökkenő költségek

Az általános igazgatási költségek 0,7 százalékkal 1,10 milliárd euróra csökkentek, amit a személyi jellegű kiadások 1,2 százalékos mérséklődése (622 millió euróra) is elősegített. A létszám (teljes munkaidős egyenérték szerint) 0,6 százalékkal csökkent az időszak végére 45 690 főről 45 411 főre. Az egyéb igazgatási költségek változatlan szinten maradtak: 0,3 százalékkal nőttek, 346 millió euróra, annak ellenére, hogy a betétbiztosítási alapokba fizetendő hozzájárulások 22 százalékkal, 108 millió euróra emelkedtek. 

A céltartalékolás alacsonyabb szintje elősegítette a nyereség növekedését

Összességében a működési eredmény 31,5 százalékkal 725 millió euróra nőtt, a költség/ bevétel ráta pedig 60,3 százalékra javult (2020. I. negyedév: 66,8%). A nettó céltartalék-képzés miatt a pénzügyi eszközökre elszámolt nettó értékvesztés (a kockázati költség) -36 millió eurót, vagyis az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában 8 bázispontot tett ki (szemben az egy évvel korábbi -62 millió euróval és 15 bázisponttal).

A pozitív változás elsősorban az ausztriai és romániai céltartalékok felszabadításából, valamint a már korábban leírt magyar és osztrák hiteleken realizált megtérülésből eredt. Hasonlóan kisebb lett a kötelezettségekre és garanciákra képzett nettó céltartalékok összege is. A bruttó ügyfélhitelekhez viszonyított NPL-ráta 2,6 százalékra javult (2020. év vége: 2,7%). Az NPL-fedezeti arány 89,5 százalékra nőtt (88,6 százalékról).

A bankadók éves összevetésben egyharmadával 33 millió euróra csökkentek, leginkább a szlovák bankadó eltörlésének köszönhetően.

A bevételeket terhelő adók 21 százalékkal,124 millió euróra növekedtek. A kisebbségi részesedések utáni jövedelem -86 millió euró volt, 273 százalékkal nőtt, a takarékpénztárak hozzájárulásában bekövetkezett jelentős emelkedés következtében. Az anyavállalatra jutó nettó eredmény 50,9 százalékkal emelkedett, 355 millió euróra.

Tovább nőtt a hitel- és a betétállomány is

A bankcsoport mérlegfőösszege jelentős mértékben, 305,0 milliárd euróra nőtt, 9,9 százalékkal az előző pénzügyi év végéhez viszonyítva. Eszközoldalon a készpénz- és pénzeszközök növekedtek, főként Ausztriában, összesen 54,0 milliárd eurót tettek ki, 50,8 százalékkal bővülve. A növekedés elsősorban a központi bankoknál tartott nagymértékű készpénz-állománynak köszönhető, nem utolsó sorban a TLTRO (Célzott Hosszabb Lejáratú Refinanszírozási Művelet), az EKB hitelezést elősegítő eszközének megnövelt keretének eredményeként.

A hitelintézeteknek nyújtott hitelek és más kintlévőségek állománya 27,9 százalékkal 27,5 milliárd euróra emelkedett, az ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések állománya pedig 1,1 százalékkal 167,8 milliárd euróra nőtt.

Forrásoldalon a hitelintézetek által elhelyezett betétek 42,3 százalékkal 35,3 milliárd euróra nőttek, az EKB megnövekedett refinanszírozásának (TLTRO-tranzakciók) eredményeként. Az ügyfélbetétek állománya minden elsődleges piacon - de leginkább Csehországban és Ausztriában - tovább nőtt, 205,4 milliárd eurót tett ki, ami 7,5 százalékkal nagyobb a 2020. év véginél. A hitel/betét ráta 81,7 százalékon állt (86,9 százalék után).