Mérnökhallgatók kutatásait támogatja az útdíjfizetési szolgáltató

Hírek2019. ápr. 18.Növekedés.hu

Három, egyenként közel egymillió forintos ösztöndíjat osztanak ki műegyetemi hallgatóknak és konzulenseiknek a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. és A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány programjában. A pályázat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán tanuló diákoknak szól, célja a hallgatói kutatómunka és az oktatói témavezetés támogatása az útdíjszedéshez köthető szakterületeken.

A NÚSZ és az Alapítvány között létrejött megállapodás értelmében az ösztöndíjra a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának hallgatói a mentoraikkal együtt pályázhatnak. Legfeljebb három párost fognak témánként 900-900 ezer forinttal támogatni, négy hónap alatt részletekben folyósítva az összeget. Az ösztöndíj 75-25 százalékos arányban illeti meg a hallgatót és konzulensét. Fontos, hogy egy diák csak egy téma kidolgozására nyújthat be pályázatot, és egy oktató csak egy talentumot segíthet. A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma fogja elbírálni.

Mivel a program célja – a fiatal generáció támogatása mellett – a szakmailag releváns, friss ötletek becsatornázása az útdíjszedés rendszerébe, ezért a feldolgozott témáknak kapcsolódniuk kell az útdíjazás szakterületéhez. Érintve például a közlekedésinformatika, a díjpolitika, a közlekedésgazdaság vagy az infrastruktúrahasználat kérdéseit. A kiírók olyan magas szintű pályaműveket várnak, melyek szakdolgozatként, illetve diplomamunkaként is legalább jó minősítést érdemelnének.

Kiemelkedő képességű hallgatók és mentoraik tudományos igényű munkáit kívánjuk díjazni, és a bennük rejlő szakmai potenciált kiaknázni. Az ösztöndíjprogram szervesen illeszkedik a vállalat Galamb József Támogatási Programjába, amelynek egyik fontos célkitűzése az innovatív kezdeményezések és a fiatal mérnöktehetségek felkarolása – hangsúlyozta Bartal Tamás, az útdíjfizetési szolgáltató vezérigazgatója. Kiemelve, hogy a NÚSZ és a BME között egyébként is kiváló a kapcsolat, a társaság régóta patronálja a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar oktatási tevékenységét, a hallgatók kutatásait, szakmai gyakorlatát, szakdolgozat-, illetve diplomaterv-készítését.