Közel 100 jogorvoslati eljárás indult szabálytalanságok miatt a Közbeszerzési Hatóságnál 

Hírek2023. okt. 11.Növekedés.hu

2023 első kilenc hónapjában összesen 422 db jogorvoslati eljárást kezdeményeztek a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt szabálytalanságok miatt. Ebből 99 db indult a Közbeszerzési Hatóság kezdeményezésére 129 különböző szervezettel szemben – derül ki a Közbeszerzési Hatóság harmadik negyedéves gyorsjelentéséből.

A Közbeszerzési Hatóság minden negyedév végén közzéteszi aktuális gyorsjelentését a magyarországi közbeszerzések alakulásáról. Az év első kilenc hónapjára vonatkozó összesített adatok szerint idén szeptember végéig a hazai ajánlatkérők összesen 5740 db eredményes közbeszerzési eljárást folytattak le, amelyek összértéke elérte az 1930,3 milliárd forintot. 

2023 első három negyedévében viszonylag egyenletes volt a megoszlás az egyes beszerzési tárgyak között: míg az építési beruházások a közbeszerzések 37,6%-át, értékük szerint pedig 32,1%-át tették ki, addig az árubeszerzések az eljárások 34,2%-át, míg értékében 37,1%-át alkották. Az eljárások 28,2%-át a szolgáltatás-megrendelések jelentették, értékben ez 30,8%-ot tett ki.

Az építési beruházások közbeszerzéseinek száma 2023 első három negyedévében mindössze 5,4%-kal múlta alul a tavalyi év azonos időszakának adatát, ugyanakkor az építési beruházások értékében már jelentősebb visszaesés volt megfigyelhető. 

A vizsgált időszakban a Közbeszerzési Hatóság kezdeményezte arányaiban a legtöbb hivatalból indított jogorvoslati eljárást. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtt 2023 első kilenc hónapjában összesen 422 db jogorvoslati eljárás indult különböző közbeszerzési szabálytalanságok miatt.

Ezek közül 182 db eljárás indult hivatalból, tehát a közbeszerzések jogszerűségét, tisztaságát felügyelő intézményrendszerhez köthető szervezetek kezdeményezésére.

A hivatalból indított eljárások több mint felét – összesen 99 db-ot, pedig maga a Közbeszerzési Hatóság kezdeményezte, ezzel a szervezet fejti ki a legaktívabb tevékenységet a hazai közbeszerzések szabályosságának biztosítása érdekében.

Biztosított a verseny

A közbeszerzési verseny lényeges indikátora az egy eljárásra érkező ajánlatok átlagos száma: ez 2023 első három negyedévében 7,8 darab volt, ami közel másfél ajánlattal meghaladja az előző év azonos időszakának adatait. Ez a mutató évek óta magas szinten áll, ami azt jelzi, hogy a hazai közbeszerzési piacon fennálló versenyhelyzet folyamatosan biztosított.

A környezetvédelmi és a szociális szempontot tartalmazó közbeszerzések számának és értékének aránya a nemzeti eljárásrendben 2023 első három negyedévében jelentősen növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, ami jól jelzi, hogy az ajánlatkérők nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére a hazai közbeszerzésekben. 

A Közbeszerzési Hatóság változatlanul kiemelt céljának tekinti a fenntarthatósági (környezetvédelmi és szociális) szempontok érvényesülésének elősegítését a magyarországi közbeszerzések terén, amelyek a környezetvédelem, a klímavédelem és a gazdasági fenntarthatóság erősítéséhez is hozzájárulhatnak.

***