Mehetnek az unión kívüli vendégmunkások Szlovákiába

Hírek2018. ápr. 4.Növekedés.hu

Májustól jóval egyszerűbb lesz foglalkoztatni az Európai Unión kívüli országokból érkező munkavállalókat a szlovákiai cégeknek. Az intézkedéssel elsősorban az autóipart sújtó munkaerőhiányt szeretnék enyhíteni és a munkavállalói mobilitást ösztönözni.  A parlament a napokban rábólintott a foglalkoztatási törvény módosítására, melynek értelmében májustól minden olyan régióban, ahol a munkanélküliségi ráta legfeljebb 5 százalék egyszerűbben alkalmazhatják az unión kívüli országokból érkező munkavállalókat. A javaslat értelmében a vendégmunkások nem kaphatnak alacsonyabb fizetést, mint a hazai munkavállalók, és a munkáltató köteles szállást biztosítani a számukra. A jogszabály azt is megszabja, hogy egy-egy gyárban a külföldi munkavállalók aránya nem haladhatja meg a 30 százalékot. Ráadásul a szabad munkahelyeket a jövőben már nem kell meghirdetni a cégeknek.  Az üzemek csak olyan posztokra vehetnek fel harmadik országból érkező munkavállalókat, melyeket nem tudnak szakképzett hazai munkaerővel betölteni. Szlovákiában elsősorban az autóiparban van égető szükség szakképzett munkaerőre.

Az ágazat eddig is komoly munkaerőhiánnyal küzdött, ám a Jaguar Land Rover letelepedésével a hiányzó szakképzett munkások száma 2021-ig a tízezret is meghaladhatja. 
A nyugat-szlovákiai gyárak iránt leginkább az ukrán és a szerb vendégmunkások körében nagy az érdeklődés. Jelenleg már több mint 50 ezer vendégmunkás dolgozik Szlovákiában, többségük Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megyében. Míg tavaly minden negyedik új munkahelyet töltöttek be külföldi munkaerővel, idén már az új állások harmadára vesznek fel vendégmunkásokat, és ez az arány az elkövetkező időszakban tovább fog nőni. A tervezet szerint módosul a lakóhelyüktől távol munkát vállalók támogatása is: a munkába való utazásra szánt támogatás 135 euróról 200-ra nő, a munkavállalói mobilitás támogatása pedig az eddig maximum 250 euró helyett a 400 eurót is elérheti, ha pedig házaspárokról van szó, akkor ez az összeg akár 600 euró is lehet. Emellett a lakóhely és munkahely közötti távolságra vonatkozó kitétel 70 kilométerről 50 kilométerre csökken. A jogi norma a támogatást nem teszi függővé a közlekedési eszköztől, azaz megszűnik az a feltétel, miszerint aki támogatást kap, annak tömegközlekedési eszközzel kell munkába járnia. Bevezettek egy egészen új támogatást is: aki elköltözik lakhelyéről, hogy máshol munkát vállaljon, az akár 4000 euró is kaphat, házaspároknál az összeg a 6000 eurót is eléri. A támogatást igénylőknek el kell számolniuk a kiadásaikkal. A módosítás körülbelül 2,86 millió eurós kiadást jelent, ebből 2,43 milliót uniós pénzből fedeznek, az állami költségvetés  428 893 euróval járul hozzá. A szlovák kormány nemrégiben elfogadta azt a törvénymódosítást is, ami az unión kívüli,  harmadik országbeli hallgatók, kutatók és önkéntesek 90 napot meghaladó tartózkodására vonatkozik. A szabályozás az országban tevékenykedő külföldi állampolgárok családtagjaira is vonatkozik. Korábban csupán a hallgatókra és a kutatókra vonatkoztak a szabályok, az önkéntesekre például nem. Az irányelv a mobilitásra vonatkozó szabályokat is meghatározta azzal a céllal, hogy vonzóbbá tegyék az EU-t az egyetemi hallgatóknak, kutatóknak és családtagjaiknak. Ezzel összefüggésben csökkennek az adminisztrációs terhek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben ezen külföldi állampolgárok már rendelkeznek tartózkodási hellyel valamelyik EU tagállamban,
ebben az esetben az első egy évben Szlovákiában nem lesz kötelező ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkezniük. 
A hallgatók és kutatók tanulmányaik elvégzését és tudományos tevékenységük valamelyik EU-tagállamban történő befejezését követően további 9 hónapig tartózkodhatnak valamelyik EU tagállamban elhelyezkedés vagy vállalkozás indításának céljából.  A foglalkoztatást illetően egyértelműen javul a helyzet: 2017-ben az előző évi adatokkal összehasonlítva 15,8 százalékkal  csökkent a munkanélküliség Szlovákiában, 224 000 állástalant tartottak nyilván. A munkanélküliségi ráta 1,6 százalékponttal esett, jelenleg 8,1 százalékon áll. További javulást ígér, hogy kezdenek visszaszivárogni a külföldön munkát vállalók, miután csökkent a belföldi és a külföldi bérek közti különbség. Az utóbbi három hónapban a külföldön dolgozók száma 3700 fővel csökkent, számuk nem egészen 150 ezer. Ezt az európai politikai helyzet alakulása, így a brexit és az olasz választások végeredménye, vagyis az euroszkeptikus pártok győzelme is befolyásolhatja. A hazatérést az ausztriai helyzet alakulása is indokolhatja, mivel odaát keresik a lehetőségeket saját munkaerőpiacuk védelmére, például csökkentenék a külföldi alkalmazottak szociális juttatását. A szlovákiai átlagbérek 2017-ben országos viszonylatban ezer euró körül alakultak.
Sőt, Pozsony megyében az év utolsó negyedében már ezer euró fölé emelkedtek, s várhatóan idén további 5 százalékkal növekednek az átlagbérek.