Könnyítéssel segítené a GVH a vendéglátóipar szereplőit

Hírek2023. feb. 10.Növekedés.hu

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a vendéglátóhelyek italbeszerzéseinek elemzésére indított ágazati vizsgálatát. A nemzeti versenyhatóság több javaslattal is élt az ágazat szereplői számára, valamint jogszabályi könnyítést javasolt a nehéz helyzetben lévő vállalkozások érdekében. Az érintett piac szereplőinek 30 nap áll rendelkezésre, hogy észrevételt fűzzenek a vizsgálat jelentéstervezetéhez.

A nemzeti versenyhatóság lezárta ágazati vizsgálatát, amely a hazai éttermek, kocsmák és egyéb vendéglátó-ipari egységek – azaz a HORECA szektor – italbeszerzési rendszerét elemezte. A GVH az értéklánc valamennyi szintjén részletesen feltárta az italbeszerzésekhez kapcsolódó üzleti gyakorlatokat, piaci körülményeket és ágazati sajátosságokat, valamint a fogyasztók preferenciáit és az Európai Unió többi tagállamának ágazati tapasztalatait.

A vizsgálatban feltártak szerint alacsony fogyasztói árakat eredményezhet az a széles körben elterjedt piaci gyakorlat – amely szerint a nagy italforgalmazók támogatásokban (eszközökben, berendezésekben és anyagi kedvezményekben) részesítik a velük szerződő vendéglátóhelyeket.

A fogyasztói előnyök realizálásához ugyanakkor szükséges, hogy a kedvezményekért cserébe lefektetett kötelezettségek ne gátolják a piaci versenyt. Az ideális, felek közötti egyensúlyi helyzetet a hatóság javaslatokkal segíti a jelentésében.

A GVH elemzése kiterjedt a néhány éve életbe lépett, italválasztékot bővítő kereskedelmi szabályozásra is. A vizsgálat kimutatta és a HORECA szektornak jó hír, hogy a nagy italforgalmazók szerződéseikben már nem alkalmaznak kifejezetten kizárólagossági kikötéseket. A szabályozás egyúttal előírja a vendéglátóhelyek számára, hogy meghatározott italtípusokban választási lehetőséget biztosítsanak a fogyasztóknak, vagyis több gyártó termékét is készleten tartsák. Figyelemmel ugyanakkor a készleten tartás magasabb költségeire és a szektort egyébként is sújtó energiaválság, munkaerőhiány és a háborús helyzettel összefüggő gazdasági bizonytalanság okozta nehézségekre, a versenyhatóság legalább a veszélyhelyzet idejére megfontolásra javasolta a vendéglátósokra vonatkozó törvényi kötelezettség felfüggesztését.

A GVH javaslata jelentős könnyítést jelentene elsősorban azoknak a vendéglátóhelyeknek, amelyekben alacsonyabbak a fogyasztói igények a kisüzemi italmárkákra (pl. kiskocsmák, strandbüfék).

A vizsgálat eredményei alapján ugyanis azokon a helyeken, ahol markáns fogyasztói igény mutatkozik a szélesebb kínálatra, a különleges, kisüzemi termékek a törvényi kötelezés hiányában is felkerülnek az itallapra.

A Gazdasági Versenyhivatal az ágazati vizsgálat lezárása előtt 30 napon keresztül (vagyis 2023. március 13-ig) biztosítja az érintetteknek, hogy írásban észrevételt tegyenek a jelentéstervezetre, mely elérhető a hatóság honlapján:

https://gvh.hu/dontesek/agazati_vizsgalatok_piacelemzesek/agazati_vizsgalatok