Kína és a ritkaföldfémek geopolitikája

Hírek2018. nov. 28.Növekedés.hu

Bár Kína adottságaiból és gazdaságának méretéből adódóan nyersanyagok behozatalára szorul, a ritkaföldfémek bányászatában és kohászatában nagy versenyelőnyre tett szert a globális piacon. Sophia Kalantzakos könyve a ritkaföldfémek globális ellátási láncában monopóliumot szerző Kína esettanulmányán keresztül mutatja be, hogyan állíthatók geopolitikai célok szolgálatába a gazdasági eszközök.

A ritkaföldfémek jelenleg pótolhatatlan nyersanyagok az elektronikai ipar és a megújuló energiatermelés számára, így mára a közbeszéd, valamint a nemzetközi politikai versengés és tárgyalások részévé váltak. Kalantzakos a ritkaföldfémek esettanulmányán keresztül mutatja be a kínai állam gazdasági eszközökön keresztül történő világpolitikai beavatkozását (economic statecraft).

Feltérképezi a kínai geopolitikai törekvések és a gazdasági eszközök kapcsolatát, amely a jelenleg eszkalálódó kínai–amerikai kereskedelmi háború jobb megértéséhez és fejleményeinek előrejelzéséhez is támpontul szolgálhat.

A négy fő fejezetre tagolt könyv bemutatja az általános elméleti vitákat, amelyek meghatározók a politikatudományban az erőforrásverseny, a nyersanyagok szűkös hozzáférhetősége és a gazdasági eszközök geopolitikai célokra történő kiaknázása tekintetében. Részletesen beszámol a ritkaföldfémek kiterjedt használatáról, technikai fejlődésre gyakorolt hatásáról, valamint az ezt kihasználó iparágakról is.

Két történelmi analógia alapján ad kontextust a nyersanyagok gazdasági életen túlnyúló történelmi jelentőségével kapcsolatban: a só és a kőolaj stratégiai, védelmi alkalmazásai, technológiai fejlődésben betöltött szerepe párhuzamot képez a ritkaföldfémek felhasználásával. Végül Kalantzakos elemzi Kína útját a kezdetektől a mára kialakult világszintű monopolhelyzetig; értékeli a válság folyamatát; továbbá a demokráciák válaszát a kínai állam központosított gazdasági vezetéséből adódó nemzetközi következményekre. Kalantzakos megállapítja:

Kína nem csupán gazdasági, hanem geopolitikai célokra is felhasználja ritkaföldfém-monopóliumát.

A ritkaföldfémek önmagukban is releváns kérdéseket vetnek fel a jövő legfontosabb nyersanyagai és elérhetőségeik összefüggésében, ám Kína szerepe még inkább aktuálissá teszi a művet. A geopolitikai célok eléréséhez egyre gyakrabban alkalmaznak gazdasági eszközöket, ami a modern hadviselés egy formája lehet.

A szankciókat és juttatásokat egyaránt alkalmazó nyugati nagyhatalmak számára érzékeny pont Kína belépése és a hasonló logika alkalmazása a nemzetközi érdekellentétek során - ezeket a dilemmákat is hatékonyan mutatja be a könyv.